Lys vaken

Har du lyst til å vera med på noko spanande? Me inviterer alle årets 5. klassingar i Time til å vera med på Lys vaken i Brynekyrkja?

Pizzafest, aktiviteter ute og inne, filmkveld, og mykje meir i Brynekyrkja:
Ein laurdag og søndag i oktober 

Du kan få vere med på ei kjekk oppleving i Bryne kyrkje. Ein laurdag i oktober skal me vere saman fleire timar utover kvelden.
Arrangementet heiter Lys Vaken, og mange kyrkjer rundt om i landet har dette tilbodet på denne tida av året til 5. klassingar.
Då skal me m.a. leike, ha samlingar der me blir kjende med kvarandre og Jesus, utforske kyrkja, ha ulike aktivitetar, ha gudstenesteverkstad, eta pizza og sjå film.
 

Søndagen er det – Gudsteneste der Lys vaken gjengen deltek med diverse me har øvd på

Søndagen skal me vera med på gudstenesta som startar kl. 11.00. Det som LysVaken-gjengen skal delta med på denne gudstenesta, øver me på laurdag kveld. Det er veldig kjekt om du får med deg nokre frå familien din på gudstenesta.

Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss.
Me skal vera lys vakne for oss sjølve, for kvarandre og for Gud.

Invitasjonar blir sendt i posten til alle 5. klassingar som er medlem i Den Norske Kyrkja (sept/okt). Viss du ikkje har fått brev, kan du vera med likevel, då tek du kontakt med oss, så hjelper me deg. Eller så kan du melde deg på linken som me legg ut her når det nærmar seg

Invitasjon og påmelding kjem.

Lys vaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lys vaken

 

 

 

 

 

 

 

  

Lys vaken

Følg oss gjerne på facebook og instagram for meir info

 

Marit Høie Hetland
marit hetland
+47 911 63 039
Per Olav Egeland
per olav egeland
+47 900 18 708
Ragnhild Hanssen
ragnhild hanssen
+47 990 22 872
Tone Vold
tone vold
+47 918 81 818
Powered by Cornerstone