På sporet av Jesus 4. klasse

I Bibelen kan ein lesa om fleire personar som møtte Jesus. Men kven var dei? Kva tenkte dei? Og korleis påverka møtet med Jesus livet deira?

"På sporet av Jesus" er eit nytt arrangement for 4. klassingar i regi av trusopplæringa. Me ynskjar å gjeva ungane ei kjekk oppleving, samstundes som at dei får læra noko om Jesus gjennom å høyra korleis han møtte menneska rundt seg.

Neste På Sporet av Jesus vert 13. juni, 2020.
Alle 4. klassingar som er meldem i DNK, mottek invitasjon i posten, men arrangementet er ope for alle 4. klassingar i Bryne, Undheim og Time sokn!

 

May Brit M. Arnø
may brit arnoe
+47 467 94 518
Ragnhild Hanssen
ragnhild hassen
+47 990 22 872
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone