Misjon

Sendt av Gud til byen og verda

Me tenkjer at me er sendt av Gud til byen og verda. Me ønskjer å vera lys og salt i kvardagslivet sin relasjonar der me bur og arbeidar. Brynekyrkja ønskjer å støtta og læra gjennom misjonsprosjekt i andre deler av verda. Me har mange misjonsforeningar og enkeltmedlemmer som har stort engasjement for misjon.

Lokalt ønskjer me særleg å nå barnefamiliar med eit familieretta gudstenestefellesskap.

Globalt er me engasjert i misjonsprosjekt, knytta til samarbeidsavtalen SMM – samarbeid menighet og misjon.

Nedanfor finn du presentasjon av våre misjonprosjekt:

- Madagaskar /// NMS

- TYRKIA /// Stefanusalliansen

Ønskje du å gje ei gåve til eit av prosjekta finn har du moglegheit til det HER.


Nyhetsbrev nr 1 2023 frå NMS Madagaskar

Nyhetsbrev nr 1 2023 frå Stefanusalliansen  Antalya - Tyrkia

 

Powered by Cornerstone