Sundagstreff

Ein sundagskveld i månaden avsluttast Sundagstreffet (som byrjar i peisestova kl. 18.00) med ei enkel gudsteneste kl. 19.00 i kyrkjesalen. Denne gudstenesta er tilrettelagt for menneske med utviklingshemming. Fleire av dei liturgiske ledda er forenkla, mellom anna med at dei er bytta ut med songar med same innhald.

Sundagstreffet består alltid av to bolkar. Først har ein ei bolk med litt song, ringleik, drøs og mat nede i peisestova frå kl. 18-19, før alle går opp i kyrkjesalen for å feira gudsteneste i lag.

Sjølv om arrangementet er spesielt tilrettelagt for menneske med utviklingshemming, er sjølvsagt alle som har lyst, hjarteleg velkomne til å koma. Anten de har lyst til å koma på heile arrangementet, eller bare på den forenkla gudstenesta som byrjar kl. 19.00.

 

Praxedes Slettebø
praxedes slettebo
+47 488 96 919
Powered by Cornerstone