Arkiv - "presten si verd"

Krosshaug 2.pinsedag 2024 - Joh. 6,44-47
Korset i dåpsgave til smykke om halsen.  Korset på kiste og grav til slutt. Korset på og inni kyrkjer.  Korset teikna til velsigning, i dei store stundene i livet, i dei krevjande dagane.  Kristen tru har gjort døden sitt merke til teikn på liv.
Les mer
Undheim kyrkje 17.mai 2024 - Matteus 22,17-22
Om 80 år håpar eg at mine barne- og oldebarn heiser flagget i glede og følger kyrkjeklokker som kallar.  Eg vil vera med og gje Gud det som tilhøyrer han og dei vil ha glede av. Eg vil gje kristen tru og etikk vidare.  Eg vil forvalta natur og miljø fordi det er Guds skaparverk som skal vera leveleg heim for alle.
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Sanning og forsoning. Sundag før pinse 2024 - Joh.3, 16-21
Kvar gong eg oppriktig søkjer ei sanning, lyttar til andre sine sanningar og tek inn over meg ei sanning, dess nærare er eg lyset, dess lettare er det å gå mot lyset, ikkje mot mørket.
Les mer
6.sundag i påsketida 2024 - Matt.7, 7-12
​​​​​​​Kjære Jesus. Takk for at du oppfordrar oss til å gjera det gode som me sjølv lengtar etter. Takk for at du oppmuntrar oss til å be, leita og banka på hos deg. Gje oss tru på at svaret er underveis, om det kjem frå Gud eller menneske. 
Les mer
Konfirmasjonshelg april 2024 - Jes.43,18-19
Gud si helsing inn i stressa liv:  «Sjå eg skaper noko nytt!».  Du treng ikkje skapa deg, for du er allereie skapt.  Du treng ikkje streva og stressa med å finna deg sjølv i andre sine responsar og bilde.  Du er allerede skapt i Guds bilde.
Les mer
3.sundag i påsketida 2024 - Joh.10,1-10
Det er fint å vera vanlege folk i heilt vanlege liv som ønskjer å trø inn porten til liv i overflod. Rett og slett vera gjevarar, me som har fått så mykje.
Les mer
Påskedag 2024 - Matteus 28,1-10
Å leva med etterretningsmelding frå påskedag:  Me ser at død og mørke og vondskap får herja. Me forstår ikkje at slikt skal få så tak i verda anno 2024. Men me er gitt ein kunnskap om at seieren alt er vunnen.  Virkningane er synlege nok i verda. Alltid vil ingenting vera som før! 
Les mer
Kulturkveld med historielaget 5.mars 2024
Eg kneler i kyrkja.  Eg kneler ikkje bare for jord og plantar, men for Gud.  Ikkje bare i mold og på gras, men ved altarbordet.  Ærefrykt for jorda og livet og det vanlege og det heilage er uttrykt i same type handling.  Eg kneler.
Les mer
Kristi forklaringsdag 2024 - Markus 9,2-13
I ein portal til tru?  Ei oppleving av natur eller kultur og musikk som dreg oss inn til den store skaparen.  Eller det aldeles ubegripeleg store å verta foreldre til eit lite gudsunder med mine gener og trekk.  Eller godhet og hjelpande hånd...
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Sanning og forsoning. Såmannssundag 2024 - Jeremia 20,7-9
Å gjera alt det me kan for at ingen skal møta spott og lått og kjenna trong til å undertrykka kven dei er og det dei står for, på grunn av møtet med våre haldningar og handlingar. Respekt for dei som står i sine kampar! Slik Jeremia sto i sin kallskamp.
Les mer
2.sundag i openberringstida 2024 - Markus 1,3-11
På grunn av Jesus er himmelen sine auge fulle av glede.  Endeleg eit rettferdig menneske på jorda!  Endeleg ein som er så villig til å bera alle sine bører og gje seg sjølv heilt, inn i døden, for alle andre og i plassen for alle andre.  Gleda over Sonen som er elska, spreier seg vidare til alle som vert døypt...
Les mer
Time kyrkje nyårsdag 2024 - Matteus 1,20-21
I Jesu namn kan det gamle året leggjast bak - verkeleg bak. Gårsdagen er forbi, ikkje fordi kalenderen tok han, men fordi han er oppgjort!
Les mer
Juledag 2023 - Joh.1,1-14
Retten til å vera Guds barn er å spegla seg i auge som ikkje avviser. Det er å sjå gjevaren som frydar seg når gaven vert teken imot.  Det er retten til å vera meir enn det eg får til å vera i meg sjølv.
Les mer
Frå 1.sundag i advent 2023 - Lukas 4,16-22a
Nauda er stor.  Krig rystar.  Fred er lengsel. Flyktningar sørgjer og håpar. Unge slit med framtidsuro og gamle med einsemd. Mangel på tillit undergrev gode styresett.  Lista er lang som eit vondt år.  Men eit godt nådeår er å tenna dei lysa me kan i staden for å forbanna mørket.
Les mer
Kveldsgudsteneste 26.november 2023 - Matteus 25,31-46
Kan det bety at gode spor me set i andre og dei i oss, er større enn me trur? Er det handlingar som ikkje berre er gode i seg sjølv? Dei har ein overraskande, svimlande rekkevidde:  Gjort mot Jesus? 
Les mer
Bots- og bønedag 2023 - Lukas 13,22-30
Det er ikkje alltid me vil snu. I politikken kan det heita å finna avbøtande tiltak når du har tenkt å fortsetja i eit konfliktfylt spor. Men det er ikkje avbøtande tiltak som kan gjerast på bots- og bønnedag. Gud er ikkje forhandlingspart, han er herre som ikkje gjer forskjell på folk. Verken Gud eller me føreslår avbøtande tiltak.
Les mer
21.sundag i treeiningstida 2023 - Matteus 22,15-22
Han går ikkje i fella, men finn den forunderlege vegen som ingen hadde tenkt kunne vera der.  Peikar på keisaren sitt bilde i mynten, og skapar ei undring om kva som ber Guds bilde og kva som er Guds og tilhøyrer han
Les mer
16.sundag i treeiningstida 2023 - Markus 7,31-37
Konfirmantpresentasjon
Me som er leiarar i konfirmantåret ønskjer å leggja til rette for at noko får føra dykk til Jesus – i full respekt for det som de sjølv vil og er klar for.  Resten må jo føregå mellom deg og Jesus.  Det me kallar bønn.  Som er å tru.
Les mer
Time kyrkje 7.sundag i treeningstida 2023 - Lukas 15,1-10
Dei hadde berre venta på dette, at nokon skulle sjå dei i sitt gråe liv, elska dei i sine kalde dagar, tilgje dei i si bør av skuld, helbreda dei i sin sjukdom og berga dei ut av det uverdige og ulukkelege – tilbake til det gode livet.
Les mer
Aposteldag 6.sundag i treeiningstida 2023 - Lukas 5,1-11
Ikkje har eg eit sånt forhold til folk rundt meg at eg liksom skulle sirkla dei inn som ein annan jeger, få dei på kornet eller kroken, eller lokka dei i garnet og lura dei inn i noko dei aldri hadde sett føre seg. 
Les mer
Kveldsgudstenesteserie sundag før pinse 2023 - Joh.15,26-27
Det er tydeleg at Jesus vil ha vitne.  Det han kom for, skal ikkje gå i gløymeboka.  Det han gav livet sitt for, skal ikkje gå tapt.  Jesus si sak er ikkje ferdig.  Ho skal vitnast om.  Ho skal vitnast for.
Les mer
2.sundag i påsketida 2023 - Johannes 21, 1-14
Kor er høgre side av båten?  Kor skal det satsast i dag?  Det er i alle fall ikkje same plassen som for 20 år sidan.  Verken båten eller fisken eller me er på same plassen som då.  Både Bibel og erfaring fortel at det er ferskvare, det som kjem frå Gud.
Les mer
Skjærtorsdag 06.04.2023 - Matteus 26,17-30
Det siste bordfellesskapet. Fortetta stemning. Dirrande øyeblikk. Opptur og nedtur. Fellesskap og svik. Tradisjon og nytolkning. Gammalt og nytt. Historie og nå og framtid i ei og same stund.
Les mer
Palmesundag 2023 - Johannes 12,12-24
Du kan så og sei koma slik grekarar på påskereise i Jerusalem kjem. Ein veg som passar tankemenneske vel så godt som følelsesmenneske, introverte like godt som ekstroverte.
