Gudsteneste for store og små i Bryne kyrkja

Ein sundag i månaden, om lag i 2-vekesrytme med Familifokus. Dette er gudstenester som kan vera knytta opp til trusopplæringstiltak, så som Tårnagenthelg, dåpsskulen, Lys Vaken. Eller det er gudstenester som gudstenestegruppe (3) med unge vaksne står bak. Desse er oftast med lovsangsteam.

Hausten 2022 startar vi opp med "Gudsteneste for store og små" for fullt

Søndag 11. september kl. 11:00
Søndag 23. oktober kl. 11:00
Søndag 11. desember kl. 11:00

Powered by Cornerstone