NettKyrkja/Taler (lyd)/Gud har talt gjennom Sonen - Fokus på Hebrearbrevet - Bibelkveldane 2023 - 31.10.2023

Gud har talt gjennom Sonen - Fokus på Hebrearbrevet - Bibelkveldane 2023 - 31.10.2023

Anna Rebecca Solevåg

Vi er et folk på vandring» - Fokus på Hebrearbrevet 

Brevet er truleg skrive til ei gruppe jødar som trur på Jesus. Mottakarane levde truleg i Roma på slutten av det første hundreåret. Gruppa har vore under internt og eksternt press. Då brevet blei skrive, var dei i ein vanskeleg tilstand. Dei var sløve, likesæle og mangla glød i trua. Dessutan var dei under sosialt, kulturelt og politisk press.

Dei hadde ein arv knytt til dei jødiske skriftene, men hadde brote med det tradisjonelle og hadde fått eit nytt haldepunkt; trua på Jesus Kristus. Dei er nå inne i ein identitetskrise. Det er inn i denne turbulensen Hebrearbrevet er skrive.

Brevet gir mottakarane eit pilegrimsperspektiv på livet som truande. Me er på vandring mot eit evig mål.

I dette foredraget tar Anna Rebecca Solevåg for seg emnet «Gud har talt gjennom Sonen». Guds son er unik, større enn englane og Moses. Guds folk har ei kvile i vente.

Powered by Cornerstone