Gudsteneste for store og små i Brynekyrkja

Ein sundag i månaden, om lag i 2-vekesrytme med Familifokus.
Dette er gudstenester som kan vera knytta opp til trusopplæringstiltak, så som Tårnagenthelg, dåpsskulen, Lys Vaken. Eller det er gudstenester som gudstenestegruppe (3) med unge vaksne står bak. Desse er oftast med lovsangsteam.

Våren 2023

Søndag 15. januar kl. 11:00
Søndag 12. februar kl. 11:00
Søndag 7. mai kl. 11:00

Søndag 11. juni kl 11:00 i Brekko sportskapell

Powered by Cornerstone