NettKyrkja/Taler (lyd)/Å følgja Jesus - 4. søndag i treeiningstida - 16.06.2024

Å følgja Jesus - 4. søndag i treeiningstida - 16.06.2024

Yngvar Nilsen

Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva skal eit menneske gje til vederlag for si sjel? For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.

Matteus 16,24–27

Powered by Cornerstone