Trusopplæringa i Brynekyrkja

Trusopplæringa i Brynekyrkja

Her finn du oppdatert info om kva som skjer i trusopplæringa i Brynekyrka

Kva skjer? 

Trusopplæringa i Brynekyrkja

 

 

Velkommen til babysong i kyrkjene våre. Tilbodet er for babyar frå 0-1 år. Me har babysong onsdagar i partalsveker i Bryne kyrkje og  
Lye forsamlingshus kl. 10.30 -12.00, og onsdagar i oddetalsveker i
Undheim kyrkje kl. 10.30 - 12.00. De vel sjølve kvar de vil melde dykk på.

Meir informasjon og påmelding til babysong finn du her

Lyst å bli med i kor?

Trusopplæringa i Brynekyrkja Trusopplæringa i Brynekyrkja
Powered by Cornerstone