Presten si verd

Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida. Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet. Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme. - Stein Ødegård
Om meg
Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.
 
Eg er fødd 6. juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22. juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja. 
 
Nå er eg komen heim og kjenner det stort å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.
 
 
 
Kveldsgudsteneste i serien KYRKJA - EIT STORT VI, 25.09.2022 - 1.Pet.2,4-6
Levande steinar. Oppsiktsvekkande ordpar. Det er gjerne berre apostelen Peter som kunne ha kome på dette.  Han som vart kalla klippa, eit berg av stein. Han, den mest levande og dynamiske av dei alle.
Les mer
13.sundag i treeiningstida 2022 - Joh.15,13-17 og Apg.6,1-7
Ballane i lufta hadde visst vorte skjøre egg som smalt i bakken, knust til noko som absolutt ikkje vart omelett.  Ja, me kunne visst sjølv kjenna oss som eit skjørt egg med sprekker i skalet. 
Les mer
11.sundag i treeiningstida 2022 - Joh.8,31-36
Me treng ikkje kava med å halda ut.  Me kan tru.  Sanninga som set fri.  At Gud som har skapt oss, elskar oss ut av all skam.  At Jesus som har frelst oss, elskar oss ut av all skuld.
Les mer
8.sundag i treeiningstida 2022 - Markus 12,28-34
​​​​​​​Kan ganske vanlege truande bety noko som kan leia andre sin kjærleikslengsel fram til Gud og til tru? Eg trur me kan! Meir med kjærleik enn ord
Les mer
Bryne kyrkje 7.sundag i treeiningstida 2022 - Markus 5,25-34
Dei to skjebnane er forskjellige.  Ho gjer alt det ho kan for å verta frisk og få hjelp.  Han gjer alt det han kan for å fortrengja og skjula smertene og såra på innsida.
Les mer
Pinsedag og gullkonfirmantar i Time kyrkje 05.06.2022 - Joh. 14,23-29
Men pinse?  Noko nytt i det som var?  Til oss som har levd ei god stund og begynnar å modnast etter alt me har sett og erfart.  Og kom til kyrkja i dag, slik me ga kyrkja ein type tillit og plass då me vart konfirmerte.
Les mer
Kveldsgudsteneste 22.05.2022 - Matteus 6,7-13
Orda flyt ned åssidene. Innhaldet inn i hjartene. Meininga vidare gjennom landegrenser og århundre. Vår far i himmelen.  Ei bønn, kviskra i glede, ropt ut i naud og fare, summande i nattverdliturgien og ved sengekanten. 
Les mer
Konfirmasjonsgudstenester 30.april 2022 - Johannes 14,1-7
​​​​​​​Det året de konfirmantar vart fødde, var mange hjarte i hundre.  Særleg over at de vart fødde!  Eller av at første iphone vart lansert! Mykje såg lyst ut, men uroen dukka fort opp rundt dykk, før de skulle parkera sutten...
Les mer
Stein Ødegård
stein odegaard
stein
+47 911 57 105
Powered by Cornerstone