Les mer
Kveldsgudsteneste 4.sundag i fastetida 2023 - Joh.11,45-53
Ein kynisk leiar vil ofra ein for alle. Ein kjærleg frelsar vil ofra seg sjølv for alle. Det eine er siste sort. Det andre er beste sort. Me kallar det nåde!
Les mer
3.sundag i fastetida 2023 - Lukas 11,14-28
Det vonde og det gode viklar seg i kvarandre. Eg møter ikkje bare godt og vondt. Eg er det gode og det vonde! Berre i ein person har det gode seira fullstendig over det vonde. I han var det gode ikkje berre ei skjult gåte, men ein person.
Les mer
1.sundag i fastetida 2023 - Matteus 4,1-11
​​​​​​​Kan fastetida gje hjelp til å stå betre i mot desse 3 urfristelsane? Å vera mindre på jakt etter betydning, popularitet og rå makt?  Ja, det hadde vore fint.  Ein gave til oss sjølv, dei rundt oss, og verda!
Les mer
Såmannssundag 2023 - Lukas 8,4-15
Må det jordvern til?  Ikkje bare for dyrebar jærjord, men for eit hjarta som lett kan verta nedbygd, og eit sinn som tidstjuvar gjerne vil ta. Jordvern.  Hjartevern. Tidsvern. For å verna om det beste som kan landa i livet mitt.   
Les mer
Kveldsgudsteneste 4.sundag i openberringstida 2023 - Luk.18,35-43
Me og verda rundt oss treng meir av evne og lyst til å sjå.  Til å la vera å lukka augene for det ubehagelege, og verta frista til å pynta på verkelegheten. Eller ta eit strutsedykk ned i første sanddyne. 
Les mer
Kristi openberringsdag 2023 - Matteus 2,1-12
Leitar me etter Gud og den gode vegen han viser oss, så har me alle sjansar for å finna, når me leitar i det som sant, det som er vakkert, det som er rett, det som er godt og det som er hellig.  Ei kongestjerne som har kome opp!
Les mer
Julaften 2022 - Lukas 2,1-20
Dei som har kryssa ei grense som krigsflyktning og dei som har kryssa ei fattigdomsgrense, skal vera like omslutta av varme hjarte. For det fins betre krefter enn stålet si makt.  Det fins finare verdiar enn å leggja andre under seg. 
Les mer
Juledag 2022 - Joh.1,1-14
​​​​​​​Kva viss Gud var ein av oss, ein vanleg fyr på bussen på veg heim…? ​​​​​​​ Sangen stiller linsa skarpt til denne juledagen.
Les mer
4.sundag i adventstida 2022 - Lukas 1,46-55
Når nyfattigdom aukar, trengs dei ekstra, håpet sine ord om Gud som lyftar opp dei låge.  Når flyktningestraumar aukar, når folk i okkuperte byar frys, når matkøane aukar, trengs det å sjå verda gjennom Maria sin lovsang til Gud som lyftar opp dei låge
Les mer
Kveldsgudsteneste i temaserie 20.11.2022 - 1.Kor.12,12-27
Pedagogen, humoristen og kyrkjelydsutviklaren Paulus i storform. Ord som motiverer til å gripa at me treng ulikskap for å kjenna oss heime i Guds kyrkje utan å gjera oss sjølv til dårlege kopiar av andre.
Les mer
Allehelgen 2022 i Time kyrkje - Luk.6,20-23
Fellesgudsteneste med innviing av nytt orgel og piano
Det er noko med å sjå djupt nok inn og langt nok fram. Poenget med livet sitt løp er å koma til mål.  Å sjå målet gjer at mykje kan haldast ut.  Å få himmeltonane gjer noko med sørgetonane.
Les mer
Bots- og bønedag 2022 - Lukas 15,11-32
Gleda var ikkje der i landet langt vekke.  I arv på forskot.  I brotne relasjonar.  I fridom utan grenser.  I øyeblikk av nyting som ikkje kunne vara.  Fristilt frå ein far han berre vil hala goder og dra nytte av.
Les mer
Kveldsgudsteneste i temaserie 16.10.2022 - 1.Pet.2,9
Å vera eit folk er så mykje meir enn å vera eit ego. Eller å stå åleine. Å vera eit folk er å høyra til i ein stor flokk og ein veldig samanheng.
Les mer
Lye forsamlingshus 19.s. i treeiningstida 2022 - 1.Sam.3,1-11; 1.Kor.9,19-23; Luk.9,57-62
Dørlåsen til alle 3 bibeltekstane og til det å leva med eit kall, opnar seg med livskunstnøkkelen til gamleklokkaren:  «Du må vera i det!»
Les mer
Kveldsgudsteneste i serien KYRKJA - EIT STORT VI, 25.09.2022 - 1.Pet.2,4-6
Levande steinar. Oppsiktsvekkande ordpar. Det er gjerne berre apostelen Peter som kunne ha kome på dette.  Han som vart kalla klippa, eit berg av stein. Han, den mest levande og dynamiske av dei alle.
Les mer
13.sundag i treeiningstida 2022 - Joh.15,13-17 og Apg.6,1-7
Ballane i lufta hadde visst vorte skjøre egg som smalt i bakken, knust til noko som absolutt ikkje vart omelett.  Ja, me kunne visst sjølv kjenna oss som eit skjørt egg med sprekker i skalet. 
Les mer
11.sundag i treeiningstida 2022 - Joh.8,31-36
Me treng ikkje kava med å halda ut.  Me kan tru.  Sanninga som set fri.  At Gud som har skapt oss, elskar oss ut av all skam.  At Jesus som har frelst oss, elskar oss ut av all skuld.
Les mer
8.sundag i treeiningstida 2022 - Markus 12,28-34
​​​​​​​Kan ganske vanlege truande bety noko som kan leia andre sin kjærleikslengsel fram til Gud og til tru? Eg trur me kan! Meir med kjærleik enn ord
Les mer
Bryne kyrkje 7.sundag i treeiningstida 2022 - Markus 5,25-34
Dei to skjebnane er forskjellige.  Ho gjer alt det ho kan for å verta frisk og få hjelp.  Han gjer alt det han kan for å fortrengja og skjula smertene og såra på innsida.
Les mer
Pinsedag og gullkonfirmantar i Time kyrkje 05.06.2022 - Joh. 14,23-29
Men pinse?  Noko nytt i det som var?  Til oss som har levd ei god stund og begynnar å modnast etter alt me har sett og erfart.  Og kom til kyrkja i dag, slik me ga kyrkja ein type tillit og plass då me vart konfirmerte.
Les mer
Kveldsgudsteneste 22.05.2022 - Matteus 6,7-13
Orda flyt ned åssidene. Innhaldet inn i hjartene. Meininga vidare gjennom landegrenser og århundre. Vår far i himmelen.  Ei bønn, kviskra i glede, ropt ut i naud og fare, summande i nattverdliturgien og ved sengekanten. 
Les mer
Konfirmasjonsgudstenester 30.april 2022 - Johannes 14,1-7
​​​​​​​Det året de konfirmantar vart fødde, var mange hjarte i hundre.  Særleg over at de vart fødde!  Eller av at første iphone vart lansert! Mykje såg lyst ut, men uroen dukka fort opp rundt dykk, før de skulle parkera sutten...
Les mer
2.sundag i påsketida 2022 - Johannes 20,24-31
Det ville vera ei ulukke for det kristne felleskapet om det var lukka og hermetisk for skepsis og tvil. Det ærlege i oss er ei av dei åpne dørene Jesus får koma inn gjennom.
Les mer
Påskedag 2022 - Johannes 20, 1-10
Nå ser eg - og trur. Nå ser eg på alle 3 måtane: Med auga, med tanken, med hjarta.  Dette er ikkje ei forvirrande tom grav. Ingen graver vil lenger vera dei same, ingen sorger lenger utan håp...
Les mer
4.sundag i fastetida 2022. Joh.6,24-36
Seinare i livet er det utruleg mykje som ordnar seg når me får mat og drikke!  Så me ropar etter matsikkerhet for tida.  Etter jordvern i matfatet. Etter fred i verda sine kornkammer søraust i Europa. Etter alt det som gjer at folk ikkje svelt i hel i utbomba byar eller ikkje får den daglege matrasjonen i Nord-Afrika, fordi kornet ikkje vart sådd i Ukraina dette året.
Les mer
Kulturkveld Time historielag og Bryne sokneråd i Bryne kyrkje 22.03.2022
Brød i Bibelen har visst med det meste å gjera.  Levegrunnlaget.  Dei sterke forteljingane og verdiane om godt og vondt.  Den sentrale bønna å be.  Kallet til å arbeida og dela og sjå andre sine behov, ikkje eigen grådighet. Det dampar liv, jord og meining av brød i Bibelen.
