Familiefokus etter skuletid

Ca 1 tysdag i månaden samlast ei gruppe med for 3 - 7. klassingar i Brynekyrkja rett etter skulen. Då startar me med å ete Grandiosa saman, så leiker me litt, ser på teksten for sundagens gudsteneste, og planlegg og øver til Familiefokusgudstenesta som kjem kommande sundag.

«Etter skuletid» er ei gudstenestegruppe for born, der det er borna som forbereder kommande sundags gudsteneste. Tanken er at det er borna som «eig» gudstenesta. I løpet av dei to timane mellom kl. 13:00 og kl. 15:00 på tysdagane blir gudstenesta kommande sundag planlagt. Resten av veka blir det jobba mykje med gudstenesta, slik at sundagens Familiefokusgudteneste blir ein stor fest med mange involverte, og borna i hovudrolla. Alle som vil har ei eller fleire oppgåver i gudstenesta, t.d. dans, drama, tekstlesing, lystenning, bøn, song, praktiske/tekniske oppgåver, etc. Ungane vel sjølve kva dei har lyst til.

 

Programmet for «Etter skuletid» hausten 2020 er:

- Tysdag 24. aug: Etter skuletid
- Sundag 29. aug: Familiefokusgudsteneste

- Tysdag 7. sept: Etter skuletid
- Sundag 12. sept: Familiefokusgudsteneste med utdeling av 4-årsbok.

- Tysdag 28. sept: Etter skuletid
- Sundag 3. okt: Familiefokusgudsteneste med Misjonstivoli

- Tysdag 9. nov: Etter skuletid
- Sundag 14. nov: Familiefokusgudsteneste med Lys Vaken.

 

Bli med!! Me har plass til fleire.

Jostein Aarbakke Tollaksen
Kyrkjelydsutviklar
jostein tollaksen
+47 909 88 880
Marit Høie Hetland
Trusopplærar
marit hetland
+47 911 63 039
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone