Støtt arbeidet vårt

Vi ønskjer å drive ei sunn kyrkje på alle område, også økonomisk. Faste gjevarar gjer det mogleg for oss å ha tryggleik og betre oversikt på økonomien. Enkeltgåver er også med å bidra til at vi kan drive eit bredt arbeid blant barn og unge på Bryne.

Brynekyrkja ønskje å invitera deg med på å gje fast til barne og ungdomsarbeidet vårt.

Brynekyrkja ønskje å invitera deg til å gje ei enkeltgåve ved ein passande anledning. Det kan ver ein sommergåve, julegåve, arv eller at du berre har lyst å gje ei gåve akkurat når du kjenner at det er rett.

Brynekyrkja ønskjer også ver ei kyrkje som får bety ein forskjell globalt. Nedanfor finn du link til misjonsprosjekta våre i Israel, Ukraina og Madagaskar.

Bli med å støtt Brynekyrkja sitt arbeid lokalt og globalt.

Gud gir - vi deler.

Powered by Cornerstone