Les mer
Juledag 2021 - Joh.1, 1-14
Kanskje treng me å høyra akkurat dette i jula.  Gud er ikkje heva over alt det me slit med. Han vert ein av oss.  Så nær det går an å koma.  Jesus vart menneske for å gjera det lettare for oss å vera menneske.
Les mer
Betraktning i Jærbladet julaften 2021
Armkroken er det første manntalet, den innerste sirkelen, der dei næraste er, der røtene er, der me samlast når tradisjon skal gje fred i hjarte og lys i blikket.  Heim. Der eg er innskriven med blekk av kjærleik.
Les mer
4.sundag i adventstida 2021 - Matteus 1, 18-25
Kva skulle han gjera med Maria?  Og med kjærleiken sin?  Dette var mykje meir uhåndterleg enn plank og byggemateriale. Dette kunne tømmermannen ikkje bare høvla til og justera på plass.
Les mer
Allehelgensdag 07.11.2021 - Matteus 5, 13-16
Dei gode lysa og saltkorna i verda er dei som spør oppmerksomt: Kor trengs det lys nå?  Det er ikkje lyset i seg sjølv som er greia, men at nokon får det der det trengs mest.
Les mer
Bots- og bønedag på reformasjonsdagen 31.10.2021 - Lukas 18,9-14
Vår visjon er Guds nåde. Å vera elska der eg ikkje strekk til og ber på skam. Å vera tilgitt der eg trødde feil og kom i skuld.
Les mer
FN-dag 22.sundag i treeiningstida 2021 - Joh.12,35-36
Lysgloben har ein sterk symbolikk når me vert døypte. Når dei 3 siste lysa vert tente, er lysa i globen fulltallige.  Den verdensvide kyrkja og vår har fått sine 3 siste medlemmar. 
Les mer
Kveldsgudsteneste 21. sundag i treeiningstida 2021 - 5.Mos.15,7-11
”Opna hendene for bror din,” seier Gudsordet, på kvelden som utfordrar til å sjå samanhengen mellom lovsangen til Gud og kamp og omsorg for andre skapningar og alt liv.
Les mer
18.sundag i treeiningstida 26.sept. 2021 - Matteus 8,5-13
Han sto ikkje heilt fast.  Han visste om ein som var større enn seg sjølv.  Vanlege folk kan vita sånt.  Kan tenkja at det er muleg for Gud, det som ikkje er muleg for meg. 
Les mer
15.sundag i treeiningstida 2021 - Lukas 10,38-42
Marta tek imot Jesus i heimen sin. Maria tek imot Jesus i hjarta sitt.  Den eine med hender og teneste, den andre med ope hjarta og lyttande øyre. 
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Guds skaparverk - vår heim 29.08.2021
Det stig ein takk frå ditt avtrykk på jord, eit mangfald av artar, eit mylder av frø, eit svimlande samspel for avkom og brød...
Les mer
10.sundag i treeiningstida 2021 - Matteus 18,21-35
Det er så mykje betre å gje tilgjeving til ein som har bedd om det, enn å gå og bera vidare på ei blass unnskyldning som var verken fugl eller fisk.  Den som tilgjev, legg frå seg ei bør, og lettar ei bør. 
Les mer
8.sundag i treeiningstida 2021 - 2.Kor.8,9-15
Den gode viljen ønskjer å vera prega av han som har vist oss kva det er å gje, og har auga for den minste som betrur seg sjølv og sitt til Gud.  Godviljen veit seg sett, elska og forfordelt av ein nåde som gjer det til ei glede å vera raus sjølv.
Les mer
Pinsedag 2021 - Joh.14, 15-21
Ting tok visst heilt av på pinsedag.  Men like rett er det å sei at det tok av i ein retning som utan forskjell er god og meiningsfull også for dei som kan spara seg for at ting tek for mykje av.  Alle fekk evangeliet på sitt språk. Så jordnært og så heilag.  Eit språkunder, ja!  Men like mykje eit høyre-under som er det normale der Guds ånd får gje liv til tru og håp. 
Les mer
Bryne kyrkje 02.05.2021 - Lukas 24, 13-35
Vårdag på sykkel over Jæren. Så eg får sjå på nært hold.  Opna augene for det som føregår. Spor av bonden si glede. Vår. Lam vaklar ut på gras. Det skal sås.  Finna make. Byggja reir. Ein ny runde med liv og håp etter vinteren.
Les mer
4.sundag i påsketida 2021 - Joh.13,30-35
Det nyttar å elska, for det vil alltid vera nytt å elska.  Ferskvare.  Gitt av Gud og delt med andre. I eit nytt nå.
Les mer
2.sundag i påsketida 2021 - Johannes 21, 1-19
Til inspirasjon 250 år etter Hans Nielsen Hauge
Fiskaren Peter og bondesonen Hans erfarer begge at Jesus viser seg for dei i slitne dagar og trygge rammar, mens dei gjer det arbeidet dei kan.  Derifrå går dei ut av sitt gode skinn begge to.  Høpp i sjøen og endar som biskop i Rom.  Traskar Norge rundt og får eit land til å vakna for gudsordet si kraft og vanlege folk sine frigjorte ressursar. Verda har ikkje ramla saman, ho vaknar.
Les mer
Maria bodskapsdag 2021 - Lukas 1,46-55
Det flyt over for Maria. Ho takkar. Syng. Lovsyng Gud. Korleis kunne ho vita at sangen blei den mest berømte og brukte av alle sangar i verda?
Les mer
2.sundag i fastetida 2021. Tekstar: 1.Mos.3,8-15 og Luk.7,36-50
Då festen var over, hadde farisearen Simon fått noko å tenkja på. Om alle laga han var kledd i, hadde begynt å nærma seg ein rustning? Om det var for lang veg inn til hjarta?
Les mer
Bålpannegudsteneste Kristi forklaringsdag 2021 - 2.Mos.3,1-6
Plutseleg ein dag brenn det eit bål. I det triste livet. Ikkje i ei bålpanne, men i ein busk.  Og busken brenn ikkje opp slik som ved elles gjer.  Kva er dette?
Les mer
Kveldsgudstenesteserie om håp 24.01.2021 - Johannes 9,1-7 + 35-38
Eit mønster i evangeliet. Håpet sitt mønster. Jesus sitt. Medmenneske sitt. Kva nå? Kva vil du gjera, Gud? Kva vil du eg skal gjera? Å leva er håp. Og Jesus og håpet er venner.
Les mer
Kristi openberringsdag 2021 - Lukas 2,40-52
Foreldre tok han med til religiøse høgtider. Slikt kan setja djupe spor. Foreldre som tek ungar med der det kan skje. Tommel opp for trusopplæring. Men i dette tilfellet vart det bare så mykje meir enn elles, i denne 12-åringen!
Les mer
Juledag 2020 - Johannes 1,1-14
Spør me: Kvifor Gud? Kvifor grip du ikkje inn og ryddar opp i alt elendig og vondt? Jesu føderom svarar: Det er bare kjærleiken som kan gje varig endring og fred. Bare lyset som overvinn mørkret.
Les mer
1.sundag i adventstida 2020 - Lukas 4,16-22
Wow! Ein profeti realisert. Lengsler oppfylt. Nådeår frå Herren. Er det nå det skjer? Det me drøymer om og lengtar etter. Her? Med oss?
Les mer
Tekstmeditasjon på kveldsbøn i temaserie om tidebøn hausten 2020. Jesaja 57,14-16
Eg trur ikkje at Gud er lenger og lenger vekke dess vondare me har det. Han er nærast i smerten. I natta. Gud bur i det knuste hjarta.
Les mer
23.sundag i treeiningstida 2020 - Markus 10,28-31
Det er mest uverdig å snu blikket mot oss sjølv og spørja med snev av angst i brystet «Kva med oss?» Det relevante spørsmålet nå er «Kva med alt vårt?»
Les mer
Time kyrkje - Allehelgen 2020 - Matteus 5,1-12
Himmelsalmar og folketonar høyrer i hop i Norge. Det var slik folketonen fekk kraft og vart bevart for ettertida. Sang om himmelen i Norge er ofte mollstemt. Inderleg. Følsom. Nær livet, smerten, døden, sorga. Norsk sang om himmelen kjem frå djupet og sit i margen.
