Ørsmå hol i dagen
Lukas 13,10-17 - kveldsgudsteneste november 2013

Ørsmå hol i dagen

Å bruka ei salme til å retta ryggen
Vår eigen Heidi Strand Harboe har introdusert Bryne kyrkjelyd for sine eigne salmar og Norsk Salmebok 2013. Noko å retta ryggen av! Slik det skjer i sundagens evangelium...
Den nye salmeboka
Den nye salmeboka     

Bibeltekst:  Lukas 13,10-17
Dag:  26. sundag i treeiningstida III  (= 4.s. i opb)
Kyrkje:  Bryne
Dato:  17.11.2013
Tema:  Kveldsgudsteneste. Salmebok 2013


Jesus lækjer ei kvinne på sabbaten
10 Ein sabbat underviste han i ein av synagogane.11 Der var det ei kvinne som hadde vore plaga av ei sjukdomsånd i atten år. Ho gjekk krokryggja og kunne ikkje retta seg opp.12 Då Jesus fekk sjå henne, kalla han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løyst frå sjukdomen din.»13 Han la hendene på henne, og med ein gong rette ho seg opp og lova Gud.
14 Men synagogeforstandaren vart forarga fordi Jesus lækte på sabbaten, og han sa til dei som var samla: «Det er seks dagar til å arbeida på. Då kan de koma og la dykk lækja, men ikkje på sabbaten.»15 «Hyklarar», svara Herren. «Løyser ikkje kvar ein av dykk oksen eller eselet av båsen på sabbaten og leier dei ut så dei får drikka?16 Men her er ei Abrahams dotter som Satan har halde bunden i heile atten år, skulle ikkje ho kunna løysast av det bandet på ein sabbat?»17 Då han sa dette, måtte dei skjemmast, alle motstandarane hans. Men alle dei som var samla, gledde seg over alt det underfulle han gjorde.
Jesus lækjer ei kvinne på sabbaten
10 Ein sabbat underviste han i ein av synagogane.11 Der var det ei kvinne som hadde vore plaga av ei sjukdomsånd i atten år. Ho gjekk krokryggja og kunne ikkje retta seg opp.12 Då Jesus fekk sjå henne, kalla han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løyst frå sjukdomen din.»13 Han la hendene på henne, og med ein gong rette ho seg opp og lova Gud.
14 Men synagogeforstandaren vart forarga fordi Jesus lækte på sabbaten, og han sa til dei som var samla: «Det er seks dagar til å arbeida på. Då kan de koma og la dykk lækja, men ikkje på sabbaten.»15 «Hyklarar», svara Herren. «Løyser ikkje kvar ein av dykk oksen eller eselet av båsen på sabbaten og leier dei ut så dei får drikka?16 Men her er ei Abrahams dotter som Satan har halde bunden i heile atten år, skulle ikkje ho kunna løysast av det bandet på ein sabbat?»17 Då han sa dette, måtte dei skjemmast, alle motstandarane hans. Men alle dei som var samla, gledde seg over alt det underfulle han gjorde.

 

Du ser ho heilt sikkert føre deg.
Krokrygga i 18 år. Bøygd til jorda.  Smerte og kamp for å lyfta blikket, sjå verda og kunna smila inn i eit ansikt…
Ryggen bøygd og blikket naturleg ned, ikkje ut og opp.

Til og med når ho søkte Gud i synagogen, heldt eit mannssamfunn med dei fleste definisjonsmakter blikket hennar nede.  Var det ikkje nok at ryggen var krum, så skulle hjarta i tillegg krympast i skam over å verta sett fri på ein heilagdag.

«Å hjelp meg du som hjelpa kan, du ser kor sårt eg strider». Ei bønn som Arne Garborg har gitt oss. 
«Kyrie eleison, eg kjem med tome hender», salmen som Heidi Strand Harboe har gitt oss (Norsk Salmebok 2013 nr.438).
Alle gudstenestedeltakarar sitt bønnerop. 
Det er enormt viktig å ha tekstar og ord som har dekning i livet vårt slik det faktisk er. Me må leva og tru ærleg!  Me må få klaga vår nød.  Me må få sanne ord på det som er vrangt i livet.

Kjenn etter litt.  Kva er det som gjer ryggen bøygd og sender blikket ned?  Blar du i salmeboka når dette kjem over deg?  Får du gode tekstar å lena deg til? Får bekymring verta bønn?  Får smerte verta lengsel?  Får du lyfta blikket opp til Gud? 

