Tilsette i Brynestaben

Her er vi som er knytta til arbeidet i Brynekyrkja.

Du kan kontakte oss direkte på mail eller telefon, eller du kan kontakte kyrkjekontoret om du ikkje veit heilt kven du skal snakke med.
Du finn kontaktinformasjon, adresse og kontortider nederse på denne sida.

 

Stein Ødegård
Sokneprest
stein odegard
stein
+47 911 57 105
Elisabeth Skartveit Obrestad
Administrasjonsleiar
elisabeth obrestad
+47 475 02 080
Ingfrid Time Nærland
Kateket
itn
+47 401 67 222
Marit Høie Hetland
Diakon/Trusopplærar
marit hetland
+47 911 63 039
Per Olav Egeland
Kantor
per olav egeland
+47 900 18 708
Tone Vold
Kyrkjelydspedagog
tone vold
+47 918 81 818
Oda Vik Straume
Ungdomsleiar
oda vik straume
+47 941 95 850
Jostein Aarbakke Tollaksen
Dagleg leiar
jostein tollaksen
+47 909 88 880
Jon Torger Hetland Salte
Organistvikar
jsalte
+47 984 16 231
Arne Espevik
Kyrkjetenar/Ungdomsleiar
arnesp4
+47 909 70 522
Lars Andreas Olsen
Kyrkjetenar
lars andreas39
+47 466 56 825
Powered by Cornerstone