Velkommen til babysong i Brynekyrkja

Kom på babysong i Brynekyrkja og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.
Velkommen til babysong i BrynekyrkjaIllustrasjon av Min båt er så litenTime kyrkjelege fellesråd

Tilbod for babyar frå 0-1 år.

Kva er babysong?

Babysong er ei songstund der me samlast i ring på golvet i kyrkja. Songstunda varer ca. 30 min, og den inneheld blant anna namnesong, kristne songar, rim og regler og dans. Me varierer mellom å sitja og liggja på golvet og å stå og dansa i ring. Etter samlinga blir det servert kaffi og ein enkel lunsj.

Kvifor babysong?

Små barn opplever sterkt gjennom sansing. Musikk er ein unik måte å kommunisere med det vesle barnet på! Gjennom rytme og klang i ord og tonar opplever barn og vaksne eit eige samspel. Dette skal vere eit ”frirom” der babyen i lag med mor eller far får lytte til musikk, vere med på enkle øvingar og høyre og syngje gode songar.

Når er det babysong?

Me har babysong onsdagar i partals veker i Bryne kyrkje og på Lye forsamlingshus, og onsdagar i oddetals veker i Undheim kyrkje. Kl. 10.30 – 12.00. De vel sjølve kvar de vil melde dykk på. Me har ca. 6 - 8 samlingar kvart semester alle stader.

Første samling denne hausten er onsdag 4.september kl. 10.30-12.00.

Påmelding kan du gjera her 

Vår gruppe er medlem i Søndagsskulen kor me tildeles offentleg støtte basert på antall betalande medlemmer. Slik bidrar kontigenten til at me har materiell og ressursar til adventsklubben. Du melder inn ditt barn ved å følge linken over, velg region og gruppe og betal kontigenten. Meldemskapet gjeld ut kalenderåret, og har ingen anna praktisk betydning enn at du sparer 150 kr.

Følg oss gjerne på facebook for meir informasjon.

Velkommen til babysong i BrynekyrkjaLogoen til Trusopplæringa i TimeTime kyrkjelege fellesråd
Ragnhild Hanssen
Trusopplærar
ragnhild hanssen
+47 990 22 872
Tone Vold
Kyrkjelydspedagog
tone vold
+47 918 81 818
1 - 2 av 2
Powered by Cornerstone