Kva skjer i Brynekyrkja

Aksjon: Saman som kyrkje i heile verda
Oversikt over gudstenester i Bryne kyrkje - Kunngjeringar
Velkommen til open kyrkje-kafé!
Nytt misjonsprosjekt: Immanuelkyrkja i Tel Aviv
Nytt misjonsprosjekt: Immanuelkyrkja i Tel Aviv
Her kjem jødar og ikkje-jødar til eit kristent fellesskap som samlar folk på tvers av kulturelle og sosiale skilje.
Les meir
Trusopplæringa i Brynekyrkja
Trusopplæringa i Brynekyrkja
Her finn du oppdatert info om kva som skjer i trusopplæringa i Brynekyrka
Les meir
Fast gjevarteneste
Fast gjevarteneste
Vi ønskjer å drive ei sunn kyrkje på alle område, også økonomisk. Faste gjevarar gjer det mogleg for oss å ha tryggleik og betre oversikt på økonomien. Brynekyrkja ønskjer å invitera deg med på å gje fast til barne og ungdomsarbeidet vårt.
Les meir
Nyhetsbrev januar 2024 - NMS sitt arbeid på Madagaskar.
TT-koret - Eit kor for deg som likar å syngje !
TT-koret - Eit kor for deg som likar å syngje !
Bli med i koret - frå 5. klasse og oppover Me håpar mange songglade tweens og ungdommar har lyst til å vera med oss og syngja. Koret er felles for alle frå Bryne, Lye, Time og Undheim.
Les meir
Presten si verd
Krosshaug 2.pinsedag 2024 - Joh. 6,44-47
Korset i dåpsgave til smykke om halsen.  Korset på kiste og grav til slutt. Korset på og inni kyrkjer.  Korset teikna til velsigning, i dei store stundene i livet, i dei krevjande dagane.  Kristen tru har gjort døden sitt merke til teikn på liv.
Les mer
Undheim kyrkje 17.mai 2024 - Matteus 22,17-22
Om 80 år håpar eg at mine barne- og oldebarn heiser flagget i glede og følger kyrkjeklokker som kallar.  Eg vil vera med og gje Gud det som tilhøyrer han og dei vil ha glede av. Eg vil gje kristen tru og etikk vidare.  Eg vil forvalta natur og miljø fordi det er Guds skaparverk som skal vera leveleg heim for alle.
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Sanning og forsoning. Sundag før pinse 2024 - Joh.3, 16-21
Kvar gong eg oppriktig søkjer ei sanning, lyttar til andre sine sanningar og tek inn over meg ei sanning, dess nærare er eg lyset, dess lettare er det å gå mot lyset, ikkje mot mørket.
Les mer
6.sundag i påsketida 2024 - Matt.7, 7-12
​​​​​​​Kjære Jesus. Takk for at du oppfordrar oss til å gjera det gode som me sjølv lengtar etter. Takk for at du oppmuntrar oss til å be, leita og banka på hos deg. Gje oss tru på at svaret er underveis, om det kjem frå Gud eller menneske. 
Les mer
Powered by Cornerstone