Presten si verd

Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida. Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet. Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme. - Stein Ødegård
Om meg
Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.
 
Eg er fødd 6. juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22. juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja. 
 
Nå er eg komen heim og kjenner det stort å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.
 
 
 
15.sundag i treeiningstida 2021 - Lukas 10,38-42
Marta tek imot Jesus i heimen sin. Maria tek imot Jesus i hjarta sitt.  Den eine med hender og teneste, den andre med ope hjarta og lyttande øyre. 
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Guds skaparverk - vår heim 29.08.2021
Det stig ein takk frå ditt avtrykk på jord, eit mangfald av artar, eit mylder av frø, eit svimlande samspel for avkom og brød...
Les mer
10.sundag i treeiningstida 2021 - Matteus 18,21-35
Det er så mykje betre å gje tilgjeving til ein som har bedd om det, enn å gå og bera vidare på ei blass unnskyldning som var verken fugl eller fisk.  Den som tilgjev, legg frå seg ei bør, og lettar ei bør. 
Les mer
8.sundag i treeiningstida 2021 - 2.Kor.8,9-15
Den gode viljen ønskjer å vera prega av han som har vist oss kva det er å gje, og har auga for den minste som betrur seg sjølv og sitt til Gud.  Godviljen veit seg sett, elska og forfordelt av ein nåde som gjer det til ei glede å vera raus sjølv.
Les mer
Pinsedag 2021 - Joh.14, 15-21
Ting tok visst heilt av på pinsedag.  Men like rett er det å sei at det tok av i ein retning som utan forskjell er god og meiningsfull også for dei som kan spara seg for at ting tek for mykje av.  Alle fekk evangeliet på sitt språk. Så jordnært og så heilag.  Eit språkunder, ja!  Men like mykje eit høyre-under som er det normale der Guds ånd får gje liv til tru og håp. 
Les mer
Bryne kyrkje 02.05.2021 - Lukas 24, 13-35
Vårdag på sykkel over Jæren. Så eg får sjå på nært hold.  Opna augene for det som føregår. Spor av bonden si glede. Vår. Lam vaklar ut på gras. Det skal sås.  Finna make. Byggja reir. Ein ny runde med liv og håp etter vinteren.
Les mer
4.sundag i påsketida 2021 - Joh.13,30-35
Det nyttar å elska, for det vil alltid vera nytt å elska.  Ferskvare.  Gitt av Gud og delt med andre. I eit nytt nå.
Les mer
2.sundag i påsketida 2021 - Johannes 21, 1-19
Til inspirasjon 250 år etter Hans Nielsen Hauge
Fiskaren Peter og bondesonen Hans erfarer begge at Jesus viser seg for dei i slitne dagar og trygge rammar, mens dei gjer det arbeidet dei kan.  Derifrå går dei ut av sitt gode skinn begge to.  Høpp i sjøen og endar som biskop i Rom.  Traskar Norge rundt og får eit land til å vakna for gudsordet si kraft og vanlege folk sine frigjorte ressursar. Verda har ikkje ramla saman, ho vaknar.
Les mer
Powered by Cornerstone