Bryne sokneråd 2019 - 2023

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet. Det er soknerådet som opptrer på vegne av soknet dersom ikkje anna kjem tydeleg fram i lova, eller har heimel i lova.
MEDLEMMER 2023 - 2027

Sokneprest | Stein Ødegård
Administrasjonsleiar  | Elisabeth S. Obrestad

Arne Berge - Leiar
Ruth Stabel Berg - Nestleiar
Lars Tore Helgeland - Repr. fellesrådet
Jan Erik Brudel - Repr. fellesrådet
Heidi Strand Harboe
Arne Espevi
Oddmund Gravda
Hans Tore Hetland

Varamedlemmer:
1. varamedlem Anne Brit Ree
2. varamedlem Elias Høie Hetland
3. varamedlem Helga Johannessen
4. varamedlem Gunhild Edith Lande

Les meir om soknerådet sin funksjon på kyrkja.no

Powered by Cornerstone