Lys vaken

Har du lyst til å vera med på noko spanande? Me inviterer nå alle årets 5. klassingar i Bryne til å vera med på Lys vaken i Brynekyrkja?

Filmkveld og mykje anna i Brynekyrkja:
Fredag 20. nov. kl. 18:00 – 23:30.

Du kan få vere med på ei kjekk oppleving i Bryne kyrkje. Fredag 20. november skal me vere saman fleire timar utover kvelden.
Arrangementet heiter Lys Vaken, og mange kyrkjer rundt om i landet har dette tilbodet på denne tida av året til 5. klassingar.
Då skal me m.a. leike, bli kjende med kvarandre, utforske kyrkja, ha ulike opplevings- og erfaringsbaserte aktivitetar, eta pizza og sjå film.

Nokon av dykk veit kanskje at vi ofte pleiar å overnatte i kyrkja. I år kan vi dessverre ikkje gjera det. Måndag 26. oktober kom regjeringa med nye nasjonale smittevernreglar. I lys av desse nye reglane, og i dialog med lokale smittervernmyndigheiter, ser vi at det ikkje lar seg gjennomføra å overnatta i kyrkja på ein trygg måte nå i haust. Men heile resten av Lys Vaken får vi til som planlagt

Lys vaken handlar om å vera lys vakne for det som skjer rundt oss.
Me skal vera lys vakne for oss sjølve, for kvarandre og for Gud.

Du finn meir info her

 

Lenke for påmeldin: her

Marit Høie Hetland
marit hetland
+47 911 63 039
Per Olav Egeland
per olav egeland
+47 900 18 708
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone