Kveldsgudstenesteserie i Brynekyrkja våren 2023

Kveldsgudstenesteserie i Brynekyrkja våren 2023

Hovudtema får våren: Sannferdig tru!

Korleis snakkar vi sant om livet?

Om tru? Om Gud? Om det som skjer i verda? Kven og kva kan vi stola på?

Ikkje alle ønskjer, eller får til, å snakka sant. Veggene i ekkokammera vert for tjukke. Konspirasjonar får breia seg. I krig og kulturkonfliktar er sanninga første tapar. Informasjonstilgangen er så stor at det er lett å velja smale perspektiv framfor vidsyn, det falske framfor det ekte.  Livet kan møta oss med så djup personleg smerte at tru og gudsbilde kjem i hard klemme.

Våren sin kveldsgudsteneste har sannferdig tru som tema.  Ærleg språk om livet og tru og Gud.  Fleire av kveldane går på media si rolle i å få fram det som er sant. Alle prøver å gje noko frå Bibelen som ærleg tru kan byggja på.

Slik er programmet: 

Sundag 29. januar

Media som motstemme mot det usanne  
Astrid Dalehaug Norheim, journalist og redaktør
Musikk: Gitar og orgel v/ Bjor Bohne og Per Olav Egeland

Sundag 5. mars

Gud i lidelsen - når gudsbildet brest   
Kjell Aanensen
Musikk: Kammerkoret Con Brio

Sundag 19. mars

Sant og usunt om tru på nettet   
Anne Solfrid Brennhovd i Damaris Norge
Musikk: Lovsangsteam i UngFokus 

Sundag 23. april

Sann tru når livet brest   
Vidar Mæland Bakke i Bymenigheten
Gospelkoret Abraham 

Sundag 21. mai

Truverdige Jesusvitne   
Inge Takle Mæstad i Kirkens Bymisjon
Musikk: Jarle Obrestad 

Velkommen til kveldsgudstenester med føredrag, god musikk, nattverd og bønevandring

Powered by Cornerstone