Tweens kickoff - 4 klasse og oppover

I Bryne kyrkje har me Tweens kick-off, for 4 klasse og oppover.

Me sender ut invitasjon til alle som går i 4. og 5. klasse. Då vert du invitert til å koma på ein felles Tweens kick-off, i Bryne kyrkje.

Dette er ein «happening» der me samlar alle tweens frå Bryne, Time og Undheim. Me vil mellom anna presentere kva for aktivitetar de kan få vera med på i kyrkjene våre. TT-koret blir med og syng og det blir pizzafest. I år hadde me besøk av Sigbjørn Pederesen, som og går under namnet Zigmania,  han jobbar i sundagsskulen og elsker alt som eksploderer  og flyr opp i lufta.  Me satsar på å få han med oss til neste kick-off og!

Dette er ei heilt ny satsing som starta opp hausten 2023.

Invitasjonar vil bli sendt ut rett over sommerferien.

Påmelding via link, eller QR-kode: 
Påmelding for hausten 2024 kjem

klikk her for å  følge oss på facebook og instagram

Tweens kickoff - 4 klasse og oppover

 

Marit Høie Hetland
marit hetland
+47 911 63 039
Oda Vik Straume
oda vik straume
+47 941 95 850
Ragnhild Hanssen
ragnhild hanssen
+47 990 22 872
Tone Vold
tone vold
+47 918 81 818
Powered by Cornerstone