Presten si verd

Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida. Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet. Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme. - Stein Ødegård
Om meg
Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.
 
Eg er fødd 6. juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22. juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja. 
 
Nå er eg komen heim og kjenner det stort å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.
 
 
 
Pinsedag og gullkonfirmantar i Time kyrkje 05.06.2022 - Joh. 14,23-29
Men pinse?  Noko nytt i det som var?  Til oss som har levd ei god stund og begynnar å modnast etter alt me har sett og erfart.  Og kom til kyrkja i dag, slik me ga kyrkja ein type tillit og plass då me vart konfirmerte.
Les mer
Kveldsgudsteneste 22.05.2022 - Matteus 6,7-13
Orda flyt ned åssidene. Innhaldet inn i hjartene. Meininga vidare gjennom landegrenser og århundre. Vår far i himmelen.  Ei bønn, kviskra i glede, ropt ut i naud og fare, summande i nattverdliturgien og ved sengekanten. 
Les mer
Konfirmasjonsgudstenester 30.april 2022 - Johannes 14,1-7
​​​​​​​Det året de konfirmantar vart fødde, var mange hjarte i hundre.  Særleg over at de vart fødde!  Eller av at første iphone vart lansert! Mykje såg lyst ut, men uroen dukka fort opp rundt dykk, før de skulle parkera sutten...
Les mer
2.sundag i påsketida 2022 - Johannes 20,24-31
Det ville vera ei ulukke for det kristne felleskapet om det var lukka og hermetisk for skepsis og tvil. Det ærlege i oss er ei av dei åpne dørene Jesus får koma inn gjennom.
Les mer
Påskedag 2022 - Johannes 20, 1-10
Nå ser eg - og trur. Nå ser eg på alle 3 måtane: Med auga, med tanken, med hjarta.  Dette er ikkje ei forvirrande tom grav. Ingen graver vil lenger vera dei same, ingen sorger lenger utan håp...
Les mer
4.sundag i fastetida 2022. Joh.6,24-36
Seinare i livet er det utruleg mykje som ordnar seg når me får mat og drikke!  Så me ropar etter matsikkerhet for tida.  Etter jordvern i matfatet. Etter fred i verda sine kornkammer søraust i Europa. Etter alt det som gjer at folk ikkje svelt i hel i utbomba byar eller ikkje får den daglege matrasjonen i Nord-Afrika, fordi kornet ikkje vart sådd i Ukraina dette året.
Les mer
Kulturkveld Time historielag og Bryne sokneråd i Bryne kyrkje 22.03.2022
Brød i Bibelen har visst med det meste å gjera.  Levegrunnlaget.  Dei sterke forteljingane og verdiane om godt og vondt.  Den sentrale bønna å be.  Kallet til å arbeida og dela og sjå andre sine behov, ikkje eigen grådighet. Det dampar liv, jord og meining av brød i Bibelen.
Les mer
Juledag 2021 - Joh.1, 1-14
Kanskje treng me å høyra akkurat dette i jula.  Gud er ikkje heva over alt det me slit med. Han vert ein av oss.  Så nær det går an å koma.  Jesus vart menneske for å gjera det lettare for oss å vera menneske.
Les mer
Stein Ødegård
stein odegaard
stein
+47 911 57 105
Powered by Cornerstone