Val av sokneråd i Bryne, Time og Undheim sokn - frist for innlevering av listeforslag

Val av sokneråd i Bryne, Time og Undheim sokn - frist for innlevering av listeforslag

NB! Merk tidsfrister for innlering av kandidater til sokneråd og lister til sokneråd.
Bilete av valurne
Bilete av valurne     

Tidsfrister

Frist for forslag til kandidater til soknerådet - 15.mars 2023.
Frist for å levera eigne lister til soknerådet  - 31. mars 2023 kl. 12.00.

Bryne sokneråd          Inger Bakke Berge - 915 17 753         bryne.soknerad@timekyrkja.no

Time sokneråd           Marianne Hauge  - 481 14 974          time.soknerad@timekyrkja.no

Undheim sokneråd     Hanne Brit Sandsmark - 996 26 157 undheim.soknerad@timekyrkja.no

Valbare medlemmer er medlemmer av Den norske kyrkja som bur i soknet og som fyller 18 år seinast i 2023.

Kva bør lista innehalde?

Listeforslag bør ha minst 40 prosent representasjon av kvart kjønn, minst 20 prosent representasjon av ungdom under 30 år, og ei rimeleg geografisk spreiing. Kandidatar skal vera oppført i prioritert rekkjefølgje med fornavn, eventuelt mellomnavn, etternavn og fødselsår, samt eventuell bustad og stilling.

Andre lister til sokneråd:

Det er og anledning for ei nomineringsgruppe på ti personar med stemmerett i soknet, å levera liste til val av sokneråd - Alle listeforslag må oppfylle en del vilkår, disse finner du i kirkevalgreglene § 7-1 tredje ledd

Frist for innlevering av listeforslag er fredag 31. mars 2023 kl 12.00.

 

Powered by Cornerstone