Presten si verd

Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.
Presten si verd

Ordet med relevans og kraft

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet. Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.
Desse preikene er samla under Presten si verd – arkiv, og starta i tida då Bryne kyrkje vart fornya rundt det store glasmaleriet i april 2013.
 - Stein Ødegård

Om meg

Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.

Eg er fødd 6. juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22. juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja.

I alle år har eg kjent stor takk for å ha tenesta i ein sunn og rik kyrkjelyd, med mangfaldig arbeid for alle aldersgrupper og livsfasar. Det gjev djup meining å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.

 
 
Krosshaug 2.pinsedag 2024 - Joh. 6,44-47
Korset i dåpsgave til smykke om halsen.  Korset på kiste og grav til slutt. Korset på og inni kyrkjer.  Korset teikna til velsigning, i dei store stundene i livet, i dei krevjande dagane.  Kristen tru har gjort døden sitt merke til teikn på liv.
Les mer
Undheim kyrkje 17.mai 2024 - Matteus 22,17-22
Om 80 år håpar eg at mine barne- og oldebarn heiser flagget i glede og følger kyrkjeklokker som kallar.  Eg vil vera med og gje Gud det som tilhøyrer han og dei vil ha glede av. Eg vil gje kristen tru og etikk vidare.  Eg vil forvalta natur og miljø fordi det er Guds skaparverk som skal vera leveleg heim for alle.
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Sanning og forsoning. Sundag før pinse 2024 - Joh.3, 16-21
Kvar gong eg oppriktig søkjer ei sanning, lyttar til andre sine sanningar og tek inn over meg ei sanning, dess nærare er eg lyset, dess lettare er det å gå mot lyset, ikkje mot mørket.
Les mer
6.sundag i påsketida 2024 - Matt.7, 7-12
​​​​​​​Kjære Jesus. Takk for at du oppfordrar oss til å gjera det gode som me sjølv lengtar etter. Takk for at du oppmuntrar oss til å be, leita og banka på hos deg. Gje oss tru på at svaret er underveis, om det kjem frå Gud eller menneske. 
Les mer
Konfirmasjonshelg april 2024 - Jes.43,18-19
Gud si helsing inn i stressa liv:  «Sjå eg skaper noko nytt!».  Du treng ikkje skapa deg, for du er allereie skapt.  Du treng ikkje streva og stressa med å finna deg sjølv i andre sine responsar og bilde.  Du er allerede skapt i Guds bilde.
Les mer
3.sundag i påsketida 2024 - Joh.10,1-10
Det er fint å vera vanlege folk i heilt vanlege liv som ønskjer å trø inn porten til liv i overflod. Rett og slett vera gjevarar, me som har fått så mykje.
Les mer
Påskedag 2024 - Matteus 28,1-10
Å leva med etterretningsmelding frå påskedag:  Me ser at død og mørke og vondskap får herja. Me forstår ikkje at slikt skal få så tak i verda anno 2024. Men me er gitt ein kunnskap om at seieren alt er vunnen.  Virkningane er synlege nok i verda. Alltid vil ingenting vera som før! 
Les mer
Kulturkveld med historielaget 5.mars 2024
Eg kneler i kyrkja.  Eg kneler ikkje bare for jord og plantar, men for Gud.  Ikkje bare i mold og på gras, men ved altarbordet.  Ærefrykt for jorda og livet og det vanlege og det heilage er uttrykt i same type handling.  Eg kneler.
Les mer
Stein Ødegård
stein odegard
stein
+47 911 57 105
Powered by Cornerstone