På sporet av Jesus 4. klasse

I Bibelen kan ein lesa om fleire personar som møtte Jesus. Men kven var dei? Kva tenkte dei? Og korleis påverka møtet med Jesus livet deira?

 

"På sporet av Jesus" er eit nytt arrangement for 4. klassingar i regi av trusopplæringa. Me ynskjer å gje ungane ei kjekk oppleving, samstundes som at dei får læra noko om Jesus gjennom å høyra korleis han møtte menneska rundt seg.

Neste På Sporet av Jesus vert 22 Juni 2022.

På sporet av Jesus er eit felles arrangement for alle 4. klassingar i Bryne, Time og Undheim, og denne dagen vert me alle invitert til Undheim Kyrkje.  

Invitasjonar blir sendt i posten til alle 4. klassingar som er medlem i Den Norske Kyrkja. Viss du ikkje har fått brev, kan du vera med likevel, då tek du kontakt med oss, så hjelper me deg. Eller så kan du melde deg på linken som me legg ut her når det nærmar seg

Invitasjon og påmelding kjem.

 

May Brit M. Arnø
may brit arnoe
+47 467 94 518
Ragnhild Hanssen
ragnhild hanssen
+47 990 22 872
Tone Vold
tone vold
+47 918 81 818
1 - 3 av 3
Powered by Cornerstone