Kva skjer i Brynekyrkja

Gudstenester på søndag
Gudstenester på søndag
Det nærmer seg helg.
Les meir
Kveldsgudsteneste: Peter Strassegger om klimasorg, synd og håp
Kunngjeringar
Kunngjeringar
Dette skjer i Brynekyrkja dei komande helgene.
Les meir
Haugespor - eit jubileumsspel i Hans Nielsen Hauge sine fotspor.
Haugespor - eit jubileumsspel i Hans Nielsen Hauge sine fotspor.
Skaparånd, spetakkel.... og strikkepinnar. Haugespelet kjem til Brynekyrkja torsdag 30. september
Les meir
Klimasorg, synd og håp
Klimasorg, synd og håp
26. september blir det samfunnsvindu av forfattar og psykolog Peter Strassegger. Musikk: UngFokusband
Les meir
Bibelkveldar hausten 2021 i Brynekyrkja
Bibelkveldar hausten 2021 i Brynekyrkja
Denne hausten vil me ha fokus på  Salmane i Bibelen, med hovudtema  Berekraftig erfaring. Salmane speglar gudsfolket sine erfaringar i Den gamle pakta, men dei er også  aktuelle for oss i dag. Me vil få  høyra ulike innspel frå  personar som har jobba spesielt med salmeskatten både fagleg og i praksis. Bryne sokneråd er ansvarleg for tiltaket. Ein komit  er ansvarleg for planlegging og gjennomføring: Brit Frøyland, Jan Helge Stensland, Kjell Ragnar Thu og Jens Olav Mæland
Les meir
"Ditt avtrykk på jord" - Ny salme frå Brynepresten
"Ditt avtrykk på jord" - Ny salme frå Brynepresten
Salme for ei truga jord. Så vart det ein salme av det!  Etterutdanningskurset «Teologi for en truet jord» i regi av MF.
Les meir
Nyhetsbrev frå misjonsprosjekta våre
Ny kyrkjelydspedagog i Brynekyrkja
Ny kyrkjelydspedagog i Brynekyrkja
Gleda er stor. Etter lang tid med forskjellige vikariat har me nå fått på plass ei permanent ordning.
Les meir
NÅ HAR ME TRUA…!
NÅ HAR ME TRUA…!
At livet i Brynekyrkja skal folda seg ut etter kvart som samfunnet opnar opp og pandemien slepp taket.
Les meir
Presten si verd
15.sundag i treeiningstida 2021 - Lukas 10,38-42
Marta tek imot Jesus i heimen sin. Maria tek imot Jesus i hjarta sitt.  Den eine med hender og teneste, den andre med ope hjarta og lyttande øyre. 
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Guds skaparverk - vår heim 29.08.2021
Det stig ein takk frå ditt avtrykk på jord, eit mangfald av artar, eit mylder av frø, eit svimlande samspel for avkom og brød...
Les mer
10.sundag i treeiningstida 2021 - Matteus 18,21-35
Det er så mykje betre å gje tilgjeving til ein som har bedd om det, enn å gå og bera vidare på ei blass unnskyldning som var verken fugl eller fisk.  Den som tilgjev, legg frå seg ei bør, og lettar ei bør. 
Les mer
8.sundag i treeiningstida 2021 - 2.Kor.8,9-15
Den gode viljen ønskjer å vera prega av han som har vist oss kva det er å gje, og har auga for den minste som betrur seg sjølv og sitt til Gud.  Godviljen veit seg sett, elska og forfordelt av ein nåde som gjer det til ei glede å vera raus sjølv.
Les mer
Kveldsgudstenesteserien Guds skaparverk - vår heim 29.08.2021
Stein Ødegård
Les mer
Anna Rebecca Solevåg - Bibelkveldane 2019
Les mer
Kjetil Aano - Bibelkveldane 2019
Les mer
Stein Ødegård - Bibelkveldane 2019
Les mer
Powered by Cornerstone