4 års-klubb og utdeling av barnebibel

Me i Brynekyrkja ønskjer å gje alle 4-åringar ein barnebibel i gåve. Om våren får alle som vert 4 år dette året invitasjon til 4 årsklubb og utdeling av barnebibel på Gudsteneste. Om nokon ikkje fekk seg barnebibel på våren, kjem ein ny sjangs på Gudsteneste ein gong om hausten.
4 års-klubb og utdeling av barnebibel

Det blir etter medlemsregisteret i Den Norske Kyrkja sendt ut invitasjonsbrev til alle born på Bryne som er døypt i kyrkja og som er 4 år. På hausten sendar me brev til alle dei som er født frå juli til desember. Om våren sender me ut brev til dei som er født frå januar til juni.

Viss det er nokon som fylte 4 år i vårsemesteret, men som ikkje fekk barnebibelen då, er dei sjølvsagt velkomne på denne gudstenesta i staden for. Alle 4 åringar er velkomne, viss det er nokon som ikkje har fått/kjem til å få brev i posten er det berre å invitera dei med, men hugs at alle må melda seg på.

Nå i haust (2022) blir det utdeling av barnebibel for 4-åringane søndag 25. september på Familefokus.

Sjå invitasjonen her

Påmeling her

Trusopplæring for alle døypte

Utdelinga av barnebibelen til 4- åringane er eit ledd i kyrkja si trusopplæring. Dette brevet vert sendt ut etter medlemsregisteret til Den norske kyrkja. Dersom barnet er døypt, får 4-åringen denne invitasjonen. Dersom de veit om nokon som ikkje har fått invitasjon, så er det berre å invitera dei til å melda seg på.

4 års-klubb og utdeling av barnebibel 4 års-klubb og utdeling av barnebibel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg oss på facebook for meir info

Marit Høie Hetland
Trusopplærar
marit hetland
+47 911 63 039
Tone Vold
Kyrkjelydspedagog
tone vold
+47 918 81 818
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone