Store ting frå Gud og viktige valg i livet / 16. sundag i treeiningstida 17.09.2023
Guds gode gaver - 13. sundag i treeiningstida 27-08-2023
Preike - 10. sundag i treeiningstida - 06.08.2023
Skattar i himmelen og på jorda / 8. sundag i treeiningstida - 23-07-2023
Kall til teneste - Aposteldagen/6. søndag i treeiningstida - 09-07-2023
Preike - 4. søndag i treeiningstida - 25.06.2023
Preike - Kveldsgudsteneste 21-05-2023
Truverdige Jesusvitne - Kveldsgudsteneste 21-05-2023
Det sanne vintreet - Gudsteneste for store og små - 5. søndag i påsketida - 07-05-2023
Sann tru når livet brest - Kveldsgudsteneste - 23.04.2023
Ut i båten og inn til bålet - 2. sundag i påsketida - 16.04.2023
Han er oppstanden - Påskedag - 09.04.2023
Ny pakt for alle tider - Skjærtorsdag - 06.04.2023
"Nå er timen komen" - Palmesundag - 02-04-2023
"Kampen mellom det gode og det vonde" - 3. sundag i fastetida - 12-03-2023
"Gud i lidelsen - når gudsbildet brest" - 2. sundag i fastetida - 05.03.2023
"Han stod der alle fell" - 1. sundag i fastetida - 26-02-2023
Den store bryllupsfesten - 3. sundag i openberringstida - 22.01.2023
"Gaver frå Gud og gaver til Gud" - Kristi openberringsdag - 08.01.2023
"Ordet vart menneske" - Høgtidsgudsteneste i Bryne kyrkje - Juledag 2022
"Hud mot stål" - Gudsteneste i Bryne kyrkje - Julafta 2022
2. søndag i advent. Søndagspreik 4.12.2022 v/Lars Sigurd Tjelle
2. søndag i advent. Søndagspreik 4.12.2022 v/Lars Sigurd Tjelle
Joh 14,1-4 Lat ikkje hjartet dykkar uroast! Tru på Gud og tru på meg! I huset til Far min er det mange rom. Var det ikkje slik, hadde eg då sagt dykk at eg går og vil gjera klar ein stad til dykk? Og når eg har gått og gjort klar ein stad til dykk, kjem eg att og tek dykk til meg, så de skal vera der eg er. Og dit eg går, veit de vegen.»
Lytt eller sjå nå
"Våk! - Søndagspreika 13.11.2022"
Misjon og media – utfordring og muligheter.
Vår utfordring til misjon i dag...
Norsk misjon i Aust-Afrika
Misjon i ei ny tid: Globalisering som utfordring til den kristne kyrkja.
Misjonsvisjonen og Madagaskar
Bibelteologisk oversikt: Profetane i GT – og Jesus og apostlane si forkynning
Salmane i Gudstenesta - Den gongen, og i dag
«Klage med Håp» - Klagesalmane— djup prøving, og sterkt håp
«Kongesalmane» - Deira funksjon i det gamle Israel – og for oss i dag……
«Du har gripe mi høgre hand…» - Når livet snur.. Salme 73
Salmane i GT - Trua sitt pulsslag. Salmane speglar heile truslivet.
Salme og teologi for ei truga jord
Kristi forsoningsverk - eit mysterium
Der får me del i Guds mysterium
Kristus og kyrkja - eit stort mysterium
Skaparverket som noko ufatteleg og facinerande
Vår kristne tru som eit mysterium
Powered by Cornerstone