Familiefokus med utdeling av 4-årsbibel.

Me i Brynekyrkja ønskjer å gje alle 4-åringar ein barnebibel i gåve, og inviterer nettopp deg som er 4 år til kyrkja for å få utdelt denne barnebibelen.

Det er mange 4-åringar i Bryne. Derfor inviterer me til to utdelingar i året, ein på våren og ein på hausten, slik at det ikkje blir så mange på ein gong.
Så snart me har datoane på plass for 2022 så legg me dei ut her

Det blir etter medlemsregisteret i Den Norske Kyrkja sendt ut invitasjonsbrev til alle born på Bryne som er døypt i kyrkja og som er 4 år. Nå på hausten sendar me brev til alle dei som er født frå juli til desember. I vår blei det sendt ut brev til dei som er født frå januar til juni. Viss det er nokon som fylte 4 år i vårsemesteret, men som ikkje fekk barnebibelen då, er dei sjølvsagt velkomne på denne gudstenesta i staden for. Alle 4 åringar er velkomne, viss det er nokon som ikkje har fått/kjem til å få brev i posten er det berre å invitera dei med, men hugs at alle må melda seg på.
 

Familiefokus med utdeling av 4-årsbibel.

 

Marit Høie Hetland
Trusopplærar
marit hetland
+47 911 63 039
Tone Vold
Kyrkjelydspedagog
tone vold
+47 918 81 818
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone