Barnekoret i Brynekyrkja - 4 år og oppover

Øving annankvar torsdag i partalsveker kl. 17.30 i Bryne kyrkje.

Koret er for alle frå 4 år til 4. klasse. (Er du under 4 år, kan du vera med å synga med oss i lag med ein vaksen)
Oppmøte kl. 17:30. Då syng med i lag, les fra barnebibelen og så et me alle som vil kveldsmat saman nere i kyrkjeståva, både vaksne og barn. (Treng ikkje ta med matpakke, kyrkja kjøper inn kveldsmat til alle).

Det er ein liten premie kvar tredje gong ein kjem på koret, alle får premie første gong dei kjem.

Koret vil og opptre ved diverse høve, datoar for dette blir kommunisert ut til medlemmane fortløpande.
 

Samlingar/øvingsdatoar våren 2023:

Torsdag 12. januar
Torsdag 26. januar
Torsdag 9. februar
Torsdag 16. februar
Torsdag 23. februar
Torsdag 9. mars
Torsdag 23. mars
Torsdag 20. april

Torsdag 4. mai
Torsdag 8. juni, sommar avslutning med ein liten konsert for foreldre/besteforeldre og søsken. 

Oppstart etter sommerferien: 
Måndag 4 september, kl. 17.30 starter opp med eit skikkeleg KOR KICK-OFF etter sommaren. Då får me besøk av Jarle Waldemar og det blir pizzafest.

Meir informasjon om Kor kick-off og påmelding finn du her  

Første korøvelse er torsdag 7. september kl. 17.30. Velkommen til nye og gamle kormedlemmer.

 


Kommunikasajon og beskjedar til koret vil nå føregå i Spond
Bli med i Brynekyrkja si spondgruppe:
Spondappen er gratis. Du finn lenke til nedlasting her:
Lenke til spond gruppe finn du her.

Kode: ZNILF

Kom, bli med i koret!

 

ХОР ДЖУНГЛІВ

ХОР ДЖУНГЛІВ – ДЛЯ ДІТЕЙ З 4 РОКІВ І ДО 2 КЛАСУ ВКЛЮЧНО

Займаємося кожен другий четвер у парні тижні о 17.15-18.30 у церкві Брюне.

Співаємо півгодини, проводимо невеликий дитячий молебень, а потім вечеряємо разом. Принесіть запакований ланч.

Дати зборів/репетицій цієї осені:

 

 

Всі організаційні питання хору джунглів тепер відбуватимуться в Спонді \ Spond

Приєднуйтесь до групи церкви Брюне в Spond:

Програма Spond безкоштовна. Ви можете знайти посилання для скачування тут:

https://group.spond.com/ZNILF

Код: ZNILF

Приходь і приєднуйся до хору джунглів!

Per Olav Egeland
per olav egeland
+47 900 18 708
Marit Høie Hetland
marit hetland
+47 911 63 039
Tone Vold
tone vold
+47 918 81 818
Powered by Cornerstone