Ny kyrkjelydspedagog i Brynekyrkja

Ny kyrkjelydspedagog i Brynekyrkja

Gleda er stor. Etter lang tid med forskjellige vikariat har me nå fått på plass ei permanent ordning.

Brynekyrkja har tilsett ny kyrkjelydspedagog.
Denne veka takka Tone Vold ja til stillinga som kyrkjelydspedagog i Bryne. Stilling er på 80%.
60% av stillinga er knytta til trusopplæringa i Brynekyrkja. Dei siste 20% er knytt til arbeidet med konfirmantar.

Tone har lang erfaring innan pedagogisk arbeid med barn i barnehagealder som pedagog i Maurtua og Tryggheim Barnehage, og har i Tryggheim jobba mykje med trusopplæring for barn mellom 1-6 år.

Tone kjem til å jobba i team med dei andre trusopplærarane i Time og Undeim om dei ulike fasetitaka i trusopplæringa, men ha hovudansvar for Bryne.
Allereide mandag 13. september er Tone i gang med arbeidet.

Velkommen!

Powered by Cornerstone