Familiefokus med utdeling av 4-årsbibel.

Me i Brynekyrkja ønskjer å gje alle 4-åringar ein barnebibel i gåve, og inviterer nettopp deg som er 4 år til kyrkja for å få utdelt denne barnebibelen.

Det er mange 4-åringar i Bryne. Derfor inviterer me til to utdelingar i året, ein på våren og ein på hausten, slik at det ikkje blir så mange på ein gong.

Sundag 12. september kl. 11:00 skal me ha ein Familiefokusgudsteneste med utdeling av 4 års bibel i Brynekyrkja.

Det blir etter medlemsregisteret i Den Norske Kyrkja sendt ut invitasjonsbrev til alle born på Bryne som er døypt i kyrkja og som er 4 år. Nå på hausten sendar me brev til alle dei som er født frå juli til desember. I vår blei det sendt ut brev til dei som er født frå januar til juni. Viss det er nokon som fylte 4 år i vårsemesteret, men som ikkje fekk barnebibelen då, er dei sjølvsagt velkomne på denne gudstenesta i staden for. Alle 4 åringar er velkomne, viss det er nokon som ikkje har fått/kjem til å få brev i posten er det berre å invitera dei med, men hugs at alle må melda seg på.

Påmeling for 4-åringar:
For påmelding - trykk her
 

Familiefokus med utdeling av 4-årsbibel.

 

Marit Høie Hetland
Trusopplærar
marit hetland
+47 911 63 039
Powered by Cornerstone