Les mer
Bots- og bønedag 2020. Lukas 13,22-30, med Jer.18,1-10 og Rom.2,1-11
Døra som ein dag skal stengjast, er ikkje døra inn til landet med ein bitteliten smule rettferdighet. Det er døra til landet med rein nåde. Landet me aldri kan forstå. For nåden er amazing.
Les mer
9.sundag i treeiningstida 2020 - Rom.8,31-39
Slik seier Paulus og heile den kristne kyrkja oss og vi, ikkje bare eg.  Og det vert betre liv av det.  Større rom for å erfara Guds grenselause kjærleik. Større fokus enn meg og mitt. 
Les mer
Time kyrkje 8.sundag i treeiningstida 2020. Matteus 6,19-24
Eg har levd i hop med atskillege menneske som ikkje hadde skatten sin i det materielle.  Nokre har eg fulgt til grava, og veit at det er menneske som gjorde djupt inntrykk.  Dei hadde skatten sin i kultur og det evige, og det spegla seg i måten dei hadde varme og gode auge på medmenneske – og raust med tid.
Les mer
3. sundag i treeiningstida 2020. Lukas 14,15-24
Det er utruleg gildt å innby og sei: Kom, for nå er alt klart igjen. Og få det med alle himmelen sine strekar under: «Kom, for nå er alt ferdig!» Kom til kyrkja. Kom til Guds rike. Kom til dåp. Kom til nattverd. Kom til bønn, til kvilepuls, til fellesskapsglede. Kom til sundag mens kvardagane rullar og eltar oss.
Les mer
HelgeGodtNytt før 5.sundag i påsketida 2020 - Joh.15,1-5
Ei grein må leva i kvilemodus, halda ut store endringar og tåla beskjæring. Det største håpet ho har, er livsforbindelsen med stammen. Å vera og leva i dåpen sin gave. Poda med Jesus. Det vert god frukt av det.
Les mer
HelgeGodtNytt til 3.sundag i påsketida 2020 - Joh.10,11-15
Det blei ikkje fulle hus til konfirmasjon og fest denne våren. Dessverre. Men helsinga frå Jesus er ikkje utsett. Han har noko viktig han vil vera for oss. Både i fest og i kvardagar som fekk lite fest over seg.
Les mer
HelgeGodtNytt fredag før 2.sundag i påsketida 2020, Johannes 21,1-14
I og gjennom og etter pandemien står Jesus. På stranda der heile verda er i same båt Han er der i nye oppdrag til disiplar med knekt mot og tom not. I kyrkjer som oppdagar nye måtar å vera kyrkje på. På grå morgonar der vanlege folk slit med korleis denne dagen skal gå rundt.
Les mer
Bibelteologisk djupdykk til starten av Jesus si siste påske - Matteus 21,1-17
Frukter frå eit studium med dagar i Jerusalem
Kva er det første Jesus gjer, sin siste påske i Jerusalem? Han har latt seg hylla som Israel sin Messias inn i byen. Nå provoserer han i Israel sitt tempel! Han jagar pengevekslarar og dyrehandlarar vekk frå det dei held på med, veltar bord og benker. Stor snakkis! Den viktigaste enkelthandlinga som fører til arrestasjon seinare i veka.
Les mer
HelgeGodtNytt fredag før 4.sundag i faste 2020 - Johannes 11,45-53
I desse dagane lever me i ei krise som er og som kjem. Me kan halda oss til den gode kollektive innsatsen: Alle for ein. Me kan gå inn i ei veldig annleis påsketid og undra oss stort over trua sitt mysterium: Ein for oss alle, frivillig guddommeleg kjærleik!
Les mer
HelgeGodtnytt fredag før Maria budskapsdag 2020 - Lukas 1,26-38
Me har møtt noko me ikkje har erfaringar på. Me stiller på dugnad med 2 meters avstand i land etter land. Det har ei oppside i felles ansvar og enklare liv for mange. Det har ei nedside i uro for helse og leveveg for mange. Like surrealistisk som Maria sitt uventa besøk.
Les mer
2.sundag i fastetida 2020. Matteus 15,21-28
Ei kvinne som sto utanfor, forankrar alt sitt håp hos Jesus. Med tru og trass gjev ho ikkje opp trua på at Guds omsorg er utan grenser. Ho tviheld på at Jesus ser mennesket først, før prinsippa. Ho får rett.
Les mer
Fastelaven 2020 - Johannes 17,20-26
Når ulike kyrkjefellesskap er eit forsona mangfold og ikkje bråk og splitting, er det både eit godt vitnesbyrd og gjev mange havner og heimar folk kan finna inn i.
Les mer
2.sundag i openberringstida 2020 - Matteus 3,13-17
Det er "meir himmel på jord" å ha identiteten og oppdraget sitt i dåpen. Då er ikkje dåp ein gammal dag i livet, men ein retning på å leva! For Jesus - og for den som trur.
Les mer
Kristi openberringsdag 2020 - Matteus 2,1-12
Det starta med desse vismennene som finn eit lys å gå etter. Og gudstenestegruppa delte tankar: Kva må til for at folk i dag legg ut på slike vandringar mot Jesus. Kva er det som sender oss i veg? Kva er det som hjelper oss å finna veg? Kva lys kan me følgja?
Les mer
Midnattsmesse nyttårsaften 2019 - Lukas 13,6-9
Det er ein som kjem denne nyttårskvelden og forventar av oss. Det er godt han kjem, og held fast at mennesket er sett til å bera frukt. Det er endå betre at han først går til han som forsvarer oss.
Les mer
Juledag 2019 - Johannes 1,1-14
Kven er barnet i krybba? Kven er dermed eg, når eg bøyer meg og kneler, tek inn kyrkjerommet fylt av syn og lukt og smellvakre tonar frå orgel, blåsarar og strupar. Slikt som kan gjera tankar til tilbeding, tvil til tru, tru til takk. Johannesevangeliet sin prolog teiknar opp overveldande perspektiv om dette!
Les mer
Tekstmeditasjon Salme 146 - Kveldsgudstenesteserie haust 2019
Tru med kulturuttrykk. Stemmebånd som vibrerer. Tonar som finn kvarandre. No stig vår song i takk til Gud. Tynnare filter til det ærlege livet, og til himmelen og jorda sin skapar og frelsar.
Les mer
22.sundag i treeiningstida 2019 - Lukas 10,25-37
Har vi nok vilje til å justera fordommane våre? Dei dukkar opp like fort som at trygdemisbruk og uskyldig dømt skiftar over natta. Eller at dom vert felt over ein som hjelper ureturnerbare flyktningar med arbeid og verdig liv. Det skjer så fort at det me trur er feil, kan vera heilt rett.
Les mer
Allehelgensdag 2019 Bryne kyrkje - Jesaja 60,18-22
På allehelgensdag skal kyrkja sjølvsagt ikkje fjerna seg frå folket, frå sorga og dei sørgjande. Og folket vil ha bruk for trua sitt håp og kyrkja sin framtidsvisjon.
Les mer
Undheim kyrkje 13.10.2019 - Markus 1,40-45. 18.s. i treeiningstida
Det er medkjensle som motiverer ei god handling. Det er evne til å verta berørt av andre sitt liv, som kan føra dei som lett søkjer alt muleg, til å søkja adressen der ein kan finna både Gud og seg sjølv og andre menneske.
Les mer
Kveldsgudsteneste med tema Ung i Time. Joh.1,47-51. Mikkelsmesse 29.09.2019
Livet skal ikkje vera ein sånn klatrestige! Den kristne trua er det i alle fall ikkje. Gud har noko betre for oss enn slitsomt strev. Dei som trur, skal sjå himmelen opna.
Les mer
14.sundag i treeiningstida 2019 - Matteus 19,27-30
Kva får me igjen for å følgja Jesus? Evig liv som trumfar alt. Eit verdisyn som set andre før oss sjølv og gjev oss noko større å leva for.
Les mer
10.sundag i treeining 2019. Semesterstart. Markus 11,25-26
Rett i ansiktet. At den gode retten til å få vera for Guds ansikt, ikkje skal skje utan at min brors ansikt er med i møtet.
Les mer
Aposteldag, 6.sundag i treeiningstida 2019 - Markus 3,13-19
Apostlane kan me aldri stemma ned med demokratisk fleirtal og skapa oss ei kyrkje der vår eigen fornuft er høgaste norm. Me har fått apostoliske ord å ordna liv og lære etter. Heldigvis. Og sjølvsagt må me bruka vitet...
