Gje ei pengegåve

Mange gjer fast via AvtaleGiro til Brynekyrkja, men det er også mogleg å å gje ei pengegåve. Dette kan du gjer på ulike måtar. Uansett korleis du velg å gje, din gåve er svært viktig for at vi kan bety ein forskjell for barn og unge på Bryne.

Bruk Vipps!

Nå har vi gjort det lettare for deg å gje kollekt, betala medlemskontingent, gje ei gåve til Brynekyrkja og betala for ulike arrangement i Brynekyrkja.

Når du skal betale kan du enten søkje på Brynekyrkja - då vil du få opp alle, eller du kan søkje direkte på vippsnummer om du har det.

Her er alle Vippsnummera våre:

#117372 Kollekt - sundagens offer

Misjonsprosjekta våre
#642067 

 

Medlemskontingent (Skriv navn og f.år. til barnet i meldingsfeltet. Betal for eit barn om gongen.)
#525934
 

#514115 Arrangement

#116044 Gåve til Brynekyrkja

 

Kontonummer 3325.25.07057

Du kan også støtte Brynekyrkja sitt barne og ungdomsarbeid ved å overføra din pengegåve direkte til kontonummer: 3325.25.07057 via nettbanken. Dersom gåva skal gå til noko konkret, vennleg skriv dette i meldingsfeltet i nettbanken.

Powered by Cornerstone