Det er sikkert lettast viss du merkar at han bøyer seg ned.  At Jesus er bror. Lidande bror.  At han kjem til deg.  Mest litt overraskande, slik han kallar denne krokrygga og plaga kvinna fram i lyset. Ser ho der ho sit anonym og vekkgøymd utan status i det mannsdominerte samfunnet. Kallar ho fram, midt i sentrum av det som skjer, gjev henne den verdien ho var skapt til å ha. Ho vert lyfta fram og opp, til ho står der oppreist og fri, med rett rygg og lyfta blikk.

Det vert som orda som Heidi Strand Harboe har gitt oss så uendeleg vart og vakkert:

Gjennom ørsmå hol i dagen, får eg venda mine tankar,
ta eit lite steg til sides, søkja Herren, han som er,
gjennom tause, mørke bøner, gjennom lått og gjennom jubel,
leggja fram for Herren Kristus alt det livet som eg ber.

(Norsk Salmebok 2013 nr.460)

Me skal syngja Heidi sin salme om desse ørsmå hola i dagen.  Og tru at dei er vegen til noko Jesus gjer med oss.  At han rettar det krokrygga.  Lyftar blikket.  Så me ser andre fritt.  Så me kan sjå opp og lova Gud utan å få krampe i kroppen.  Han har løyst oss til å lovsyngja og takka.  Slik me nå har fått ei heilt ny salmebok til, ja eit heilt liv til.

Men eg trur Heidi har rett.  Me skal finna og ta imot desse ørsmå hola i dagen, bortom tid og rom og tanke!  Då kjem Jesus og løyser noko som elles er krumt og bøygd og altfor jordvendt! Han vil retta ryggen vår, så me fritt kan sjå opp og ut, sjå Gud og kvarandre!

Skjer snart
VÅR JUL - Julekonsert
Lørdag 9. desember, 2023 20:30
VÅR JULChristian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Agnete Saba inviterer deg herved inn i sitt musikalske univers.Menyen er skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og fylles av juleglede.Til lyden av klangfulle melodilinjer fra artistene, harmoni med ekte, nær og lun historiefortelling, serveres du de deiligste retter: Fra de nære, norske julesangene til vakre ballader ikledd mektige melodier. Hjertelig velkommen til Vår JulKapellmester Øystein Lund Olafsen. Med Joakim Bergsrønning på diverse treblåsinstrumenter og lokale kor.Billetter kan kjøpes på www.ticketmaster.no
Vi syng til jul
Tirsdag 12. desember, 2023 17:00
Vi syng til jul. Tysdag 12. desember kl. 17:00. Alle velkomne. Arr: Bryne diakoniutval
9:13
Torsdag 14. desember, 2023 17:30
Alle i 4.-7. klasse er velkomne!
JULEKONSERT Blandakoret Frøysang
Lørdag 16. desember, 2023 19:00
Julekonsert Blandakoret Frøysang med gjest Hege Kristin Kjærvoll.Orgel/piano: Per Olav Egeland - Dirigent: Geir Munthe-KaasBillettsal kr 200,- / kr 100,- selges i døren.
UF
Lørdag 16. desember, 2023 20:00
Velkommen til UF til alle frå 8. klasse og oppover!
Familiefokus
Søndag 17. desember, 2023 11:00
Familiefokus v/Jostein Tollaksen og Stein ØdegårdNattverd
Julekonsert Blandakoret Vivace
Søndag 17. desember, 2023 20:00
Søndag 17. desember kl. 20:00 ønsker vi velkommen til et av årets høydepunkter for koret, nemlig julekonsert i Bryne kyrkje.Koret gleder seg til å presentere et variert repertoar, som vi håper du også vil sette pris på.Bl.a. "Joy to the world", Stjerne, på sø og strand", "Nordnorsk Julesalme", og ikke minst våre kjære tradisjonelle julesanger.Solister er : Korister fra korets egne rekker.På orgel : Bodil FagerheimPå piano : Jon Are SkansenDirigent : Pål Espen NielsenVivace ønsker velkommen til konsert.
Innvandrartreff
Tirsdag 19. desember, 2023 19:30
Her kan du komme, få nye venner og oppleve et mangfold av kulturer. Samtidig med at du får øve deg på å snakke norsk.
Powered by Cornerstone