Krøllekveld - 3 år

Velkommen til ei hyggeleg stund for deg og barnet ditt med song, rørsle, forteljing og sosialt samvær i kyrkja. Samlinga hausten 2021 var 2. september. Me kjem tilbake med nye datoer for krøllekveld så snart dei er klare.

Saman skal me lesa og høyra forteljinga om ein liten sau som gjekk seg vill. På samlinga vil alle vaksne også få råd og tips om kristen bornelitteratur, og korleis bruka dette på ein god måte.

Krøllekveld - 3 år

På Krøllekveld vil òg alle borna få boka «Kvar er Krølle?».
Både samlinga og boka er gratis.

 
 
 
Marit Høie Hetland
marit hetland
+47 911 63 039
Ragnhild Hanssen
ragnhild hassen
+47 990 22 872
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone