Kunngjeringar

Kunngjeringar

Dette skjer i Brynekyrkja

Nasjonaldagen 17. mai

Bryne kyrkje kl 08.30
Morgonsong med bøn for folk og land v/ Lars Sigurd Tjelle

 

Sundag 22. mai

Bryne kyrkje kl 19.00
Kveldsgudsteneste v/ Stein Ødegård
Tema: Guds skaparverk - vår heim
Samtale med Randi Klingsheim Bø om tema: Gleda i å dela
Musikk ved Mari Ask Helland og Per Olav Egeland
Nattverd og bønevandring
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet

 

Kristi Himmelfartsdag 26. mai

Bryne kyrkje kl 11.00
Gudsteneste v/ Yngvar Nilsen
Nattverd
Takkoffer til Misjonsprosjektet Stefanusalliansen

 

 

 

 

 

  

Powered by Cornerstone