TÅRNAGENTANE 2021 3. KLASSE

Som Tårnagentar løyser born oppdrag og mysterium og utforskar kyrkja, klokkene og kyrkjetårnet.

Me vil gjerne invitera til «Tårnagentane 2021»

På denne tida av året pleiar vi å invitere alle 3. klassingar til tårnagentsamlingar. I år inviterer vi Tårnagentane til eit todelt opplegg. Først ein symboljakt på utsida av kyrkja, så eit treffpunkt inne i kyrkja.

Vi har nå sendt ut brev med invitasjon. Med ein feil, blei dette sendt ut til feil kull. Det skulle ha vore sendt ut til alle 3. klassingar, men i staden blei det sendt ut til alle som er født i 2016. Dette beklagar vi sterkt. Det er nå sendt ut nytt brev til alle 3. klassingar, så dette brevet er på veg (med nytt tidspunkt).

TÅRNAGENTANE 2021 3. KLASSE

Til deg som er født i 2016: . Treffet i kyrkja kan dessverre ikkje 2016-kullet vere med på, men viss de har lyst til å ta turen til Brynekyrkja for å gå på symboljakt saman med familie/kohort, er det berre veldig kjekt. Postane heng på kyrkja heilt fram til 20 februar, og er open for dei som har lyst. Viss de går på symboljakta, så vil vi gjerne få invitera dykk til å koma innom på kyrkjekontoret i Time for å få ein liten premie til alle born  som var med på  jakta (born i barnehage- og barneskulealder). Kyrkjekontoret er ope måndag-fredag kl. 09:00-14:00. ( Viss det er vanskeleg å koma innom i opningstida, så send ein e-post eller sms, så ordnar vi premie på eit anna tidspunkt/annan måte.)

Til deg som er 3. klassing: Vi håpar dette kan bli kjekt! Vi har laga til ei symboljakt rundt kyrkja, der du kan ta med deg familien din, eller andre ifrå din kohort, og gå på jakt etter postar. På postane er det små filmsnuttar og spørsmål som ein svarer på, på eit svarark.

(Viss du på symboljakta har med deg sysken eller andre ungar som ikkje går i 3. klasse, så kan dokke koma innom kyrkjekontoret for å få ein liten premie til dei og, som bekrevet til 2016 kullet ovanfor.)

Deretter inviterer me deg til ei kort samling i kyrkja laurdag 20. februar, alle detaljar om dette står i brevet som vert sendt i posten. (Sjå også i lenken nedst på denne sida eller til høgre for invitasjonsbrev og svarark).

Alle 3. klassingar er velkomne 😊

Påmelding: 

For påmelding, trykk her
Sjå invitasjonen: trykk her
For svarark: trykk her

Marit Høie Hetland
Diakon/Trusopplærar
marit hetland
+47 911 63 039
Per Olav Egeland
per olav egeland
+47 900 18 708
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone