Bryne sokneråd 2023 - 2027

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet. Det er soknerådet som opptrer på vegne av soknet dersom ikkje anna kjem tydeleg fram i lova, eller har heimel i lova.
MEDLEMMER 2023 - 2027

Sokneprest | Stein Ødegård
Dagleg leiar  | Elisabeth S. Obrestad

Arne Berge - Leiar
Ruth Stabel Berg - Nestleiar
Lars Tore Helgeland - Repr. fellesrådet
Jan Erik Brudel - Repr. fellesrådet
Heidi Strand Harboe
Arne Espevik
Oddmund Gravdal
Hans Tore Hetland

Varamedlemmer:
1. varamedlem Anne Brit Ree
2. varamedlem Elias Høie Hetland
3. varamedlem Helga Johannessen
4. varamedlem Gunhild Edith Lande
5. varamedlem Tore Braut

Les meir om soknerådet sin funksjon på kyrkja.no 
Oversikt over innkalling og referat frå møta i rådet finn du her:

Powered by Cornerstone