NettKyrkja/Taler (lyd)/Sundag for dei forfølgde - 12.11.2023

Sundag for dei forfølgde - 12.11.2023

Lars Sigurd Tjelle

Dette er det eg byd dykk: De skal elska kvarandre! Når verda hatar dykk, skal de vita at ho har hata meg først. Hadde de vore av verda, då hadde verda elska sitt eige. Men de er ikkje av verda; eg har valt dykk ut av verda. Difor hatar verda dykk. Kom i hug det ordet eg sa dykk: Ein tenar er ikkje større enn herren sin. Har dei forfølgt meg, vil dei forfølgja dykk òg. Har dei halde fast på mitt ord, vil dei òg halda fast på dykkar ord. Men alt dette kjem dei til å gjera mot dykk for mitt namn skuld, fordi dei ikkje kjenner han som har sendt meg.

Joh 15,17-21

Powered by Cornerstone