Presten si verd

Med ujamne mellomrom blir preiker i gudstenesta lagt ut på denne sida.

Ordet med relevans og kraft

Det forkynte gudsordet har størst kraft og relevans når det er ferskvare i kyrkjefellesskapet. Men om enkeltpersonar og grupper i kyrkjelyden vil reflektera eller samtala om tekst og preike i ettertid, så kan det vera til hjelp for å leva med Gud i kyrkjeåret sin rytme.
Desse preikene er samla under Presten si verd – arkiv, og starta i tida då Bryne kyrkje vart fornya rundt det store glasmaleriet i april 2013.
 - Stein Ødegård

Om meg

Eg starta som sokneprest i Bryne 1.aug 2008. Det var å koma heim. Å få gje tilbake der eg har fått så mykje.

Eg er fødd 6. juli 1957, oppvaksen på Løge i Time, døypt, konfirmert, gift (med Liv Torunn frå Oma) og presteordinert i Time kyrkje (av Sigurd Lunde 22. juni 1984).

Før eg fòr til Oslo med teologi på MF og til 24 presteår i Agder og Telemark (Tokke, Lyngdal, Evje og Hornnes), vart retninga på livet djupt forma av å bli med på oppstarten av ungdomskoret TeDeum og det første styret i Ungkyrkja.

I alle år har eg kjent stor takk for å ha tenesta i ein sunn og rik kyrkjelyd, med mangfaldig arbeid for alle aldersgrupper og livsfasar. Det gjev djup meining å vera midt i den store utviklinga i byen Bryne og bidra til at Brynekyrkja er ein viktig faktor for folk og by.

 
 
Kristi openberringsdag 2023 - Matteus 2,1-12
Leitar me etter Gud og den gode vegen han viser oss, så har me alle sjansar for å finna, når me leitar i det som sant, det som er vakkert, det som er rett, det som er godt og det som er hellig.  Ei kongestjerne som har kome opp!
Les mer
Julaften 2022 - Lukas 2,1-20
Dei som har kryssa ei grense som krigsflyktning og dei som har kryssa ei fattigdomsgrense, skal vera like omslutta av varme hjarte. For det fins betre krefter enn stålet si makt.  Det fins finare verdiar enn å leggja andre under seg. 
Les mer
Juledag 2022 - Joh.1,1-14
​​​​​​​Kva viss Gud var ein av oss, ein vanleg fyr på bussen på veg heim…? ​​​​​​​ Sangen stiller linsa skarpt til denne juledagen.
Les mer
4.sundag i adventstida 2022 - Lukas 1,46-55
Når nyfattigdom aukar, trengs dei ekstra, håpet sine ord om Gud som lyftar opp dei låge.  Når flyktningestraumar aukar, når folk i okkuperte byar frys, når matkøane aukar, trengs det å sjå verda gjennom Maria sin lovsang til Gud som lyftar opp dei låge
Les mer
Kveldsgudsteneste i temaserie 20.11.2022 - 1.Kor.12,12-27
Pedagogen, humoristen og kyrkjelydsutviklaren Paulus i storform. Ord som motiverer til å gripa at me treng ulikskap for å kjenna oss heime i Guds kyrkje utan å gjera oss sjølv til dårlege kopiar av andre.
Les mer
Allehelgen 2022 i Time kyrkje - Luk.6,20-23
Fellesgudsteneste med innviing av nytt orgel og piano
Det er noko med å sjå djupt nok inn og langt nok fram. Poenget med livet sitt løp er å koma til mål.  Å sjå målet gjer at mykje kan haldast ut.  Å få himmeltonane gjer noko med sørgetonane.
Les mer
Bots- og bønedag 2022 - Lukas 15,11-32
Gleda var ikkje der i landet langt vekke.  I arv på forskot.  I brotne relasjonar.  I fridom utan grenser.  I øyeblikk av nyting som ikkje kunne vara.  Fristilt frå ein far han berre vil hala goder og dra nytte av.
Les mer
Kveldsgudsteneste i temaserie 16.10.2022 - 1.Pet.2,9
Å vera eit folk er så mykje meir enn å vera eit ego. Eller å stå åleine. Å vera eit folk er å høyra til i ein stor flokk og ein veldig samanheng.
Les mer
Stein Ødegård
stein odegaard
stein
+47 911 57 105
Powered by Cornerstone