Kan ting bli som før igjen?
HelgeGodtNytt fredag før 2.sundag i påsketida 2020, Johannes 21,1-14

Kan ting bli som før igjen?

I og gjennom og etter pandemien står Jesus. På stranda der heile verda er i same båt Han er der i nye oppdrag til disiplar med knekt mot og tom not. I kyrkjer som oppdagar nye måtar å vera kyrkje på. På grå morgonar der vanlege folk slit med korleis denne dagen skal gå rundt.
Illustrasjon: Magne V. Kristiansen
Illustrasjon: Magne V. Kristiansen     

Eitt stort spørsmål rullar og rullar for tida:
Kan ting verta sånn som før igjen?  Kva tid kjem livet nokolunde tilbake til normalen? Er det på gang den vegen nå – når barnehagane opnar over helga – og snart småskulen?  Er det starten på vegen tilbake mot normalen?  Skal me snart kunna klemma og sjå kven som helst i augene, tett på? Ta High five og i handa, ikkje vifta forsiktig med albuane? Jubla og få innvollane rista på konsertar? Gå på kamp eller i alle fall sjå ein fersk på TV? Reisa fritt? Ha selskap der alle kan koma?  Ta meir anstendig avskjed med dei som døyr? Vera trygge økonomisk? 

Ombord i den gamle fiskebåten
Kan ting verta som før igjen? Snart? Me spør. Og håpar. Og me høpp lett rett inn i bibelteksten, over relinga og toftene om bord i båten på Genesaretsjøen, med Peter og Johannes og dei andre som lurer på om ting kan verta som før.  Den gongen for ikkje lenge sidan då dei gjekk og sat tett saman rundt Jesus.  Då livet og verda var på det beste.  Då Gud var så på ferde.  Då menneske vart friske og oppreiste, og dei fekk vera med på det.

Men nå var alt på spel.  Eit tomt kors, ei tom grav etter Jesus.  Teikn som tyda på at han levde.  Men kan ting verta som før igjen?  Dei visste ikkje. Me veit ikkje.

Men behovet er så stort at den gamle, gode fiskebåten legg frå land og dei prøver noko dei kunne godt, før alle desse omveltande tidene.  Å fiska.
Utan fiskelukke!  Tome garn.  Var det ingenting som kunne verta som før?  Ikkje eingong før Jesus var i livet?

Svaret er nei.  Det kan ikkje verta som før.  Det skal ikkje verta som før.  Slik er livet.  Slik varslar i alle fall den store omveltninga som Jesu oppstandelse er. Jesus er framfor oss, ikkje der bak. Livet vert aldri heilt som før igjen, verken i ein båt på Genesaretsjøen eller i andre dagar som kjem ein og ein.  Og trua og håpet er enig og legg til: Livet vert ikkje som før, det vert nytt!

Jesus på stranda
For Jesus står der på stranda.  Han som dei og mange trudde er borte.  Han er der.  Midt i nye kvardagar.  Det betyr Jesus sin oppstandelse.  Det er ikkje sikkert at det er så lett å fatta at han er der, eller at det er han som er i eit nærvær, ein stemme.  Men han er der.

Jesus er der i nye oppdrag til disiplar med knekt mot og tom not. Han er der i kyrkjer som oppdagar nye måtar å vera kyrkje på.  Han er der på grå morgonar der vanlege folk ikkje veit korleis nå denne dagen skal gå rundt. Han er der på stormfulle dagar når styrerom må ta vanskelege valg, og arbeidsplassar og økonomi skjelv.  Han er der på slitne kveldar, når intensivsjukepleiarar køyar inn etter ein overfylt dag der det gjekk både godt og gale.

Kan noko bli meir enn før?
Eg likar å tenkja at det gjer ein forskjell at Jesus er der.  Då vert ikkje livet som før, det vert meir enn før.  Ein overraskande fangst. Eit fellesskap på ein ny måte rundt eit bål som varmar.  Ein himmel over krevjande liv.

Er det slik at evangelieforteljinga helga etter påske hjelper oss til å akseptera at ting ikkje vert heilt som før?  Og opnar tankane og hjartene om korleis det kan bli?  For i pandemien og gjennom pandemien og etter pandemien står Jesus. På stranda der heile  verda er i same båt. Og får eg auga på han og lyttar til det han seier og gjer, så er eg meir opptatt av korleis ting kan bli enn korleis dei var før.  Og eg kan be og håpa at det nye både liknar mykje på det beste i det som var før, og ber i seg noko betre.

Kan ting bli som før igjen?

Må me få auga på det som gjev berekraft, det som forenklar levemåten vår, det som er godt for klima og fattige, det som gjer at trua og håpet og kjærleiken vår veks.  For Jesus lever og opnar blikket vårt, så me er i det som han ser og gjer.

Skjer snart
UF
Lørdag 2. desember, 2023 20:00
Velkommen til UF til alle frå 8. klasse og oppover!
Adventsklubb for 5-åringar
Tirsdag 5. desember, 2023 17:00
Innvandrartreff
Tirsdag 5. desember, 2023 19:30
Her kan du komme, få nye venner og oppleve et mangfold av kulturer. Samtidig med at du får øve deg på å snakke norsk.
VÅR JUL - Julekonsert
Lørdag 9. desember, 2023 20:30
VÅR JULChristian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Agnete Saba inviterer deg herved inn i sitt musikalske univers.Menyen er skreddersydd for deg som vil senke skuldrene og fylles av juleglede.Til lyden av klangfulle melodilinjer fra artistene, harmoni med ekte, nær og lun historiefortelling, serveres du de deiligste retter: Fra de nære, norske julesangene til vakre ballader ikledd mektige melodier. Hjertelig velkommen til Vår JulKapellmester Øystein Lund Olafsen. Med Joakim Bergsrønning på diverse treblåsinstrumenter og lokale kor.Billetter kan kjøpes på www.ticketmaster.no
Vi syng til jul
Tirsdag 12. desember, 2023 17:00
Vi syng til jul. Tysdag 12. desember kl. 17:00. Alle velkomne. Arr: Bryne diakoniutval
9:13
Torsdag 14. desember, 2023 17:30
Alle i 4.-7. klasse er velkomne!
JULEKONSERT Blandakoret Frøysang
Lørdag 16. desember, 2023 19:00
Julekonsert Blandakoret Frøysang med gjest Hege Kristin Kjærvoll.Orgel/piano: Per Olav Egeland - Dirigent: Geir Munthe-KaasBillettsal kr 200,- / kr 100,- selges i døren.
UF
Lørdag 16. desember, 2023 20:00
Velkommen til UF til alle frå 8. klasse og oppover!
Powered by Cornerstone