Presten si verd

Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.

Ordet med relevans og kraft

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet. Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.
Desse preikene er samla under Presten si verd – arkiv, og starta i tida då Bryne kyrkje vart fornya rundt det store glasmaleriet i april 2013.
 - Stein Ødegård

Om meg

Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.

Eg er fødd 6. juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22. juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja.

I alle år har eg kjent stor takk for å ha tenesta i ein sunn og rik kyrkjelyd, med mangfaldig arbeid for alle aldersgrupper og livsfasar. Det gjev djup meining å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.

 
 
Kveldsgudstenesteserie sundag før pinse 2023 - Joh.15,26-27
Det er tydeleg at Jesus vil ha vitne.  Det han kom for, skal ikkje gå i gløymeboka.  Det han gav livet sitt for, skal ikkje gå tapt.  Jesus si sak er ikkje ferdig.  Ho skal vitnast om.  Ho skal vitnast for.
Les mer
2.sundag i påsketida 2023 - Johannes 21, 1-14
Kor er høgre side av båten?  Kor skal det satsast i dag?  Det er i alle fall ikkje same plassen som for 20 år sidan.  Verken båten eller fisken eller me er på same plassen som då.  Både Bibel og erfaring fortel at det er ferskvare, det som kjem frå Gud.
Les mer
Skjærtorsdag 06.04.2023 - Matteus 26,17-30
Det siste bordfellesskapet. Fortetta stemning. Dirrande øyeblikk. Opptur og nedtur. Fellesskap og svik. Tradisjon og nytolkning. Gammalt og nytt. Historie og nå og framtid i ei og same stund.
Les mer
Palmesundag 2023 - Johannes 12,12-24
Du kan så og sei koma slik grekarar på påskereise i Jerusalem kjem. Ein veg som passar tankemenneske vel så godt som følelsesmenneske, introverte like godt som ekstroverte.
Les mer
Kveldsgudsteneste 4.sundag i fastetida 2023 - Joh.11,45-53
Ein kynisk leiar vil ofra ein for alle. Ein kjærleg frelsar vil ofra seg sjølv for alle. Det eine er siste sort. Det andre er beste sort. Me kallar det nåde!
Les mer
3.sundag i fastetida 2023 - Lukas 11,14-28
Det vonde og det gode viklar seg i kvarandre. Eg møter ikkje bare godt og vondt. Eg er det gode og det vonde! Berre i ein person har det gode seira fullstendig over det vonde. I han var det gode ikkje berre ei skjult gåte, men ein person.
Les mer
1.sundag i fastetida 2023 - Matteus 4,1-11
​​​​​​​Kan fastetida gje hjelp til å stå betre i mot desse 3 urfristelsane? Å vera mindre på jakt etter betydning, popularitet og rå makt?  Ja, det hadde vore fint.  Ein gave til oss sjølv, dei rundt oss, og verda!
Les mer
Såmannssundag 2023 - Lukas 8,4-15
Må det jordvern til?  Ikkje bare for dyrebar jærjord, men for eit hjarta som lett kan verta nedbygd, og eit sinn som tidstjuvar gjerne vil ta. Jordvern.  Hjartevern. Tidsvern. For å verna om det beste som kan landa i livet mitt.   
Les mer
Stein Ødegård
stein odegaard
stein
+47 911 57 105
Powered by Cornerstone