Oversikt over gudstenester i Bryne kyrkje - Kunngjeringar

Oversikt over gudstenester i Bryne kyrkje - Kunngjeringar

Komande gudstenester

Sundag 14. april

Bryne kyrkje kl 11.00

Gudsteneste v/Stein Ødegård
Dåp og nattverd
Jærklang
Sundagsskule

Bryne kyrkje kl 19.00

Sundagstreff v/Praxedes Slettebø
Aktivitetar i kyrkjestova kl 18.00
Arr. er tilrettelagt for menneske med utviklingshemming
Alle velkomne

 

Sundag 21. april

Bryne kyrkje kl 11.00

Familiefokus v/Jon Torger Hetland Salte
Nattverd
Song av Barnekoret i Brynekyrkja
Etter skuletid og Lovsongsteam

 

 

 

 

Powered by Cornerstone