Babysong i Brynekyrkja

Kom på babysong i Brynekyrkja og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.

Musikk er viktig for barnet si motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling, og me i Brynekyrkja ynskjer å gje born og foreldre

moglegheit til å skape ei felles oppleving saman gjennom leik, song og utforsking.

Hausten 2021 tilbyr me eit babysong-kurs med 8 samlingar torsdag føremiddag kl 10.15-11.15.

Me har påmelding til heile kurset. Tilbodet er gratis.

Datoar: 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 30/9, 7/10, 21/10, 28/10

Påmleing opnar 16. august.
Meld deg på her

Velkommen!

Ragnhild Hanssen
Trusopplærar
ragnhild hassen
+47 990 22 872
Powered by Cornerstone