Å bli sett frå ein opna himmel
Kveldsgudsteneste med tema Ung i Time. Joh.1,47-51. Mikkelsmesse 29.09.2019

Å bli sett frå ein opna himmel

Livet skal ikkje vera ein sånn klatrestige! Den kristne trua er det i alle fall ikkje. Gud har noko betre for oss enn slitsomt strev. Dei som trur, skal sjå himmelen opna.

47 Jesus såg Natanael koma gåande mot seg og sa: «Sjå, der er ein ekte israelitt, ein som er utan svik.» 48 «Kvar kjenner du meg frå?» spurde Natanael. Jesus svara: «Eg såg deg då du var under fikentreet, før Filip ropa på deg.» 49 Då sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Son, du er Israels konge.» 50 «Trur du fordi eg sa at eg såg deg under fikentreet?» spurde Jesus. «Du skal få sjå større ting enn det.» 51 Og han sa: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: De skal sjå himmelen opna og Guds englar gå opp og gå ned over Menneskesonen.»

På 5 vers i starten av Johannesevangeliet kom ordet «sjå» 6 gonger.  Dei 6 gongene fortel om 2 syn, 2 ting å sjå.

Det eine er å sjå ein enkelt person slik at han verkeleg vert sett.
Det andre er å sjå himmelen opna. 
Og då kan me lura:  Er dette to forskjellige ting, eller 2 sider av same sak, 2 syn som høyrer i hop? Å verkeleg sjå ein person, å faktisk sjå himmelen opna.

Det siste først:  «De skal sjå himmelen opna,» seier Jesus, «og Guds englar gå opp og gå ned over Menneskesonen.»  Altså det som Jesus kallar seg sjølv.

Jakobsdraumen
Dette liknar grueleg på ein annan bibeltekst for denne dagen, 29.september. Englane sin dag. Mikkelsmesse. I den første boka i Bibelen, i 1.Mos.28,12, er det fortalt: «Då hadde Jakob ein draum:  Sjå, ein stige var reist på jorda, og toppen nådde opp til himmelen. Og sjå, Guds englar gjekk opp og gjekk ned på han

Ser de det føre dykk?  Stigen til himmelen.  Kan de sjå at den ikkje er ei klatregreie for folk?  Jakob ser englar, ikkje folk på stigen mellom jord og himmel.  Han ser våre gode, usynlege hjelparar og Gud sine utsendingar og tenarar når noko viktig skal henda på jorda.

Draumkvedet
Seinare i gudstenesta skal me få høyra ein annan draum. Sungen i takk til klokkaren me har fått ha i Brynekyrkja i 40 år! Draumkvedet heiter sangen. Ein av dei eldste i Norge. Om Olav Åsteson som sovna på julafta og vakna trettandagen. I draumen hadde han sett det viktige om livet i himmelen og livet på jorda. Om den store kampen.  Å sjå og nå inn i himmelen.  Å sjå korleis eg skal leva slik at eg ser det enkelte mennesket. 

Jesus fortel i dag om akkurat det same som Jakob sin draum, om det som er vegen mellom himmel og jord.  Men han fortel ikkje om stigen.  Stigen er bytta ut med Menneskesonen, med han sjølv.  Den einaste stigen er han!  Han viser til seg sjølv. Det er han som er forbindelsen mellom himmelen og jorda – i hop med englane.

Ung i Time
Mange unge i Time vil streva med sin eigen klatrestige.  Den handlar om eg er god nok i det eg får til, i det eg faktisk presterer, eller slik eg presenterer meg overfor andre.  Det er mange trinn på den stigen.  Usikre trinn.  Slitsomme. Nokre ganske farlege.  Nokre uærlege. Nokre som krev at me klatrar forbi andre, eller faktisk trør dei ned.

