Velkommen til babysong i Brynekyrkja

Velkommen til babysong i Brynekyrkja

Kom på babysong i Brynekyrkja og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.
Velkommen til babysong i Brynekyrkja

Tilbodet er for babyar frå 0-1 år. Me har babysong onsdagar i partals veker i Bryne kyrkje og på Lye forsamlingshus, og onsdagar i oddetals veker i Undheim kyrkje. Kl. 10.30 – 12.00. De vel sjølve kvar de vil melde dykk på. Me har ca. 6 - 8 samlingar kvart semester alle stader.

Følg oss gjerne på facebook for meir informasjon.

Kva er babysong?
Babysong er ei songstund der me samlast i ring på golvet i kyrkja. Songstunda varer ca. 30 min, og den inneheld blant anna namnesong, kristne songar, rim og regler og dans. Me varierer mellom å sitja og liggja på golvet og å stå og dansa i ring. Etter samlinga blir det servert kaffi og ein enkel lunsj.

Kvifor babysong?
Små barn opplever sterkt gjennom sansing. Musikk er ein unik måte å kommunisere med det vesle barnet på! Gjennom rytme og klang i ord og tonar opplever barn og vaksne eit eige samspel. Dette skal vere eit ”frirom” der babyen i lag med mor eller far får lytte til musikk, vere med på enkle øvingar og høyre og syngje gode songar.

Første samling er måndag 25 januar kl. 10.30-11.30.

Les heile invitasjonen her.

Pris: 100 kr
Påmelding med QR-koden eller via link under:
Til påmelding
 

Velkommen til babysong i Brynekyrkja Velkommen til babysong i Brynekyrkja
Powered by Cornerstone