Gudsteneste for store og små i Bryne kyrkja

Ein sundag i månaden, om lag i 2-vekesrytme med Familifokus. Dette er gudstenester som kan vera knytta opp til trusopplæringstiltak, så som Tårnagenthelg, dåpsskulen, Lys Vaken. Eller det er gudstenester som gudstenestegruppe (3) med unge vaksne står bak. Desse er oftast med lovsangsteam og sundagsskule (Jungelgjen)

Hausten 2021 blir det "Gudsteneste for store og små"

Sundag 19. september kl 11:00
Sundag 12. desember kl.11:00

Powered by Cornerstone