Les mer
5.sundag i treeiningstida 2019 - Matteus 18,12-18
Det er ein svimlande tanke at min evne til å vasa meg vekk, kan gjera Gud lei seg og bedrøva. Og det at eg kjem tilbake til flokken, kan gjera Gud jublande glad. Gud sin fortvilelse er å missa meg. Gud si glede er å finna meg.
Les mer
4.sundag i treeiningstida 2019. Matteus 9,35-38
Grøda vil alltid vera stor! Det er ikkje den som er variabelen. Variabelen er arbeidarane som vert sendt til å hausta inn Herren si grøde. Og dei som bed denne sendelsen fram.
Les mer
Treeiningssundag 2019 - Apg.17,22-34
Det vert ingen god samtale utan respekt. Å sjå ned på eller bare oversjå det som andre held høgt, kan ingen vinna på.
Les mer
Pinsedag 2019. Joh.14,23-29
Å ha kjærleik er å vera pinsevenn. Å eiga gleda er å vera Kristi himmelfartsvenn. Å kjenna fred er å vera påskevenn
Les mer
Konfirmasjon 2019 - Joh.20,24-31
Det er ikkje lett å posera med ein 100% i fasaden, men kjenna på ein heilt annan prosent inni skalet og djupt i sjela.
Les mer
Kveldsgudsteneste 4.sundag i påsketida 2019, Johannes 14,1-6
Me treng ikkje vita vegen, Jesus finn deg der du er. Me treng ikkje skjula bresta våre, han reparerer med nåden sitt gull.
Les mer
3.sundag i påsketida 2019 - Markus 6,30-44
Det er herleg å få mat og verta mett! Det er endå sterkare å vita at du nå får vera midt i eit omsorgsunder! At det er bruk for deg, og ressursane dine vert så mykje større når Jesus får velsigna dei, og formålet er alle folk sitt beste.
Les mer
Skjærtorsdag 2019. Johannes 13,1-17
Kvelden der Jesus er i forkant av alt det som kjem til å bresta. Allerede i ferd med å reparera det sunde med nåden sitt gull. Det er visst slik han er, på skjærtorsdag og alle dagar.
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Gull i det som brast, 3.sundag i fastetida 2019 - 2.Kor.12,7-10
Menneskeord og Gudsord som gjer at det demrar fram eit svar på kva eg skal leva med og kva eg skal verta fri frå.
Les mer
2.sundag i fastetida 2019. Lukas 13,22-30
Kyrkjearkitekturen og kjernebudskapet er ikkje ei trong dør du må kjempa og smyga deg inn gjennom, men ein open famn å springa deg glad inn i.
Les mer
1.sundag i fastetida 2019 - Matteus 26,36-45
I Getsemanehagen er det ein som nullstiller livet heilt. Han kalibrerer sin vilje slik at han er heilt i tråd med Guds vilje. Han rettar opp det som gjekk tapt i den første hagen...
Les mer
Kveldsgudsteneste Fastelavenssundag 03.03.2019 - Lukas 18,31-34
Det mislukka er normalt. Det mislukka er omkostningar på vegen. Det mislukka er ei viktig slegge som slår ned perfeksjonismen sin vonde og høge mur. Og noko av det mislukka i livet forstår me like lite som læresveinar som stirrar vantru på Meisteren som teiknar opp ei vanvittig siste reise.
Les mer
Johannes 5,1-15 på 5.sundag i openberringstida 2019
Kva gjer 38 år i sjukdom med sjølvkjensle, sjølvrespekt og livsmot? Kva tenkjer ein kronisk sjuk om seg sjølv, andre, livet og Gud når alt har gått imot så lenge han kan huska?
Les mer
Tekstmeditasjon kveldsgudsteneste 27.01.2019
Å, tenk om eg kunne verta limt i hop med nåden sitt gull kvar einaste dag. Då trur eg kanskje at nokon kunne sjå gull i sprekkene mine, at det er skatten som glimtar fram.
Les mer
Julaften 2018 kl.17. Lukas 2,1-20
Uinteressert og selektivt forhold til fakta bryt ned den tilliten som samfunn byggjer på. Det set skilje mellom menneske og byggjer konspirasjonar. Det skaper ufred på jorda og gjev på ingen måte Gud ære, slik englar syng. Stikk i strid med evangeliet, som er nøye på fakta. For det er fakta trua og tilliten kan byggja på.
Les mer
Kristi kongedag 2018 - Matteus 25,1-13
Mange ber på himmelhåpet dei har fått i barnetru.  Men når hendene fyllest opp av cash og kredittkort, så vert det VIPPS lite plass til evige verdiar. Det kortsiktige trumfar det langsiktige. Tru og håp kan visna så umerkeleg fort.
Les mer
Forfulgte sin sundag, 25.sundag i treeiningstida 2018 - Matteus 14,22-34
Dei som meir enn andre kjempar i motvind og tung sjø, sit ikkje og deppar i båten og lurer på kor Gud er, slik me meir blaserte fort gjer.  Dei veit og praktiserer det same som Jesus. Å spørja kor Gud er, er å søkja han i bønn.
Les mer
Kveldsgudsteneste 22.sundag i treeiningstida 2018. Tekst: Ordt.6,20-23A.
Tekstmeditasjon etter Jon Aarsland sine Inntrykk frå ledsagerprogram i Betlehem
Eg er evig takknemleg.  Mor og far sleppte meg fri til å vera subjekt i eige liv. Og dei passa seg nok for å ta meg med til miljø der dei modale hjelpeverba var rekna som ganske kristelege.
Les mer
Hausttakkefest 2018. Lukas 17, 11-19
Eg veit ikkje om 9 av 10 gløymer å takka Gud for hausten si grøde og eit godt skaparverk.  Men eg trur me i kyrkja skal vera som den eine som går til Gud med takken.  Då får me meir enn takknemleghet...
Les mer
Lukas 7, 11-17 Konfirmantpresentasjon 17.sundag i treeiningstida 2018
Mykje folk var med.  Me vil vera slike folk.  Kyrkja vil vera det.  Me vil vera slike som Jesus var mest av, slike som har inderleg medkjensle og stoppar opp og går heilt borttil og trøstar.
Les mer
Semesterstart 19.08.2018. 13.sundag i treeiningstida. Lukas 12,42-48
Å vera trufast er å retta meg mot meir enn meg sjølv.  Det er å vera og sjå seg som del av noko mykje større.  Noko eg kjenner ansvar for, glede over og står ansvarleg for. Trufast. Del av noko større.
Les mer
Kveldsgudsteneste 26.aug 2018. Bibeltekst 1.Kor.3,4-11
Han planta gjennom møte som sette spor.  Dei han møtte, sette spor i han.    Fullt opp av ekte møte.  For tru kan bare gro fram gjennom tillit.  Håp oppstår i det truverdig ærlege.  Kjærleik går på empatien sin stiar. 
Les mer
Johannes 8,2-11. 9.sundag i treeiningstida 2018
Å kombinera respekt for Guds Ord og respekt for det enkelte menneske.  Berre det er i stand til å reisa opp bibelen sin autoritet hos folk flest – og hos meg sjølv. Å vera sanninga tru i kjærleik, slik at utsette menneske vert reist opp.
Les mer
4. sundag i treeiningstida 2018. Matteus 16,24-27
Meinte du alvor med at me skal dømmast etter gjerningane våre? Du meinte i alle fall alvor med det absolutte kallet til å følgja deg og få eit mykje betre sentrum i livet enn oss sjølv.
Les mer
Bryne kyrkje 10.06.2018. 3. sundag i treeiningstida. Johannes 1,35-51
Det er då dei stotrar fram og spør om slikt som gjerne me også gjer, når me treff ein framand og skal konversera og føla oss litt fram. «Kor bur du?»
Les mer
Time kyrkje pinsedag 2018. Johannes 14,15-21.
Kanskje Gud har noko nytt han vil meg? Det er viktig å gå nye veger. Guds Ånd ville sikkert hatt oss der tidlegare. Hans varemerke er nytt liv.
Les mer
Joh.13,30-35 - 4.sundag i påsketida / årsmøtedag 2018
Me finn ikkje oss sjølv og andre med å lengta tilbake eller gro fast i det bitre og triste.  Eller å ha hjarta og lengsel ein plass der framme, altfor langt frå der me faktisk er.  Herrens veg er nå.  Min veg er nå. Her. Kyrkja sin veg er nå.
Les mer
Matteus 28,1-10 Påskedag 2018
Bergensbispen Johan Nordahl Brun har gitt oss påskeevangeliet på to vers. Ingenting er usagt. Alt er med. Det objektive frelsesfaktumet og den subjektive jubelen har fått den rette balansen. "Jesus vant og jeg har vunnet."
