Misjonsprosjekta i Brynekyrkja

Ver med og hugs våre venner lengre sør!

 

To nye nyhetsbrev frå våre samarbeidspartnarar

Nyhetsbrev 2-2021 frå Fokus Midtøsten - MNS

Nyhetsbrev 2-2021 frå Tyrkia - Stefanusalliansen

 

Nyhetsbrev 2 Midtøsten 02-20 - Anafora.pdf

Nyhetsbrev Midtøsten 02-20- SAT-7.pdf

 

 

Me lever i rare tider der alle frå naboen vår til ukjende menneske på andre sida av verda vert påverka av Covid-19. I Noreg er me heldige med gode helsetilbod, gode digitale hjelpemiddel og ei regjering som arbeider for (og har moglegheit til å arbeida for) at den økonomiske påkjenninga for folk ikkje skal vere verre enn kva som må til for å koma seg gjennom denne ustabile og tøffe tida.

Likevel er det ikkje alle som har slike midlar og moglegheiter, og i desse dagar går særskilt tankane våre til misjonsprosjekta Brynekyrkja støtter og menneska der.

At desse tidene er tøffe for enkeltmenneske, er nok ikkje ei overrasking for nokon. Fleire menneske som har eit stort behov for å kunna møta i kyrkja for åndeleg påfyll og rettleiing, tryggleik, og som gjerne ikkje har same moglegheiter for digitale midlar som me har, får i desse dagar ikkje lov å samlast grunna smittefare. Og sjølv om det er vanskeleg å nå ut til mange, gjer kyrkjelyden me støtter i Tyrkia og arbeidet me støtter i Midt-Austen det dei kan for å nå ut til folk på ein trygg måte til tross for store praktiske og økonomiske utfordringar.

Me bed difor om at folk deltek i forbøn for våre venner lengre sør og for arbeidet dei gjer!

Har du lyst og moglegheit til å støtta dei med eit økonomisk bidrag, kan du gå inn på vipps #526147 eller søkja opp Brynekyrkja.
Der kan du velja «Misjonsprosjekta våre» for så å velja kva misjonsprosjekt du ynskjer å støtta. Eventuelt kan du senda bidrag på kontonr.: 3325.25.00486.
Hugs å merka innbetalinga med misjonsprosjektet du ynskjer å støtta. 

Nedanfor kan du lesa utdrag frå nyheitsbreva deira:

Utdrag av nyheitsbrev fra Sat-7:

Tusen takk for omsorgen for partnerne i disse veldig spesielle tider.
[…]
Mange land i Midt-Østen og Nord-Afrika innfører portforbud, stenger store samlinger (inkludert moskeer og kirker) og prøver å holde ut denne pandemien i en veldig vanskelig hverdag med liten sjanse for sosial distansering, håndvask og medisinske tjenester. Mennesker er i hjemmene sine noen i frykt og kaos, tvil og feilinformasjon, og ser på SAT-7 for å finne trøst og fred i Kristus alene.

Det er behov for SAT-7 som aldri før, spesielt fordi det ikke er mulig å gå i kirken 

Til tross for vanskeligheter med å reise til og drifte studioene våre, gjør våre ansatte fortsatt sitt ytterste for å fortsette å produsere nye programmer.
 […] 
Vi vet at dette er en vanskelig og enestående tid for vennene til NMS. Vær trygg på at vi ber for dere.
 

Vær vennlig å be for:
SAT-7 for å fortsette å sende et budskap om håp, barmhjertighet, tilgivelse og trøst for Jesus Kristus til folket i MENA
Beskyttelse og visdom for de ansatte, spesielt de som lager live-programmer
For at den lokale MENA-kirken skal være en profetisk stemme i en veldig vanskelig tid.

Nils Endre Eikeland
Leader for Section Migration 
Regional Director for Etiopia and the Middle East| NMS

 

Utdrag frå nyheitsbrev frå Antalya Evangeliske Kyrkje i Tyrkia:

Hello Friends!

Like yours, our daily life has also changed dramatically here in Antalya because of COVID-19. At the end of Monday, the Turkish government reported that there were 1,529 cases of COVID-19. To date, 37 people have died because of the illness in Turkey. […]

Because gatherings are not permitted, the church has had to make adjustments as well. Last Sunday, we prerecorded our worship service and put it on YouTube. Church members were able to view that online in place of attending church on Sunday. In addition to this, the pastors are preparing devotionals and sharing them via social media. The youth group is also meeting online and children's Sunday school lessons are being recorded and sent to parents. We are working to use every means possible to continue to reach people with the gospel message and to be a spiritual support to believers during this time. 

We also want to be available to help those who will be hurt financially because of this trial. Before COVID-19 hit, the Turkish economy was suffering and inflation was high. Most of the people we know were already living paycheck to paycheck. A large part of the Turkish economy is based on tourism. […] With no one traveling here, this is clearly going to cause great financial suffering for many of our church members who work in the tourism sector. Additionally, the government offers little to provide help to citizens in crisis. We see this as an opportunity for the church to step in and help.

Thank you for your continued prayer and support. We are grateful. We pray that the Lord bless each one of you greatly during this time of uncertainty. 

Ramazan Arkan
Antalya Evangelical Church

 

Powered by Cornerstone