Kva skjer i Brynekyrkja

Guds omsorg for eit sårbart skaparverk
Guds omsorg for eit sårbart skaparverk
«Jorda har også en stemme i Bibelens fortelling. Hvordan kan vi bli flinkere til å lytte til den?»
Les meir
Bli med på spørjeundersøking
Bli med på spørjeundersøking
Er du oppteken av å leva eit enklare liv, - meir i pakt med naturen og Skaparverket?
Les meir
Info om korona - antall på gudsteneste mm.
Info om korona - antall på gudsteneste mm.
Nye retningslinjer opnar for inntil 200
Les meir
Jippi . Trusopplæringa i Bryne, Time og Undheim har fått egen Instagramkonto og felles FB profil
Jippi . Trusopplæringa i Bryne, Time og Undheim har fått egen Instagramkonto og felles FB profil
Her vil me leggje ut info om alt som skjer i trusopplæringa i kyrkjene våre.
Les meir
Kunngjeringar
Kunngjeringar
Dette skjer i Brynekyrkja denne og dei komande helgene.
Les meir
Velkommen til kveldsgudsteneste søndag 23. januar kl. 19:00
Velkommen til kveldsgudsteneste søndag 23. januar kl. 19:00
Temaseiren "Guds skaparverk - vår heim" held fram
Les meir
TÅRNAGENTANE 2022 -  3. KLASSE
TÅRNAGENTANE 2022 - 3. KLASSE
Som Tårnagentar løyser born oppdrag og mysterium og utforskar kyrkja, klokkene og kyrkjetårnet.
Les meir
Nyhetsbrev nr. 3 - 2021 fra misjonsprosjektet vårt
Nyhetsbrev nr. 3 - 2021 fra misjonsprosjektet vårt
Millioner trenger hjelp. Midtøsten har vært preget av konflikter på mange nivåer, og preges av store utfordringer med flyktninger, økonomi, og menneskerettighetsbrudd.
Les meir
Babysong i Brynekyrkja
Babysong i Brynekyrkja
Kom på babysong i Brynekyrkja og lat barnet få moglegheit til å uttrykka og utfalda seg musikalsk.
Les meir
NMS Førjuls spesial
NMS Førjuls spesial
En liten gruppe NMS ansatte var nettopp i Libanon og fikk ekstremt sterke møter med staben i den kristne TV-kanalen SAT-7 og flyktningbarn som ser på programmene deres.
Les meir
Presten si verd
Juledag 2021 - Joh.1, 1-14
Kanskje treng me å høyra akkurat dette i jula.  Gud er ikkje heva over alt det me slit med. Han vert ein av oss.  Så nær det går an å koma.  Jesus vart menneske for å gjera det lettare for oss å vera menneske.
Les mer
Betraktning i Jærbladet julaften 2021
Armkroken er det første manntalet, den innerste sirkelen, der dei næraste er, der røtene er, der me samlast når tradisjon skal gje fred i hjarte og lys i blikket.  Heim. Der eg er innskriven med blekk av kjærleik.
Les mer
4.sundag i adventstida 2021 - Matteus 1, 18-25
Kva skulle han gjera med Maria?  Og med kjærleiken sin?  Dette var mykje meir uhåndterleg enn plank og byggemateriale. Dette kunne tømmermannen ikkje bare høvla til og justera på plass.
Les mer
Allehelgensdag 07.11.2021 - Matteus 5, 13-16
Dei gode lysa og saltkorna i verda er dei som spør oppmerksomt: Kor trengs det lys nå?  Det er ikkje lyset i seg sjølv som er greia, men at nokon får det der det trengs mest.
Les mer
Bibelkveldane hausten 2021 - Tysdag 2. november
Karen Margrete Mestad
Les mer
Bibelkveldane hausten 2021 - Tysdag 19. oktober
Magnar Kartveit
Les mer
Bibelkveldane hausten 2021 - Tysdag 19. oktober
Knut Holter
Les mer
Bibelkveldane hausten 2021 - Tysdag 5. oktober
Lars Sigurd Tjelle
Les mer
Powered by Cornerstone