4 års-klubb og gudsteneste med utdeling av barnebibel

Me i Brynekyrkja ønskjer å gje alle 4-åringar ein barnebibel i gåve. Om hausten får alle som vert 4 år i løpet av året invitasjon til 4 årsklubb og utdeling av barnebibel på Gudsteneste.
4 års-klubb og gudsteneste med utdeling av barnebibelSjølvportrett av ein 4 åring på 4 årsklubbTime kyrkjelege fellesråd

Om hausten vert du som blir 4 år i år invitert til å bli med oss på 4-årsklubb. Det er to samlingar som varer omtrent ein time. Då syng me i lag, høyrer frå barnebibelen og lagar noko fint. Me avslutter 4-årsklubben saman på ein gudsteneste, der alle 4 åringar får utdelt barnebibel.

Dato for 4-årsklubb hausten 24: onsdag 2. oktober kl. 17.00 og laurdag 19. oktober kl. 11.00. Gudsteneste med utdeling av barnebibel er 20. oktober kl. 11. (Det er mulig å melde seg på og bli med på berre Gudstenesta)

 Alle 4 åringar er velkomne, viss det er nokon som ikkje har fått/kjem til å få brev i posten er det berre å invitera dei med, men hugs at alle må melda seg på.

Du kan melde deg på her

Følg oss gjerne på facebook og instagram for meir info

 

4 års-klubb og gudsteneste med utdeling av barnebibelBilete av "Barnebibelen min"

 

 

Trusopplæring for alle døypte

Utdelinga av barnebibelen til 4- åringane er eit ledd i kyrkja si trusopplæring. Dette brevet vert sendt ut etter medlemsregisteret til Den norske kyrkja. Dersom barnet er døypt, får 4-åringen denne invitasjonen. Dersom de veit om nokon som ikkje har fått invitasjon, så er det berre å invitera dei til å melda seg på.

4 års-klubb og gudsteneste med utdeling av barnebibelIllustrasjon av "Hvem har skapt alle blomstene"Time kyrkjelege fellesråd 4 års-klubb og gudsteneste med utdeling av barnebibelLogoen til Trusopplæringa i TimeTime kyrkjelege fellesråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnhild Hanssen
ragnhild hanssen
+47 990 22 872
Tone Vold
Kyrkjelydspedagog
tone vold
+47 918 81 818
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone