Gudsteneste med Familiefokus

På Familiefokus er det fleire born enn vaksne i sving når vi feirar gudsteneste. Det liker vi. Vi ønskjer at borna skal få vera deltakande og involvert i gudstenesta. Vi ønskjer at det skal vera deira gudsteneste.

GUDSTENESTER MED FAMILIEFOKUS VÅREN 2024

28. januar kl. 11:00 (Etter skuletid tysdag 23. januar kl:13-15)
18. februar kl. 11:00 (Etter skuletid tysdag 13. februar kl. 13-15
21. april kl. 11:00 (Etter skuletid tysdag 16. april kl. 13-15)
09. juni  kl. 11:00 (Etter skuletid tysdag 04. juni kl. 13-15)
 

SAMAN BYGGJER VI FELLESSKAP

Vi har alle fått gåver og evner  frå Gud som vi kan bruka til å tena Gud og kvarandre med i fellesskapet. Vi er ein stor gjeng som har gleda av å få vere med på akkurat det på Familiefokus. Med mange born i sving trengs det mange vaksne som kan vera med å leggja til rette for at både store og små finn sin plass i fellesskapet. Vi ønskjer å invitere deg til å bli med i ei tenestegruppe på Familiefokus. Vi har mange ulike tenestegrupper:

Vertskap | pynting | musikk | lyd og bilde | regi | etter skuletid | kyrkjekaffe | informasjon | rigging

Gudsteneste med FamiliefokusVelkommen i døra til FamiliefokusBrynekyrkja

 

ETTER SKULETID OG MINISTRANTAR

Tysdagen før vi har Familiefokus, samlas ei eiga gudstenestegruppe med  3 – 7. klassingar i kyrkja for å planlegga gudstenesta. Dette kallar vi for "Familiefokus etter skuletid". Her spis vi saman, leiker og planlegg neste gudsteneste. Her er alle velkomen.

1-2. klassingar kan vere med som ministrantar. Dei er med som nattverdsmedhjelparar, ringer i klokkene, ønskjer velkomen i døra og har ulike oppgåver i gudstenesta. Konfirmantar er også medverkande i gudstenesta, i tillegg til mange vaksne som er med i ulike tenestegrupper.

BLI MED!

Ta kontakt med Jon Torger Hetland Salte jon.torger@timekyrkja.no eller mob. 984 16 231  om du ønskje å bli med i ei tenestegruppe/smågruppe. Har du unger som vil vere med på Familiefokus etter skuletid eller som ministant er det også veldig kjekt om du tar kontakt. Her er det plass til alle.

 

Velkomen til gudsteneste med Familiefokus.

Marit Høie Hetland
marit hetland
+47 911 63 039
Jon Torger Hetland Salte
jon torger
+47 984 16 231
Powered by Cornerstone