Gudsteneste for store og små i Brynekyrkja

Ein sundag i månaden, om lag i 2-vekesrytme med Familifokus.
Dette er gudstenester som kan vera knytta opp til trusopplæringstiltak, så som Tårnagenthelg, dåpsskulen, Lys Vaken. Eller det er gudstenester som gudstenestegruppe (3) med unge vaksne står bak. Desse er oftast med lovsangsteam.

Våren 2024

Søndag 10. mars kl. 11:00
Søndag 17. mars kl. 11:00
Søndag 07. april kl. 11:00

Søndag 02. juni kl 11:00 i Brekko sportskapell

Powered by Cornerstone