Kveldsgudsteneste

Sundag kl.19. Eit tema i tida. Ein god føredragshaldar. Ekstra musikarar. Nattverd der folk vandrar til stasjonar med kreative tekstar, symbolhandlingar og bønner. Noko som har kome for å bli.

Gudstenesteutvalet i Brynekyrkja har gjennom mange år skapt ei gudstenesteform som mange er veldig glad i – og andre finn det lett å koma til. 

Kveldsgudsteneste har ein undervisande profil, gjerne utradisjonelle føredragshaldarar om aktuelt i tida.  Dei siste åra har ein hatt semestervise  tema som gjer at kveldar utfyller kvarandre.  Bønnevandringane er vakre – og dei musikalske uttrykka har stor breidde. 

Velkommen til ei gudstenestefeiring som utvidar perspektiv på ein tradisjonsrik og eksperimenterande måte.

Sanning og forsoning

Kveldsgudstenester
Bryne kyrkje | Våren 2024

Alle kveldsgudstenester startar kl.19
 

 • 28.januar: Urfolk i Norge
  Veronica Halvorsen om samisk identitet
  Korsang ved KorZ

 • 3.mars: Trygge rom for alle i kyrkja?
  Biskop Anne Lise Ådnøy

  Gitarmusikk ved Daniel Aasland

 • 28.mars: Sann forsoning med Gud
  Sokneprest i Time, Yngvar Nilsen
  Fløyte ved Ingrid Helgeland

 • 12.mai: Utfordringar frå Sannings- og forsoningskommisjonen
  Lars Tore Helgeland
  Musikk: Ingvar og Anna Maria Lygren

Velkommen til kveldsgudstenester
med føredrag, god musikk, nattverd og bønevandring

Powered by Cornerstone