Presten si verd

Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida. Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet. Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme. - Stein Ødegård
Om meg
Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.
 
Eg er fødd 6. juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22. juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja. 
 
Nå er eg komen heim og kjenner det stort å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.
 
 
 
Juledag 2021 - Joh.1, 1-14
Kanskje treng me å høyra akkurat dette i jula.  Gud er ikkje heva over alt det me slit med. Han vert ein av oss.  Så nær det går an å koma.  Jesus vart menneske for å gjera det lettare for oss å vera menneske.
Les mer
Betraktning i Jærbladet julaften 2021
Armkroken er det første manntalet, den innerste sirkelen, der dei næraste er, der røtene er, der me samlast når tradisjon skal gje fred i hjarte og lys i blikket.  Heim. Der eg er innskriven med blekk av kjærleik.
Les mer
4.sundag i adventstida 2021 - Matteus 1, 18-25
Kva skulle han gjera med Maria?  Og med kjærleiken sin?  Dette var mykje meir uhåndterleg enn plank og byggemateriale. Dette kunne tømmermannen ikkje bare høvla til og justera på plass.
Les mer
Allehelgensdag 07.11.2021 - Matteus 5, 13-16
Dei gode lysa og saltkorna i verda er dei som spør oppmerksomt: Kor trengs det lys nå?  Det er ikkje lyset i seg sjølv som er greia, men at nokon får det der det trengs mest.
Les mer
Bots- og bønedag på reformasjonsdagen 31.10.2021 - Lukas 18,9-14
Vår visjon er Guds nåde. Å vera elska der eg ikkje strekk til og ber på skam. Å vera tilgitt der eg trødde feil og kom i skuld.
Les mer
FN-dag 22.sundag i treeiningstida 2021 - Joh.12,35-36
Lysgloben har ein sterk symbolikk når me vert døypte. Når dei 3 siste lysa vert tente, er lysa i globen fulltallige.  Den verdensvide kyrkja og vår har fått sine 3 siste medlemmar. 
Les mer
Kveldsgudsteneste 21. sundag i treeiningstida 2021 - 5.Mos.15,7-11
”Opna hendene for bror din,” seier Gudsordet, på kvelden som utfordrar til å sjå samanhengen mellom lovsangen til Gud og kamp og omsorg for andre skapningar og alt liv.
Les mer
18.sundag i treeiningstida 26.sept. 2021 - Matteus 8,5-13
Han sto ikkje heilt fast.  Han visste om ein som var større enn seg sjølv.  Vanlege folk kan vita sånt.  Kan tenkja at det er muleg for Gud, det som ikkje er muleg for meg. 
Les mer
Stein Ødegård
stein odegaard
stein
+47 911 57 105
Powered by Cornerstone