Les mer
Matteus 26,6-13 Palmesundag 2018
Sorg og glede og kjærleik kan du sløsa med. Det produserer ikkje taparar og fattige. Det skal aldri opp til snusfornuften sin eksamen. Det er anstendig å sløsa uanstendig med kjærleik!
Les mer
Kristi forklaringsdag 04.02.2018. Markus 9,2-13
Sporleggjaren har lagt den ferdige trasèen opp til det store Himmelsyna. Jammen vil eg opp og sjå!
Les mer
Matteus 1,20-21. Nyttårsdag 2018 i Time kyrkje
Kyrkjeåret er gylden tid i tida, fylt med trua og håpet sin ABC. I mine tider kjem Guds tid. Med mine fylte hender, vert eg lagt i Gud si hånd. I mine travle steg, set Jesus sine fotspor. Evangelieforteljingane held fram. Her. Nå. Med oss.
Les mer
Juledagsgudsteneste 2017. Johannes 1,1-14
Heilt frå Jesu tid har menneske vorte dregne mot Jesus fordi han var god, gjorde det gode, talte og handla med kraft. Han var det sannaste av alle menneske. Og samtidig – seier Johannes – det sannaste me har sett av Gud.
Les mer
Lukas 3,7-18. Tredje sundag i adventstida 17.12.2017
Guds ord er ikkje ferdig snakka når det er avlevert. Ordet er skapande. Ordet ventar respons. Det kjem frå Gud. Det skal tas imot og føra til noko.
Les mer
Matteus 25,31-46. Siste sundag i kyrkjeåret 2017
På dommens dag vert det ikkje spurt etter plass i kyrkjelandskapet eller dogmatiske teoriar og læresetningar, men etter kjærleik. Trua sin kjærleik som ser Jesus overalt der Jesus er å sjå.
Les mer
Lukas 8,4-15. Såmannssundag 2017
Du kan få ein frisk diskusjon, men klippa sjølv er ikkje til å rokka. Tankesystemet er lukka. Du får ikkje ein kile inn i steinblokka.
Les mer
Kveldsgudstenesteserie 29.01.2017: Kva skal me med ei kyrkje?
Bibeltekst for 4.s. i openberringstida: Lukas 18,35-43
Det skal me med ei kyrkje. Eit fellesskap på tvers av alle landegrenser, tider og kulturar som ber den store Mesteren sitt spørsmål vidare: «Kva vil du at eg skal gjera for deg?»
Les mer
Johannes 2,1-11. 3.sundag i openberringstida 2017
«Knallgod start å begynna i eit bryllup» sa ein i gudstenestegruppa. Me tenkte på at det er slik Jesus begynnar gjerninga si og startar å visa kven han er. Knallstart. Å koma med gleda og berga ho.
Les mer
Matteus 2,1-12 Kristi openberringsdag 2017
Dei hadde gått ein lang veg i lengsel inn til mysteriet. Dei hadde søkt ein konge og funne Guds ansikt. Mysteriet som forblir og blir større dess meir me nærmar oss.
Les mer
Juledag 2016 - Joh.1,1-14
Den som trur på Jesus som alt er skapt ved, trur på meining i tilværelsen, på håp for alt det skapte, på sant lys å følgja, på nåde å reisa seg i, på arbeid for rettferd og miljøvern, på engasjert misjon så stadig fleire får sjå hans herlegdom. Me får tru på ein så stor Jesus!
Les mer
Adventsmessa Fest i Guds hus - 3.sundag i advent 2016, Jes.35,3-8
Ein god draum for alle urolege hjarte, at dei finn ein sterkare medisin enn vival og rus og anna som gjer viktige følelsar flate. Ein ekte gudsteneste, der livet får verta ærlege ord å møte Gud med, og der orda vert liv.
Les mer
Festgudsteneste Time kyrkje. 150 årsjubileum for biskop Peter Hognestad sin fødsel
26.sundag i treeiningstida 2016 - Lukas 13,10-17
Me vil ikkje gløyma at det nære ordet inn i kyrkja, bidreg til det oppreiste mennesket ut frå kyrkja. Det har gått meir oppreiste menneske inn og ut av kyrkja, fordi dei næraste orda, dei som byggjer identiteten vår, fekk lyda og tona.
Les mer
16. sundag i treeiningstida 2016. Matt.11,16-19
Evangeliet sine fløytetonar kan godt få by opp til dans utan at personlegheten skal vera mi tvangstrøye og evangeliet sin altfor lunkne venn.
Les mer
Kveldsgudsteneste 28.08.2016
Gudstru og religiøse erfaringar kan opplevast som ei sterk, frigjerande kraft. Og det motsette: Ei kjelde til angst og vonde bindingar.
Les mer
10.sundag i treeiningstida 2016. Ef.4,29-32
Hadde tida lækt sår og mildna hat? Var forsoning mogleg? Kunne det utrulege skje at Esau var stor nok til å tilgje og lysten på å vera god bror etter alle desse åra?
Les mer
9.sundag i treeiningstida 2016. Lukas 6,36-42
Ein vanleg forsvarsreaksjon: For å halda ut med meg sjølv, finn eg ein å la det gå utover. Andre sine fliser er veldig godt stoff for den som vil fortrengja sin eigen bjelke i auga.
Les mer
Kveldsgudsteneste treeiningssundag 22.mai 2016 - Apg.17,22-34
Han har gjort ansikt til ansikt-inntrykket som gjer at dei nå er lyttande til den talen som seinare har vorte rekna for eit mønster i kommunikasjon, i misjonstale, i dialog med andre om kristen tru.
Les mer
4.sundag i påsketida 2016 - Johannes 14,1-11
Enkelte hus virkar større innvendig enn dei ser ut utanpå. Det er gode hus. Sånne kyrkjer er gode kyrkjer. Dei fleste menneske er slik, betydeleg større inni enn utanpå. La bare hjartet få ein større herre enn eigen uro: Jesus sjølv!
Les mer
3. sundag i påsketida 2016 - Markus 6,30-44
Å verta leda av Jesus er å gå rundt med gode spørsmål og ope blikk: Er det noko av mitt han kan få i hendene og velsigna, så det rekk så mykje lenger?
Les mer
Påskedag 2016 - Joh 20,1-10
Påskedag og kristen tru er ingen trygg plass å søkja til for dei som vil mimra om det som var og pleia minnene om ei fortid som var betre enn nåtida. Trur me at Jesus er stått opp og lever, så trur me på framtid, så trur me på nye veger, så trur me på lette steg, så trur me på gjensyn, så trur me at påskemorgon for alltid har forandra vegen til det siste farvel.
Les mer
Kveldsgudsteneste 21.01.2016: Ansikt til ansikt med flyktningar blant oss
Bibelen sitt ideal for livet mellom menneske, er å leva med open hand og ansikt til ansikt. For bibelens Gud gjer ikkje forskjell på folk. Han elskar innflyttarane. Han bed oss gjera mot andre det me vil at dei skal gjera mot oss. Han bed oss vera gjestfrie og gode mot dei som er i nød og treng oss.
Les mer
1.sundag i faste 2016. Matteus 26,36-45
Sjølv den beste kan falla. Sjølv den verste ugjerninga kan verta tilgitt. Så realistisk er bibelen. Så stor er nåden!
Les mer
Matteus 13,24-30. Kveldsgudsteneste febr.2016: Ansikt til ansikt med humanismen
Å leva ansikt til ansikt med Bibelen som veileder er å prøva oss sjølv, og ikkje dei andre. Me skal ikkje sortera, me skal elska! Me skal ikkje leita etter ugras, me skal så korn og gje det gode vekstvilkår. Me skal vera humanistar som heller vil vinna venner enn å finna fiendar.
Les mer
Joh.1,29-34 2.sundag i openberringstida 2016
Johannes peikar på Jesus som er lammet som ber vekk verda si synd, og eg er 15 år ein dag og kjenner at eg trur jo at Jesus døde for meg. Og begge me to veit på ein ny måte, der og då, kven Jesus er. Slik det har skjedd og skjer med så mange, overalt i tida og verda.
Les mer
Julaften 2015
Josef og Maria fekk ikkje lagt fødselen ut på Instagram. Dei fekk ikkje teke ein snap. Maria fekk ikkje filma og dela det med mor og svigermor på Facetime og Facebook. Ikkje ein einaste liten selfie fekk dei teke.
