Kalender/Konfirmasjonsgudsteneste
Gudsteneste med konfirmasjon ved Ingfrid Time Nærland og Stein Ødegård. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Powered by Cornerstone