Er du den nye ungdomsleiaren vår? - eller kjenner du nokon som du kan tipse om stillinga?

Er du den nye ungdomsleiaren vår? - eller kjenner du nokon som du kan tipse om stillinga?

Vår gode ungdomsleiar sluttar hos oss for å gå over i ei anna stilling. Me treng nokon som kan ta over det gode arbeidet han har starta. Fast stilling - 100%
 
 

Ungdomsleiar i Time

Arbeidsgiver
Time kyrkjelege fellesråd
Stillingstittel
Ungdomsleiar i Time
 
Time kyrkjelege fellesråd utgjer Bryne, Time og Undheim sokn. Det bur om lag 18.600 innbyggjarar i Time kommune med Bryne som administrasjonssenter. Felles kyrkjekontor ligg på Bryne, som er skule- og handelssenter på Jæren. Staben ved Time kyrkjekontor utgjer om lag 20 tilsette.

Ønskjer du ei utfordrande og nytenkjande stilling i Den norske kyrkja? Er du ein pådrivar som liker å ta initiativ? Ønskjer du å jobbe med ungdom og kan tenkje deg å driva ungdomsarbeid på Jæren?
Kanskje er du den vi leitar etter og vil ha med på laget.

Kyrkjelydar i Bryne, Undheim og Time har eit spanande samarbeid og søkjer ungdomsleiar i 100 % stilling. Stillinga er fordelt med 60% i Bryne, 25% i Time/Lye og 15% i Undheim. Du vil ha hovudansvar for arbeidet i Bryne, og ei mentorrolle overfor ungdomsarbeidarane i Time og Undheim. Dette er eit unikt høve for deg som ønskjer å arbeida med kyrkjelydsutvikling blant ungdom i Den norske kyrkja.

Arbeidet til ungdomsleiaren har som mål å vidareutvikle det kyrkjelege tilbodet for ungdom i kyrkjene i Bryne, Time og Undheim Vi er på leit etter deg som ønskjer å driva relasjonsbygging med målgruppa, frivillige og tilsette medarbeidarar i kyrkjelydane. Vi er på leit etter ein leiar med god gründerånd - ein som kan samordna og styrkja arbeidet vi nå driv, og samstundes tenkja nytt om korleis driva ungdomsarbeid i Den norske kyrkja i og på tvers av kyrkjelydane.

Ungdomsleiar vil ha base og hovudansvar for ungdomsarbeidet i Bryne og vera ein del av Brynestab, og dagleg leiar i Bryne har personalansvaret.

Den som blir tilsett, må vera medlem av Den norske kyrkja.
Tidspunkt for oppstart etter avtale.


Arbeidsoppgåver

 • vidareutvikle det kyrkjeleg tilbodet
  med og for ungdom
 • leiartrening og medvandring
 • forkynning og undervisning
 • delta i konfirmantarbeidet
 • rekruttering og oppfølging av frivillige
 • oppfølging av ungdomsarbeidarar i
  kyrkjelydane
 • styrkje samarbeidet mellom
  ungdomsarbeida i dei 3 kyrkjene
 • andre oppgåver i kyrkjelydane etter avtale og ønskje

Personlege eigenskapar

 • glad i ungdom – glad i Jesus
 • engasjert og initiativrik
 • fleksibel og løysningsorientert
 • inspirator som kan følgja opp unge og vaksne medarbeidarar i kyrkjelydane
 • strukturert med evne til å planlegga langsiktig
 • kunna arbeida sjølvstendig og i team
 • det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • triveleg stabsfellesskap på Time kyrkjekontor
 • medlemskap i KLP

Interessert/har spørsmål - Kontakt Jostein Tollaksen på mail:jostein@timekyrkja.no eller på mob: 909 88 880

 

Powered by Cornerstone