Bibelkveldane hausten 2022

Bibelkveldane hausten 2022

Lytt til foredraga frå tysdag 11. oktober, tysdag 25. oktober og tysdag 7. november

 

Foredraga frå den tredje kvelden /7. november) finn du her (Helge Gaard og Lars Dahle)

Foredraga frå den andre kvelden (25. oktober) finn du her (Kjetil Aano og Erling Lundeby)

Foredraga frå den første kvelden (11. oktober) finn du her (Jens Olav Mæland og Hans Austnaberg)


Denne hausten blir det tre bibelkveldar i Bryne kyrkje der me set fokus på misjon.

Desse vil stå for undervisinga:
Hans Austnaberg, VID/MHS-lærar og tidlegare Madagaskarmisjonær
Kjetil Aano, tidlegare generalsekretær i NMS
Erling Lundeby, tidligare misjonær for NLM i Kenya og lærer ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Helge Gaard, generalsekretær i NMS Lars Dahle, leiar for Gimlekollen Mediasenter
Jens Olav Mæland, tidl. lærer ved FiH og prest i DnK

Me har sett av tysdagane 11. og 25. oktober og 8. november til dette.

Møtetida er frå kl. 19.00 til 21.15, med to innlegg kvar kveld og høve til å stilla spørsmål. Det blir kaffipause mellom innlegga.

Bryne Sokneråd er ansvarleg for tiltaket som er planlagt av ein komité med desse medlemmane: Jan Helge Stensland, Kjell Ragnar Thu og Jens Olav Mæland.

Du finn detaljert program her

Powered by Cornerstone