Møte som set spor
Kveldsgudsteneste 26.aug 2018. Bibeltekst 1.Kor.3,4-11

Møte som set spor

Han planta gjennom møte som sette spor.  Dei han møtte, sette spor i han.    Fullt opp av ekte møte.  For tru kan bare gro fram gjennom tillit.  Håp oppstår i det truverdig ærlege.  Kjærleik går på empatien sin stiar. 

«Eg planta», seier Paulus.  Kva planta han?  Jau, ein kristen menighet i den mangfoldige og lausslupne storbyen Korint.  Han ga dei evangeliet.  Han vart deira åndelege far.  Paulus planta. Noko som skulle vara.  Det einaste som vert verande til sist.  Han seier det sjølv i slutten av kapittel 13:  «Så vert dei verande desse tre, trua, vona og kjærleiken. Og størst av dei er kjærleiken

Paulus planta ei ny tru, eit levande håp og ein ny etikk basert på kjærleik.  «Alt har eg lov til, men ikkje alt gagnar», seier han til korintarane, for:  «Kjærleiken krenkjer ikkje, søkjer ikkje sitt eige, er ikkje oppfarande, gøymer ikkje på det vonde…»

Hadde ikkje Paulus planta, kva hadde det då vorte av korintarar og andre som treng å leva med trygg tru, forankra håp og eit liv i kjærleik?

Han gjorde det!  I dag prøver me å spørja interessert:  Korleis gjorde han det?

Han seier sjølv litt om det kapittel 2: Då eg kom til dykk, sysken, var det ikkje med meisterskap i talekunst eller visdom eg forkynte Guds mysterium.  2 For eg hadde fastsett at eg ikkje ville vita av noko anna hos dykk enn Jesus Kristus og han krossfest.  3 Veik, redd og skjelvande var eg mellom dykk.

Kjærleik på empatien sine stiar
Kan du sjå han føre deg? Dedikert og skjelvande, frimodig og redd, sterk og svak.  Ein mann som investerte det meste i 2 år. 24/7.  Sikkert kraftfull og inspirerande, men sjølv framhevar han måten å møta menneske på.  Han planta gjennom møte som sette spor.  Dei han møtte, sette spor i han.  Dei han skriv til, har rørt opp både takknemlegheten og tårene hans.  Fullt opp av ekte møte. 
For tru kan bare gro fram gjennom tillit.  Håp oppstår i det truverdig ærlege.  Kjærleik kan ikkje kommanderast, han går på empatien sin stiar. 

Når Gud set spor i menneske og skriv tru, håp og kjærleik inn i hjarta, handlar det om eit møte.  Eit menneske kjenner seg sett, møtt og funnen.  Og den som skal planta så store ting som tru, håp og kjærleik i andre, må gå inn i desse møtene.  Kanskje veik, redd og skjelvande, som Paulus.  I alle fall ha den grunnleggjande holdninga å møta menneske der dei er, vita at du har noko frå Gud å gje og venta til tida er inne.  I mellomtida har me lært og er prega av møtet med den andre.  Noko har gjort inntrykk.  Eg har gjerne fått like mykje som eg får gje.

Møte som set spor
Brit Signe Fuglestad fortel i kveld om sine erfaringar frå møte med menneske i Etiopia:   «Det gjeld om å ta del i dei oppgåvene som dukkar opp og som ein har tru for at ein kan bidra med noko i.»

Det er mi erfaring også frå ein etter kvart lang presteteneste.  Det er møtene som set spor.  Det er å gå inn i livet og utfordringane slik dei møter oss, som er Guds kall, og forbausande ofte er det ferdiglagde gjerningar. 
Er me villige til å la oss utfordra og læra, så er vegen til den andre sitt hjarta så mykje kortare.

Paulus planta. Me får planta.  Det går ikkje utan nærkontakt.  Hånda må leggja frøet i jord og helst ha grave i jorda først.  Ansikt må møta kvarandre. Hender må hjelpa kvarandre.  Erfaringar må delast.  Ei sorg, ein uro, eit tap, eit savn, ei glede, ein mulighet, eit bønnesvar, eit ord og eit dikt og ein song som kunne sei det som ikkje kunne seiast.  For midt i dette kom og kjem Jesus.  Han som vart ein av oss.  Han som set dei djupaste spora, fordi han er det sannaste mennesket, som vart korsfesta for våre sår og reist opp til det einaste håpet som er evig.  Ingen annan grunnvoll kan leggjast enn han, når det er tru, håp og kjærleik som skal plantast.

Så er det eit heilt vilt mysterium at Gud gjev vekst.  Det er hans sak. Men det er visst vår å planta og vatna og gjera det Herren har sett oss til.  Det kan ikkje gå utenom møtene som set spor.  Og der er Jesus!

Skjer snart
VÅR JUL - Julekonsert
Lørdag 9. desember, 2023 20:30
VÅR JULChristian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Agnete Saba inviterer deg herved inn i sitt musikalske univers.Menyen er skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og fylles av juleglede.Til lyden av klangfulle melodilinjer fra artistene, harmoni med ekte, nær og lun historiefortelling, serveres du de deiligste retter: Fra de nære, norske julesangene til vakre ballader ikledd mektige melodier. Hjertelig velkommen til Vår JulKapellmester Øystein Lund Olafsen. Med Joakim Bergsrønning på diverse treblåsinstrumenter og lokale kor.Billetter kan kjøpes på www.ticketmaster.no
Vi syng til jul
Tirsdag 12. desember, 2023 17:00
Vi syng til jul. Tysdag 12. desember kl. 17:00. Alle velkomne. Arr: Bryne diakoniutval
9:13
Torsdag 14. desember, 2023 17:30
Alle i 4.-7. klasse er velkomne!
JULEKONSERT Blandakoret Frøysang
Lørdag 16. desember, 2023 19:00
Julekonsert Blandakoret Frøysang med gjest Hege Kristin Kjærvoll.Orgel/piano: Per Olav Egeland - Dirigent: Geir Munthe-KaasBillettsal kr 200,- / kr 100,- selges i døren.
UF
Lørdag 16. desember, 2023 20:00
Velkommen til UF til alle frå 8. klasse og oppover!
Familiefokus
Søndag 17. desember, 2023 11:00
Familiefokus v/Jostein Tollaksen og Stein ØdegårdNattverd
Julekonsert Blandakoret Vivace
Søndag 17. desember, 2023 20:00
Søndag 17. desember kl. 20:00 ønsker vi velkommen til et av årets høydepunkter for koret, nemlig julekonsert i Bryne kyrkje.Koret gleder seg til å presentere et variert repertoar, som vi håper du også vil sette pris på.Bl.a. "Joy to the world", Stjerne, på sø og strand", "Nordnorsk Julesalme", og ikke minst våre kjære tradisjonelle julesanger.Solister er : Korister fra korets egne rekker.På orgel : Bodil FagerheimPå piano : Jon Are SkansenDirigent : Pål Espen NielsenVivace ønsker velkommen til konsert.
Innvandrartreff
Tirsdag 19. desember, 2023 19:30
Her kan du komme, få nye venner og oppleve et mangfold av kulturer. Samtidig med at du får øve deg på å snakke norsk.
Powered by Cornerstone