I august kjem Jarle Waldemar på besøk til Jungelkoret i Brynekyrkja. Dette er eit opplegg der me inviterer alle 5 åringar i Bryne, på Undheim, Lye og Time til Bryne kyrkja. Då skal Jarle Waldemar leia oss gjennom kvelden med song, sprell, leik og moro, og så skal me ha pizzafest etterpå. Då er du velkommen.

Alle er velkomne på denne Jungelkor-festen. Som ein del av trusopplæringa  sender Brynekyrkja og Jungelkoret eige invitasjonsbrev til alle born som fyller 5 år dette året.

Arrangementet er gratis.

Alle er velkomne, anten du går i Jungelkoret eller ikkje, men me håpar sjølvsagt at du har lyst til å begynna i koret og.

Invitasjon kjem.

 

Marit Høie Hetland
marit hetland
+47 911 63 039
Per Olav Egeland
per olav egeland
+47 900 18 708
Ragnhild Hanssen
ragnhild hanssen
+47 990 22 872
Tone Vold
tone vold
+47 918 81 818
Powered by Cornerstone