Kunngjeringar

Kunngjeringar

Dette skjer i Brynekyrkja denne og dei komande helgene.

Søndag 5. desember

Bryne kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste v/ Stein Ødegård og Marit Høie Hetland
Dåp
Bankers og Sundagstreff deltek

Jungelgjeng
Takkoffer til koret Allegro

NB!
Me har på grunn av smittesituasjonen som er aukande, rigga høgre og venstre side i kyrkjesalen med større avstand mellom stolane.
Er du usikker på om du klarer å opprettholde stor nok avstand kan det også være lurt å ha med munnbind.

 

Søndag 12. desember

Bryne kyrkje kl. 11.00
Gudsteneste v/Lars Sigurd Tjelle
Nattverd
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet
Jungelgjeng


 

  

Powered by Cornerstone