Nye vipps-nummer i Bynekyrkja

Nye vipps-nummer i Bynekyrkja

Kiosk-løysinga me har hatt på Vipps, opphøyrer. Alle aktivitetar har nå fått nye nummer.

Frå 1. desember har Vipps beslutta å legge ned teneste VippsGo som me har benytta i Brynekyrkja. I den løysinga hadde me eit hovudnummer på Vipps med ulike underkategoriar i ei "Kiosk-løysing". Denne løysinga eksisterer ikkje lenger.

No har kvar aktivitet fått eige nummer.

Når du skal betale kan du enten søkje på Brynekyrkja - då vil du få opp alle, eller du kan søkje direkte på vippsnummer om du har det.

Her er alle Vippsnummera våre:

#117372 Kollekt - sundagens offer

#514115 Arrangement

#630819 Torsdagstreff

Misjonsprosjekta våre
#642069 - NMS Sat7 Midtøsten
#642070 - Stefanusalliansen, Antalya evengeliske kyrkje i Tyrkia

Medlemskontingent (Skriv navn og f.år. til barnet i meldingsfeltet. Betal for eit barn om gongen.)
#642057 -9:13
#642059 -Familiefokus Etter skuletid
#642060 -Jungelkoret
#642062 -Jungelgjengen
#642065 -Allegro
#642078  -Ung Fokus

#116044 Gåve til Brynekyrkja

Nye vipps-nummer i Bynekyrkja Nye vipps-nummer i Bynekyrkja
Powered by Cornerstone