Bryne sokneråd 2019 - 2023

Hovedansvaret for gudstjenester og kirkelige handlinger er lagt til presten. Utover det ligg den kyrkjelege myndighet på lokalplanet til soknet, representert ved soknerådet og fellesrådet. Det er soknerådet som opptrer på vegne av soknet dersom ikkje anna kjem tydeleg fram i lova, eller har heimel i lova.
MEDLEMMER 2019 - 2023

Sokneprest | Stein Ødegård
Administrasjonsleiar  | Elisabeth S. Obrestad
Dagleg leiar | Jostein Aarbakke Tollaksen

Ola Undheim | Leiar         
Anne Brit Ree | Nestleiar
Heidi Strand Harboe | Medlem
Tove Hersdal | Medlem
Inger Bakke Berge | Medlem
Steinar Espevik | Medlem
Hans Tore Hetland | Medlem
Jarle Braut | Medlem
Rolf Heskestad | 1. varamedlem, møter fast i rådet

2.varamedlem: Grete Sæther Kallestad
3.varamedlem: Astrid Ødegård Lemvik

Les meir om soknerådet sin funksjon på kyrkja.no

Powered by Cornerstone