4 års-klubb og utdeling av barnebibel

Me i Brynekyrkja ønskjer å gje alle 4-åringar ein barnebibel i gåve.

Det er mange 4-åringar i Bryne. Derfor inviterer me til to utdelingar i året, ein på våren og ein på hausten, slik at det ikkje blir så mange på ein gong.
De vert invitert til å bli med på to samlingar med 4 års-klubb i forkant av utdelinga av barnebibelen i kyrkja. På desse samlingane syng me saman, høyrer historier frå bibelen, lager noko og et litt saman. Samlingane og utdelinga vert i april/mai og i september.

Det blir etter medlemsregisteret i Den Norske Kyrkja sendt ut invitasjonsbrev til alle born på Bryne som er døypt i kyrkja og som er 4 år. På hausten sendar me brev til alle dei som er født frå juli til desember. Om våren sender me ut brev til dei som er født frå januar til juni.

Viss det er nokon som fylte 4 år i vårsemesteret, men som ikkje fekk barnebibelen då, er dei sjølvsagt velkomne på denne gudstenesta i staden for. Alle 4 åringar er velkomne, viss det er nokon som ikkje har fått/kjem til å få brev i posten er det berre å invitera dei med, men hugs at alle må melda seg på.

Nå i vår (2022) blir det utdeling av barnebibel for 4-åringane søndag 8. mai på Familefokus.

Les meir her

Sjå invitasjonen her

Påmelding her

4 års-klubb og utdeling av barnebibel

 

Marit Høie Hetland
Trusopplærar
marit hetland
+47 911 63 039
Tone Vold
Kyrkjelydspedagog
tone vold
+47 918 81 818
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone