Jungelgjengen

Sundagskulen i Brynekyrkja!

Sundagsskulen i Brynekyrkja heiter Jungelgjengen. Når det ikkje er familiegudsteneste er det Jungelgjeng i kjallaren. Løva kjem og hentar ungane i gudstenesten.

Jungelgjengen bruker Sundagsskulen Norge sitt pedagogiske opplegg Sprell Levende. Sprell Levende er eit skreddarsydde pedagogiske opplegget for barn 3-10 år.

Under alle gudstenester er det leikekrok for dei minste borna bak i kyrkja. Her finn du også teiknesaker.

Det vert Jungelgjeng desse datoane hausten 2021:
5. september
19. september
26. september
10. oktober
24. oktober
31. oktober
7. november
21. november
5. desember
12. desember
19. desember

 

Frivillige medarbeidarar

For å drive eit godt sundagsskulearbeid treng vi mange frivillige medarbeidarar. Ta kontakt om du kunne tenkje deg å vere med i teamet å drive Jungelgjengen i Brynekyrkja. Vi drøymer om å starte ei eige gruppe for dei eldste borna.

Bli med å gje vidare det viktigaste til neste generasjon. Jesus til borna!

Powered by Cornerstone