Ungdomsgudsteneste

Nytt frå hausen 2021

Frå hausten 2021 startar med opp med ungdomsgudsteneste i samarbeid med Nærbø kyrkje.

Det blir gudsteneste ein gong i månaden som veksler mellom Bryne og Nærbø. Det er Aksel Johan Lund - nytilsett ungdomsprest i Nærbø og Bryne som skal leie dette arbeidet.
Dette blir kveldsgudsteneste på sundag kveld. Desse gudstenesten blir i stor grad "eigd" og drive av ungdommane sjølv.
Det vil etter kvart vere eigne lovsangsteam på desse gudstenestene.

Datoar for ungdomsgudsteneste hausten 21:

19. september i Nærbø

10. oktober i Bryne

21. november i Nærbø

19. desember i Bryne

Meir info kjem etter kvart

 

Aksel Johan Lund
Ungdomsprest
aksel johan lund
+47 416 36 761
Asle Steinbru
Ungdomsarbeidar
asle steinbru
+47 979 79 771
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone