Presten si verd

Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.

Ordet med relevans og kraft

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet. Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.
Desse preikene er samla under Presten si verd – arkiv, og starta i tida då Bryne kyrkje vart fornya rundt det store glasmaleriet i april 2013.
 - Stein Ødegård

Om meg

Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.

Eg er fødd 6. juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22. juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja.

I alle år har eg kjent stor takk for å ha tenesta i ein sunn og rik kyrkjelyd, med mangfaldig arbeid for alle aldersgrupper og livsfasar. Det gjev djup meining å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.

 
 
Frå 1.sundag i advent 2023 - Lukas 4,16-22a
Nauda er stor.  Krig rystar.  Fred er lengsel. Flyktningar sørgjer og håpar. Unge slit med framtidsuro og gamle med einsemd. Mangel på tillit undergrev gode styresett.  Lista er lang som eit vondt år.  Men eit godt nådeår er å tenna dei lysa me kan i staden for å forbanna mørket.
Les mer
Kveldsgudsteneste 26.november 2023 - Matteus 25,31-46
Kan det bety at gode spor me set i andre og dei i oss, er større enn me trur? Er det handlingar som ikkje berre er gode i seg sjølv? Dei har ein overraskande, svimlande rekkevidde:  Gjort mot Jesus? 
Les mer
Bots- og bønedag 2023 - Lukas 13,22-30
Det er ikkje alltid me vil snu. I politikken kan det heita å finna avbøtande tiltak når du har tenkt å fortsetja i eit konfliktfylt spor. Men det er ikkje avbøtande tiltak som kan gjerast på bots- og bønnedag. Gud er ikkje forhandlingspart, han er herre som ikkje gjer forskjell på folk. Verken Gud eller me føreslår avbøtande tiltak.
Les mer
21.sundag i treeiningstida 2023 - Matteus 22,15-22
Han går ikkje i fella, men finn den forunderlege vegen som ingen hadde tenkt kunne vera der.  Peikar på keisaren sitt bilde i mynten, og skapar ei undring om kva som ber Guds bilde og kva som er Guds og tilhøyrer han
Les mer
16.sundag i treeiningstida 2023 - Markus 7,31-37
Konfirmantpresentasjon
Me som er leiarar i konfirmantåret ønskjer å leggja til rette for at noko får føra dykk til Jesus – i full respekt for det som de sjølv vil og er klar for.  Resten må jo føregå mellom deg og Jesus.  Det me kallar bønn.  Som er å tru.
Les mer
Time kyrkje 7.sundag i treeningstida 2023 - Lukas 15,1-10
Dei hadde berre venta på dette, at nokon skulle sjå dei i sitt gråe liv, elska dei i sine kalde dagar, tilgje dei i si bør av skuld, helbreda dei i sin sjukdom og berga dei ut av det uverdige og ulukkelege – tilbake til det gode livet.
Les mer
Aposteldag 6.sundag i treeiningstida 2023 - Lukas 5,1-11
Ikkje har eg eit sånt forhold til folk rundt meg at eg liksom skulle sirkla dei inn som ein annan jeger, få dei på kornet eller kroken, eller lokka dei i garnet og lura dei inn i noko dei aldri hadde sett føre seg. 
Les mer
Kveldsgudstenesteserie sundag før pinse 2023 - Joh.15,26-27
Det er tydeleg at Jesus vil ha vitne.  Det han kom for, skal ikkje gå i gløymeboka.  Det han gav livet sitt for, skal ikkje gå tapt.  Jesus si sak er ikkje ferdig.  Ho skal vitnast om.  Ho skal vitnast for.
Les mer
Stein Ødegård
stein odegard
stein
+47 911 57 105
Powered by Cornerstone