Kulturtilbod i Brynekyrkja

Bryne kyrkje har god akustikk, nytt lydanlegg og er godt eigna til konsertar. Me ønskjer at kyrkja skal framstå med låge tersklar slik at mange ønskjer å bruka kyrkja til kulturopplevingar og arrangement.

Ta kontakt med oss med forespørslar, idear og spørsmål:

 

 • Ønskjer du å arrangera ein konsert eller samarbeida om konsert/kulturprogram?
  - Kontaktperson for konsertsamarbeid: Kantor Per Olav Egeland
  - Kontaktperson for utleige: Dagleg leiar Elisabeth S. Obrestad

   
 • Ønskjer grupper omvisning i kyrkjerommet og/eller ei meditativ oppleving med tekst og musikk til glasmaleriet?
  - Kontaktperson: Stein Ødegård

   
 • Blandakoret Jærklang øver fast i kyrkja og tek gjerne opp nye medlemmer.
  - Kontaktperson: Oddny Underhaug

 

Powered by Cornerstone