Misjon

Sendt av Gud til byen og verda

Me tenkjer at me er sendt av Gud til byen og verda. Me ønskjer å vera lys og salt i kvardagslivet sin relasjonar der me bur og arbeidar. Brynekyrkja ønskjer å støtta og læra gjennom misjonsprosjekt i andre deler av verda. Me har mange misjonsforeningar og enkeltmedlemmer som har stort engasjement for misjon.

Lokalt ønskjer me særleg å nå barnefamiliar med eit familieretta gudstenestefellesskap.

Globalt er me engasjert i misjonsprosjekt, knytta til samarbeidsavtalen SMM – samarbeid menighet og misjon.

Nedanfor finn du presentasjon av våre misjonprosjekt:

- Madagaskar /// NMS
For perioden 01.01.23 - 31.12.25

Misjon Misjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Immanuelkyrkja i Tel Aviv /// DNI
For perioden 01.01.24 - 31.12.26

Ønskje du å gje ei gåve til eit av prosjekta har du moglegheit til det HER.


Nyhetsbrev nr 1 2023 frå NMS Madagaskar

Misjonsprosjekt NMS

Misjonsprosjekt DNI

 

 

 

 

 

   
Powered by Cornerstone