Les mer
2.sundag i adventstida 2015 - Johannes 16,21-24
Vond uro dukkar helst opp i brytningstider. Når det gamle og kjente får besøk av det nye og ukjente. Brytningstider er mat for det urolege hjarta. Men dei er like mykje handlingsrom for Guds rike.
Les mer
Allehelgensdag 2015. Tekstar: Salme 84, Hebr.12,1-3 og Matteus 5,13-16
Gjer me gudstenestefellesskap til ei sporadisk greie me oppsøkjer når ingenting anna står på kalenderen, vert resultatet deretter. Kraftløyse. Eit folk utan lengsel og glede. Påfyll og tilkobling er livsnødvendig for eit folk som vil gå frå kraft til kraft.
Les mer
17.s. i treeining 2015 - Lukas 7,11-17 Jesus vekkjer opp son til ei enke i Nain
Me skulle så gjerne ha trøst når sakn riv i oss, og me ikkje forstår korleis me skal kunna leva vidare når den – eller dei – me elska, er gått bort. Fins det ei slik trøst?
Les mer
Semesterstart, Lukas 12,42-48, 13.sundag i treeiningstida 2015
Er det noko barn og by treng, så er det unge som veks opp og kjenner den trua som gjev håp og menneskeverd og gjer at dei ønskjer å ta over bruket og ta det eit steg vidare.
Les mer
7.sundag etter treeiningstida 2015 - Lukas 19,1-10
Du hadde det sikkert fint ganske lenge, Sakkeus! Men sanninga er, det varte ikkje. Det kunne ikkje vara. Å leva bare for seg sjølv, er ganske enkelt ikkje berekraftig liv.
Les mer
Joh.1,35-51. 3. sundag i treeiningstida 2015
Kva er det med oss menneske som begynnar så tidleg med ønskje om å sjå og oppdaga, bli sett og møtt, glade i å koma, nysgjerrige i å leita, behov for å finna og bli funnen? Me er visst skapte slik!
Les mer
Krosshaug 2.pinsedag 2015 - Joh.6,44-47
Å søkja til den gamle krossen på Krosshaug er halda fast på identitet, festa røter på ny, ha krossen til merket for tru og liv i våre tider, her me har funne eit sete i røys, tuer og stolar 2.pinsedag 2015. Det er løye med det som dreg.
Les mer
Pinsedag 2015 - Joh.14,15-21
«Vinden bles der han vil.» Du merkar han titt på Jæren. Men kor helligåndsbrisen i vår by kjem frå og fer av? Ikkje godt å forutsjå og forstå seg på.
Les mer
Konfirmasjonshelg april 2015 - Jes.43,16-19
Er eg god nok? Kva tenkjer andre om meg? Blir det nokon gong pause på dei to spørsmåla når mange konstant er online og på søk etter andre sin respons, ikkje bare i eit ansikt, men i «likes» frå ein skjerm? Opplegg til stress? Nådelaust press?
Les mer
Allehelgensdag 2017. Matteus 5,1-12
Dei folka Jesus kallar salige, har ikkje vunne i livet si store lottotrekning eller karra seg opp klatrestigen eller bygd eit image som tyder på at her går livet på beine skinnar. Dei er salige i håpet, i framtida som alt har begynt.
Les mer
Reformasjonsdag 29.10.2017 - Rom.1,16-17
Nytt ord for dagen. Rekkefølgenåde. Nåden først. Ubetinga. Gjerningane etterpå. For menneske kan gjera uendeleg mykje godt, viss det bare slepp å gjera godt i eit strev om å vera god nok. Det er dønn slitsomt for meg og for alle som måler seg etter kva andre held på med. Og slikt kan aldri blidgjera Gud, for han vil gje, ikkje få. Det er nåden som er i hans hjarta.
Les mer
Reformasjonstema 15.okt. 2017. Jesaja 55,1-3. Apg.8,4-24. Luk.20,45 - 21,4
Å tru og halda fast på at frelsa ikkje er til sals, er frigjerande. Det opnar blikket og hjarta for Guds nåde. Det set opp eit beskyttande vern mot misbruk av makt. Det vernar respekten for mennesket sin integritet.
Les mer
16.sundag i treeiningstida 2017, Markus 7,31-37
Det er lengselen som gjer mennesket så unikt. Det er Jesus sitt møte med lengselen som gjer han så unik. Sjå han føre deg nå, ansikt til ansikt med ein isolert, døvstum mann.
Les mer
Matteus 25,14-30. Konfirmantpresentasjon 13.sundag i treeiningstida 2017
Har du tenkt at du gjerne skulle ha vore ein annan? Hatt andre og fleire talentar? Hatt eit anna utgangspunkt? Vore litt meir som andre?
Les mer
Matteus 23,37-39 - Semesterstart 11.sundag i treeiningstida
Dei me er glad i, har me lidenskap for. Der hjarta svulmar, veks lidenskapen fram. Der me ser med hjarta, vert empati til handling. Slik er Gud mot oss. Slik vil me gjerne vera mot våre.
Les mer
Fellesgudsteneste på hovudscenen Jærdagen 28.05.2017
Trollet stakk fram det kritiske hovudet sitt og brølte: ”Nå kjem eg og tek deg…” ”Å, nei, å nei, ikkje ta meg. Eg er så altfor liten til å bry seg om,” summa det tilbake frå kyrkja.
Les mer
Kristi himmelfartsdag 25.05.2017. Markus 16,19-20
Med takk til Eyvind Skeie sin tekstverkstad...
Kristen tru og samtida sin kunnskap vert ikkje konkurrentar. Trua minkar ikkje av etter kvart som universet utvider seg. Det vert ikkje mindre og mindre plass for Gud, når ein ser det slik.
Les mer
Kveldsgudsteneste 21.05.2017. Apg.16,25-40
Kyrkja sin truverdige misjon og visjon tenkjer aldri at målet eller gode hensikter helligar midlet, eller overser enkeltmennesket.
Les mer
Konfirmasjonshelg april 2017. Joh.10,11-18
Når gjerder og grenser for livet vårt vert utvida eller fjerna, når me sjølv må setja grensene og skal håndtera den friheten me får: Treng me vegvisar? Gode gjetarar?
Les mer
Kveldsgudsteneste 23.04.2017. Joh.21,1-14
Nattestrev. Då morgonen kom, var ingenting forandra, bortsett frå at hovudet verka, augene var tunge og geispinga aldri ville gje seg.
Les mer
Langfredag 2017. Lukas 22,39 - 23,46
Palmesundag blei 44 drepne og over 100 skada i terrorangrep mot to kyrkjer i Egypt. Biskop Thomas i den koptiske kyrkja fortel at kyrkjene var fulle av kristne i bønn kvelden etter angrepa. Han seier: «Vi bærer korset i smerte og tårer. Men vi er ikke redde. Vi stoler på Gud.»
Les mer
1.Kor.13,1-7 Fastelaven 2017
Slik er kjærleiken. Uunnværleg og uoppnåeleg. Vakker og vanskeleg. Menneskeleg og guddommeleg. Eit høgt ideal og kvardag med brunost og kjærleik på brødskiva.
Les mer
Maria budskapsdag mars 2016
Hanna, Elisabet, Maria og Lydia gjekk føre, og så må kvar av oss finna ut korleis me går inn i ein myndig teneste i Guds rike, og kor vår trusreise går.
Les mer
Konfirmantpresentasjon, Matteus 5,10-12, 16.sundag i treeiningstida 2015
Dei er små, dei bølgene som vaskar over ein død treåring sitt halvt begravde ansikt, men dei tek oss inn til dei enorme bølgene som nå rullar over Europa og set oss på prøve.
Les mer
Palmesundag - skjærtorsdag - langfredag
Preiker påska 2015
Påskeveka inneheld alt! Dei siste dramatiske hendingane i Jesus sitt liv. Det første den kristne kyrkja bare måtte feira. Djupet i Guds kjærleik til sine skapningar. Breidda i mennesket sin vondskap og uforstand. Dei store tema i livet samla i eit intenst drama: Hylla liv og grusom død, sterkt vennskap og rått svik, svart motløyse og tynt håp, pinefull liding og himmelsk glede. Påskeveka inneheld alt.
Les mer
2.Mos.3,1-6 - Kveldsgudsteneste om det heilage, febr. 2015
Ein mann med blikket mest på det som gjekk galt. På eigen skam. Utbrent. Er det rart han vert fascinert av dette som står og brenn utan å brenna opp.
Les mer
4.sundag i openberringstida 2015. Johannesevangeliet kap.9
Me var vel ikkje akkurat staurblinde frå før, då denne litteraturperla kom dalande og blanda seg med bibelen sine forteljingar og livet sine. Men me vart litt meir sjåande og litt meir sansande av buketten si duft og berøring.
