Kva skjer i Brynekyrkja

Jon Torger Hetland Salte er tilsett som ny kyrkjelydsutviklar i Bryne
Jon Torger Hetland Salte er tilsett som ny kyrkjelydsutviklar i Bryne
Jon Toger tek over stillinga etter Jostein Aa. Tollaksen som skal inn i stillinga som kyrkjeverje frå nyttår.
Les meir
Oversikt over gudstenester i Bryne kyrkje - Kunngjeringar
Fast gjevarteneste
Fast gjevarteneste
Vi ønskjer å drive ei sunn kyrkje på alle område, også økonomisk. Faste gjevarar gjer det mogleg for oss å ha tryggleik og betre oversikt på økonomien. Brynekyrkja ønskjer å invitera deg med på å gje fast til barne og ungdomsarbeidet vårt.
Les meir
Vår jul - Storkonserten er tilbake i Brynekyrkja lørdag 9/12
Vår jul - Storkonserten er tilbake i Brynekyrkja lørdag 9/12
Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute Ormåsen og Agnete Saba inviterer deg herved inn i sitt musikalske univers. Billetter på ticketmaster og ved inngangen.
Les meir
Julekonsert for store og små ved TT-koret
Julekonsert med Blandakoret Vivace.
Julekonsert med Blandakoret Vivace.
Søndag 17. desember kl. 20:00 ønsker vi velkommen til et av årets høydepunkter for koret, nemlig julekonsert i Bryne kyrkje.
Les meir
Førjulskonsert med Johannes Hetland og Thomas Wesley Brasel
Julekonsert med blandakoret Frøysang
Presten si verd
Kveldsgudsteneste 26.november 2023 - Matteus 25,31-46
Kan det bety at gode spor me set i andre og dei i oss, er større enn me trur? Er det handlingar som ikkje berre er gode i seg sjølv? Dei har ein overraskande, svimlande rekkevidde:  Gjort mot Jesus? 
Les mer
Bots- og bønedag 2023 - Lukas 13,22-30
Det er ikkje alltid me vil snu. I politikken kan det heita å finna avbøtande tiltak når du har tenkt å fortsetja i eit konfliktfylt spor. Men det er ikkje avbøtande tiltak som kan gjerast på bots- og bønnedag. Gud er ikkje forhandlingspart, han er herre som ikkje gjer forskjell på folk. Verken Gud eller me føreslår avbøtande tiltak.
Les mer
21.sundag i treeiningstida 2023 - Matteus 22,15-22
Han går ikkje i fella, men finn den forunderlege vegen som ingen hadde tenkt kunne vera der.  Peikar på keisaren sitt bilde i mynten, og skapar ei undring om kva som ber Guds bilde og kva som er Guds og tilhøyrer han
Les mer
16.sundag i treeiningstida 2023 - Markus 7,31-37
Konfirmantpresentasjon
Me som er leiarar i konfirmantåret ønskjer å leggja til rette for at noko får føra dykk til Jesus – i full respekt for det som de sjølv vil og er klar for.  Resten må jo føregå mellom deg og Jesus.  Det me kallar bønn.  Som er å tru.
Les mer
Powered by Cornerstone