Babysong i Brynekyrkja

Kom på babysong i Brynekyrkja og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.

Musikk er viktig for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og me i Brynekyrkja ynskjer å gje born og foreldre moglegheit til å skape ei felles oppleving saman gjennom leik, song og utforsking.

Så snart datoane for 2022 er klar legg me dei ut her.

Velkommen!

Ragnhild Hanssen
Trusopplærar
ragnhild hassen
+47 990 22 872
Powered by Cornerstone