Helgedagen

Kyrkjelydsblad for Time

Helgedagen er kyrkjelydsbladet for Time.

Bladet kjem ut med 5 nummer i året og blir distribuert i postkassar i Time kommune.

Du kan og lesa Helgedagen digitalt her

Powered by Cornerstone