Livet skal ikkje vera ein sånn klatrestige!  Den kristne trua er det i alle fall ikkje.  Gud har noko betre for oss enn slitsomt strev. Dei som trur, skal sjå himmelen opna.  At det er Jesus som står for opninga.  Ein gammal salme seier: «Jesus, du er den himmelveg som til Gud Fader oss leier.»

Det som han har gjort med sitt rettferdige liv og sin død for oss, er nok.  Det gjer oss gode nok.  Høgt elska.  Tatt imot av Gud.

Å sjå enkeltmennesket frå den opna himmelen
Og slik er det altså at Jesus ser og møter det enkelte mennesket.  
Han ser Natanael.  Ein grunnleggjande skeptisk type full av spørsmål.  Men Jesus ser forbi det.  Inn til noko viktigare. Ikkje etter klatrestigen og det perfekte, men etter det ekte. «Du er sann, Natanael!  Ekte.  Eg ser deg.  Ikkje bare i det du tenkjer om deg sjølv og andre.  Eg ser deg i djupet.  Eg ser deg med håp. Kom og følg meg.  Du skal sleppa med å streva med kven du sjølv er, du skal gle deg over kven eg.  Ja, du skal sjå himmelen opna.»

Slik er det å verta sett av Jesus og sjå inn i opna himmel!
Me er sett av han som ser oss frå den opna himmelen, med håp. Han ser oss som den me skal bli. Ennå meir oss sjølv når me følgjer han.

Skjer snart
VÅR JUL - Julekonsert
Lørdag 9. desember, 2023 20:30
VÅR JULChristian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Agnete Saba inviterer deg herved inn i sitt musikalske univers.Menyen er skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og fylles av juleglede.Til lyden av klangfulle melodilinjer fra artistene, harmoni med ekte, nær og lun historiefortelling, serveres du de deiligste retter: Fra de nære, norske julesangene til vakre ballader ikledd mektige melodier. Hjertelig velkommen til Vår JulKapellmester Øystein Lund Olafsen. Med Joakim Bergsrønning på diverse treblåsinstrumenter og lokale kor.Billetter kan kjøpes på www.ticketmaster.no
Vi syng til jul
Tirsdag 12. desember, 2023 17:00
Vi syng til jul. Tysdag 12. desember kl. 17:00. Alle velkomne. Arr: Bryne diakoniutval
9:13
Torsdag 14. desember, 2023 17:30
Alle i 4.-7. klasse er velkomne!
JULEKONSERT Blandakoret Frøysang
Lørdag 16. desember, 2023 19:00
Julekonsert Blandakoret Frøysang med gjest Hege Kristin Kjærvoll.Orgel/piano: Per Olav Egeland - Dirigent: Geir Munthe-KaasBillettsal kr 200,- / kr 100,- selges i døren.
UF
Lørdag 16. desember, 2023 20:00
Velkommen til UF til alle frå 8. klasse og oppover!
Familiefokus
Søndag 17. desember, 2023 11:00
Familiefokus v/Jostein Tollaksen og Stein ØdegårdNattverd
Julekonsert Blandakoret Vivace
Søndag 17. desember, 2023 20:00
Søndag 17. desember kl. 20:00 ønsker vi velkommen til et av årets høydepunkter for koret, nemlig julekonsert i Bryne kyrkje.Koret gleder seg til å presentere et variert repertoar, som vi håper du også vil sette pris på.Bl.a. "Joy to the world", Stjerne, på sø og strand", "Nordnorsk Julesalme", og ikke minst våre kjære tradisjonelle julesanger.Solister er : Korister fra korets egne rekker.På orgel : Bodil FagerheimPå piano : Jon Are SkansenDirigent : Pål Espen NielsenVivace ønsker velkommen til konsert.
Innvandrartreff
Tirsdag 19. desember, 2023 19:30
Her kan du komme, få nye venner og oppleve et mangfold av kulturer. Samtidig med at du får øve deg på å snakke norsk.
Powered by Cornerstone