Les mer
Joh 14,27 - midnattsmesse nyttårsaften 2014
Minnene kom med fred. Dei kom ikkje med noko som var uoppgjort, med noko det ikkje var løysing på, med slikt som slår blikket ned. Dei hadde ikkje nederlaget sveipt om seg. Dei kom med fred.
Les mer
Luk.1,39-45 - fjerde sundag i adventstida 2014
Fosterutviklinga, fødselen, livet, kjærleiken, undringa, språket, dei gode møtene, sansane, musikken, lengten, håpet, trua. Litt av nokre mysterium! Me tek dei med i kyrkja og høynar dei. Snakkar dei opp. Takkar dei opp!
Les mer
Temagudsteneste om entusiasme - nov.2014
Ord for dagen etter panelsamtale med entusiastar i Bryne FK
Dei vert overraska. Dei høyrer noko dei ikkje hadde sett sjølv, ikkje ante rekkevidden av. Dei visste ikkje kor viktig det var. Men i seierens lys kjem det fram. Kva då? Eg seier det med ordet som Bryne FK har på drakta og satsar på: Global Dignity.
Les mer
Kveldsgudsteneste og UK-jubileum om ENTUSIASME - okt.2014
Joh.1.35-51
Å koma i gang... Det er strålande når me erfarer miljø og måtar å møta kvarandre som liknar på måten Jesus sette dei første disiplane i gang på.
Les mer
18.sundag i treeiningstida 2014 - Matteus 8,14-27
Oppreist i livet sitt! Ei feberfri husmor med hjartelag og gjestfrihet. Slike går jo ikkje av moten!
Les mer
Kveldsgudsteneste 2014 - Matt 6,24-34 - betraktning etter samtale med industrigründer Aarbakke
Denne kvelden i kyrkja utvider Arne Garborg sitt gamle maleri av jærbuen, anten me lyttar til gründaren eller til gudsordet. Gud er den første og vedvarande entusiasten. Det er ingen grunn for at skapningane hans ikkje skulle følgja opp...
Les mer
11.sundag i treeiningstida 2014 - Matteus 23,37-49
Nokre ville ikkje. Dei ville ikkje samla, men spreia og øydeleggja. Dei ville ikkje det som Gud. Dei ville ikkje det humane. Dei tillet seg det som Jesus aldri gjer, å gradera ned menneskeverdet, radera menneskelivet og sløkkja ut håp.
Les mer
7.sundag i treeiningstida 2014 - 1.Mos.16,1-13
17.aug her i kyrkja får me besøk av 30 ungdommar som prøver forståinga, freden og forsoninga sin vanskelege veg. I trua på at Gud er ein Gud som ser. Ikkje gå glipp av å møta brubyggjarane, Ismael og Isak og Norge sine søner og døtre.
Les mer
Kristi himmelfartsdag 2014 og Markus 16
Er det slik det er å tru at Jesus har all makt og ser meg? Gjer det meg utrygg, ufri, ute av stand til å tenkja nytt og stå for det eg trur er rett og godt, sant og hellig? Slik eg ser det, er det ingen andre enn Jesus som er god nok til å ha all makt og allvitande blikk.
Les mer
5.sundag i påsketida 2014 - Johannes 15,1-8
Dåpen podar oss inn på den stammen som gjer at me og frukta vår er av edlaste sort. Det er Gud si store gåve til alle oss som ønskjer å bera god frukt. Podinga er sterk og held for heile livet. Me skal bare halda livsforbindelsen open ved å bli verande i Jesus...
Les mer
Skjærtorsdag 2014 - Matteus 26,17-30
Eg førestiller meg at Jesus lot Judas vera der heile måltidet for å fortelja at gaven er for alle og større enn alle svik...
Les mer
Palmesundag 2014 - Johannes 12,12-24
«Timen er komen..» er det første Jesus uttaler i dagens tekst. Og då er det alt langt på dag, oppstyret er sikkert over, og eselet har fått mat og kviler.
Les mer
25.02.2014 - Salme 62,8-9
Grunnlovsjubileet - fri til å tala, tru og tena
Gud er vår tilflukt når me bed. Me fortel historien vår med å gje han til Gud i bønn. Me bed for vårt folk og alle folk si framtid med å gje oss over i Guds nåde og Guds hender. Gud er vår tilflukt. Denne bønnetenesta har kyrkja i Norge hatt i tusen år. Ho gjer oss og nasjonen ein stor teneste. Gud er vår tilflukt.
Les mer
Johannes 6,63-69 - 6.sundag i openberringstida febr 2014
"Herre, kven skulle vi gå til?" Kva er alternativet? Når dagleglivet går ganske greitt. Og me alltids kan støtta oss til familie og venner, gå til facebook og nettet og finn.no og fastlegen og coachen. Treng me plent Jesus for å få livet til sviva?
Les mer
Januar 2014 - Matteus 3,13-17 Jesu dåp og vår dåp...
For me sit alle med det store ansvaret i livet å unngå å betala kortsiktig suksess med langsiktig trøbbel. Dei beste valga me gjer, er ofte dei langsiktige. Slik ser eg Jesus ved Jordanelva. Han går for langsiktig seier og betalar med kortsiktig fornedring.
Les mer
Lukas 13,6-9 Nyttårsaften 2013
Nyttårskvelden er spesiell. Ingen andre kveldar i året får oss til å tenkja så mykje på det som var og på det som kjem. I kyrkja blir me møtte i ønskjet vårt om å bera god frukt i året som kjem.
Les mer
Johannes 1,1-14 - Juledag 2013
Johannes sitt juleevangelium endar med eit vi! ”Vi såg hans herlegdom!” Kven er ”vi”? Er det oss? Er me rett og slett målet for Johannesprologen sitt enorme sveip over tid og rom, historie og evighet, mørke og lys, skaping og frelse.
Les mer
Kva med jul i Brynekyrkja? Jul 2013
Ære vere den som tek imot Guds forundringspakke og gjev sine barn den beste gaven dei kan få: ubetinga kjærleik. Guds veg til fred på jord! La oss gå like til Betlehem og få og læra...
Les mer
Lukas 13,10-17 - kveldsgudsteneste november 2013
Å bruka ei salme til å retta ryggen
Vår eigen Heidi Strand Harboe har introdusert Bryne kyrkjelyd for sine eigne salmar og Norsk Salmebok 2013. Noko å retta ryggen av! Slik det skjer i sundagens evangelium...
Les mer
Lukas 15,11-32 - bots- og bønedag 2013
Likninga om sonen som kom heim og Far som ventar
Gud spør ikkje etter om livet har vore rotete eller ordna inn til det nevrotiske. Gud lengtar bare etter at me kjem.
Les mer
Kveldsgudsteneste okt.2013 - Lukas 10,25-37 saman med tekstar som berre fins i Lukasevangeliet
Gir gudstenesta meining i dag?
Eg fann, eg fann! Fekk det for meg at eg skulle leggja særstoffet i Lukasevangeliet og liturgien i gudsteneste 2012 ved sida av kvarandre. Lesa dei synkront. Eg fann meir enn eg hadde drøymt om...
Les mer
Markus 5,35-43 - september 2013
På 12 år, like lenge som jenta i teksten levde, har Kaizers Orchestra skapt sitt eige tekst- og musikkunivers. Dei har vorte folkeeie slik at ein haug med folk elskar noko dei ikkje visste at dei likte...
Les mer
Rut 1,7-11, 16-19 - sept. 2013 - 15.sundag i treeiningstida
Ei preike som blei til etter samtale i ei kreativ gudstenestegruppe
... ei svigermor som gjer svigermorvitsar flaue. Ei svigerdotterhistorie som gjer det meiningslaust å tru at svigermors drøm plent gjeld mannekjønn. To kvinner vender tragedie til framtid.
Les mer
Matt.9,35-38 - juni 2013
Kva er det Jesus ser, som fortel at grøda er stor?
Les mer
Markus 10,13-16 - 3.sundag i treeiningstida 09.06.2013
Det er muleg at vegen til denne gode tenesta går om det viktigaste i teksten for i dag: At barn er rollemodellar for vaksne. At vaksne blir som barn.
Les mer
Markus 6,30-44 - april 2013
Midthelga i april 2013 vart det nye kyrkjerommet feira. Kva skal nye Bryne kyrkje vera for oss?
Les mer
Stein Ødegård
stein odegard
stein
+47 911 57 105
Powered by Cornerstone