TÅRNAGENTANE 2022 - 3. KLASSE

Som Tårnagentar løyser born oppdrag og mysterium og utforskar kyrkja, klokkene og kyrkjetårnet

I januar pleiar vi å invitere alle 3. klassingar til tårnagentsamlingar.
I år inviterer vi Tårnagentane til eit todelt opplegg. Først ein symboljakt på utsida av kyrkja, så eit treffpunkt inne i kyrkja.

Du finner invitasjonen her

Påmelding:

Meld deg på Tårnagentsamling 2022 Time kyrkje -  Fredag 28. januar kl:16:30
https://pameldinger.no/e/lbqacp

Meld deg på Tårnagentsamling 2022  Bryne kyrkje - Lørdag 29. januar kl. 10.30
https://pameldinger.no/e/zqlshi

Meld deg på Tårnagentsamling 2022  Bryne kyrkje - Lørdag 29. januar kl. 12.30
https://pameldinger.no/e/kmxvzy

 

TÅRNAGENTANE 2022 -  3. KLASSE
Marit Høie Hetland
marit hetland
+47 911 63 039
Per Olav Egeland
per olav egeland
+47 900 18 708
Ragnhild Hanssen
ragnhild hanssen
+47 990 22 872
Tone Vold
tone vold
+47 918 81 818
Powered by Cornerstone